Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  'Vydūno draugija'
Nauja

Vydūno fenomenas aktualus ir šiandien

Pagal   /  2016 spalio 12  /  Aktualijos, Kultūra, Pagėgių savivaldybė  /  Komentarų nėra

INI­CIA­TY­VA: Vy­dū­no drau­gi­jos na­rė Jur­gi­ta Ged­mi­nie­nė ti­ki­si, kad Vy­dū­no drau­gi­jos veik­la Šiau­liuo­se at­gis. Gied­riaus Baranausko nuo­tr. Živilė KAVALIAUSKAITĖ, skrastas.lt Ant­ra­die­nį Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je pri­sta­ty­tos Vy­dū­no kny­gos „Tau­res­nio žmo­niš­ku­mo už­te­kė­ji­mas“ ir „Vy­dū­nas apie mei­lę“. Pas­kai­tą apie Vy­dū­ną skai­tė jo kū­ry­bos ty­ri­nė­to­jas, fi­lo­so­fas, li­te­ra­tū­ro­lo­gas dr. Vac­lo­vas Bag­do­na­vi­čius. Pil­nu­tė­lę sa­lę pa­svei­ki­no Šiau­lių uni­ver­si­te­to folk­lo­ro an­samb­lis […]

Plačiau →
Nauja

Vydūnui tobulos kalbos paieškos nebuvo lengvos

Pagal   /  2016 rugpjūčio 19  /  Aktualijos, Kultūra  /  Komentarų nėra

Iš kairės: straipsnio autorė R.Palijanskaitė, diplomantė E.Tičkutė-Rupšlaukienė ir prof. R.Bončkutė vydūniečių stovykloje 2013 metų vasarą Bitėnuose. Rima PALIJANSKAITĖ Klaipėdos universiteto Literatūrologijos magistrantūros studijų programos absolventei Editai Tičkutei-Rupšlaukienei neseniai įteikta Vydūno draugijos ir Vydūno fondo (JAV) įsteigta premija už darbą vydūnistikos tema. Jos baigiamojo darbo tema – „Vydūno (Vilhelmo Storosto) laiškai Jurgiui Šauliui (1904–1929) ir Viktorui […]

Plačiau →
Nauja

Minint latvių tautos šviesuolių Rainio ir Aspazijos 150-ąsias gimimo metines

Pagal   /  2015 rugsėjo 24  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Minint latvių tautos šviesuolių Rainio ir Aspazijos 150-ąsias gimimo metines,   Vydūno draugija kviečia į renginį Vilniaus Mokytojų namų svetainėje, Vilniaus g. 39, spalio 5 d., pirmadienį, 18 val.   Pranešėjai:   Literatūros mokslininkė, baltistė dr. Laura Laurušaitė –   „Janis Rainis: klasiko gyvastingumas šiandien“.   Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantė Birutė Avižinienė – […]

Plačiau →