Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Vėjas nuo marių. Penkioliktasis lietuvininkų susiėjimas

Pagal   /  2014 gegužės 2  /  Komentarų nėra

Kintuose, Vydūno muziejaus kiemelyje, buvo lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva XV susiėjimas.

Kintuose, Vydūno muziejaus kiemelyje, buvo lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva XV susiėjimas.

Dalyvavo Vilniaus, Kauno, Smalininkų, Tauragės, Bitėnų, Šilutės, Priekulės, Agluonėnų, Klaipėdos žmonės. Du autobusai pavežiojo visus po pamarį – už atsiųstus Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos (pirmininkas Vilius Trumpjonas) pinigus dar važiavome į Ventę ir Minijos kaimą. Gavome žuvienės ir alaus. Grojo Klaipėdos kapela „Trys mylimos“. Švietė saulė ir pūtė gaivus vėjas nuo marių.

Pastaraisiais metais tėviškės pasižiūrėti grįžta nemažai klaipėdiškių ar jų palikuonys – niekas nostalgiškai neieško senų apkerpėjusių akmenų, bet dėl vertybių dar ginčijamasi.

„Visur ir visada tik lietuviškai!“ – vieni kartoja Mažosios Lietuvos poeto Frydricho Bajoraičio-Paukštelio žodžius. Klaipėdoje apsigyveno Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus vaikaitė Ieva Jankutė, Mažosios Lietuvos Tarybos ilgamečio pirmininko Erdmono Simonaičio duktė Birutė Simonaitytė. Bendrijos seimelyje tvirtų lietuvininkų – Zaunių-Bruožių, Toleikių-Dovilų, Aušrų, Dreižių, Kondratavičių – palikuonys.

Tačiau bendrija jau nerami, banguoja kaip tos marios, nes Evangelikų liuteronų bažnyčios klauso ne visi, lietuviškų įstatymų – ne visi, kiti mitinguoja, ar verta plačiau įsileisti kraštiečius vokiečius, tarsi Lietuva kada nors ginčijo jų teisę į savo gimtinę – buvusį Klaipėdos kraštą (juk mes po Tilžę, Gastas ar Ragainę norim vaikščioti kaip po tėvų etninę žemę ir lietuviškai melstis Tolminkiemyje ar Karaliaučiuje). Be to, juk žengiam į Europą!

Lietuvininkai gražiai sutaria su savivaldybėmis, valdžios institucijų yra visapusiškai remiami. Tik kažin kaip čia bus, kad bendrijos vadovybė, šiaip atliekanti labai svarbų ir kilnų šio krašto kultūros ir tradicijų puoselėjimo darbą ir iki šiol besireiškianti vienu balsu, staiga ėmėsi nebūdingų jai veiksmų – reguliuoti savo narių santykius. Susiėjimo vardu paskelbta rezoliucija dėl Kristijono Donelaičio paminklinio ženklo (apie paminklo atdengimą „Voruta“ rašė praėjusiame numeryje 2003-05-24). Beje, dėl visko galima diskutuoti, tik reikalavimas atšaukti paminklo šventinimą – jau kišimasis tarp dangaus ir žemės (Bažnyčios ir valstybės reikalų). Tai gali labai pakenkti visų mūsų bendram projektui „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“, kurios II tomas įpusėtas, leidimui.

Tylos minute buvo pagerbtas neseniai miręs Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Jonas Kalvanas, sėkmingai vedęs bendriją santarvėje ir pamaldume.

Prieš išsiskirstydami, bendrijos seimelio pirmininkės Rūtos Kėkštaitės-Mačiūnienės paraginti, sustojome į tradicinį ratą giedodami „Tai imk mano ranką…“

Lietuvininkų susiėjimą pradėjo malda ir giesme Ansas Sprogys (dešinėje). Kartu meldėsi Vytautas Gocentas, Rūta Kėkštaitė-Mačiūnienė ir doc. dr. Dalia Kiseliūnaitė

Susiėjime dalyvavo kunigas dr. Charles Evanson, antri metai dėstantis Klaipėdos universitete ir parapijos kun. Darius Petkūnas

Klaipėdos universiteto dėstytojai: dr. Dalia Kiseliūnaitė, Janina Pupelienė, Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro direktorė dr. Silva Pocytė, prof. Audronė Kaukienė, prof. Helmutas Arnašius, dr. Arūnė Arbušauskaitė, prof. Daiva Kšanienė

Voruta. – 2003, nr. 11 (533)

Vytautas Kaltenis, Vilnius, 2003 m. birželio 7 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 gegužės 2
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: gegužės 2, 2014 @ 6:48 am
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →