Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Tarnystė Dievui

Pagal   /  2014 lapkričio 6  /  Komentarų nėra

3.Martos ir Jono Kalvanų šeima naujo namo Laisvės g. kieme 1961 m. gegužės 11 d. Iš Kalvanų asmeninio archyvo

Martos ir Jono Kalvanų šeima naujo namo Laisvės g. kieme 1961 m. gegužės 11 d. Iš Kalvanų asmeninio archyvo

Kunigas Jonas Kalvanas jnr. su žmona Tatjana ir vaikais prie M. Mažvydo bažnyčios 1986 m. birželio 24 d.

Kunigas Jonas Kalvanas jnr. su žmona Tatjana ir vaikais prie M. Mažvydo bažnyčios 1986 m. birželio 24 d.

Kunigo Jono Kalvano ir mokytojos Martos Račkauskaitės vestuvės 1946 m.

Kunigo Jono Kalvano ir mokytojos Martos Račkauskaitės vestuvės 1946 m.

6.Jono Kalvano ir Evos Kalvanaitės konfirmacija: sėdi mokytoja Marta Kalvanienė ir vyskupas Jonas Kalvanas snj. 1994 m. birželio 26 d.

6. Jono Kalvano ir Evos Kalvanaitės konfirmacija: sėdi mokytoja Marta Kalvanienė ir vyskupas Jonas Kalvanas snj. 1994 m. birželio 26 d.

 

Šiemet minime Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo Jono Viktoro Kalvano snj. (1914-1995) 100-ąsias gimimo metines. Tai bažnyčios ir visuomenės veikėjas, daug dirbęs ne tik Lietuvos, bet ir pasaulinės bažnyčios labui. Kalbant apie visą Kalvanų šeimą, reikėtų pabrėžti jų tarnystę Dievui ir motinos pasididžiavimą, kada vyras, o vėliau ir sūnus tampa vyskupu.

Prisilietęs prie šios giminės, be jų meilės Dievui, pajunti dar ir lemtingą meilę muzikai. Tai atskleidžia liuteroniško tikėjimo nuoseklumą, gilumą.

Pasakoti apie Kalvanų šeimą nėra paprasta. Rašydamas naudojausi jau publikuotais rašiniais, asmeniniais prisiminimais ir artimųjų pasakojimais. Šis straipsnis turėtų bent fragmentiškai supažindinti su pasaulietišku Kalvanų gyvenimu.

TRUMPAI APIE VYSKUPĄ SENJORĄ

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas, visuomenės veikėjas, Tauragės garbės pilietis Jonas Viktoras Kalvanas gimė 1914 m. balandžio 24 d. Ruobežiuose, Nemunėlio Radviliškio valsčiuje, Biržų evangelikų liuteronų parapijoje, kalvio šeimoje. Nors šios pavardės etimologija nieko bendro neturi su žodžiu „kalvis“, tačiau pastebėta, kad Kalvano pavardė yra kilusi iš kalvio profesijos.

Darbščioje Kalvanų šeimoje augo penkiese. Brolis Francas (1903-2000) 1971 m. ordinuotas kunigu diakonu Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje.[1] Būsimasis vyskupas 1931 metais per Velykas konfirmuotas Biržų evangelikų liuteronų bažnyčioje. Baigęs Biržų gimnaziją, 1933-1936 m. jis studijavo Vytauto Didžiojo universitete Kaune, Evangelikų teologijos fakultete, kol fakultetas buvo uždarytas. Toliau teologijos studijas tęsė Rygos universitete ir 1939 m. jas baigė teologijos licenciato laipsniu. Po studijų 1940 m. atvyko tarnauti į Tauragę ir tų pačių metų liepos 28 d. Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčioje buvo ordinuotas kunigu.

Vėliau kunigas rašys: „Baigęs studijas su paskyrimu 1940 metų balandžio 1 dieną atvykau į Tauragę. Nuo tada esu tauragiškis ir niekada iš Tauragės nebuvau išvykęs. 1971 metų birželio mėnesį buvau introdukuotas kunigu senjoru Tauragės parapijoje, o lygiai po penkerių metų-vyskupu ir konsistorijos pirmininku. 1977 metais Pasaulinės liuteronų sąjungos suvažiavime Tanzanijoje buvau išrinktas šios sąjungos vykdomojo organo nariu ir dalyvavau sąjungos posėdžiuose.

Evangelikų liuteronų ekumeninis centras yra įsikūręs Ženevoje, bet teko dalyvauti posėdžiuose Šveicarijoje, Brazilijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Kanadoje, Vengrijoje, Tanzanijoje ir JAV.“[2]

1971 m. birželio 20 d. teologijos licianciatas Jonas Kalvanas įvestas Senjoru (vyskupu) Tauragės M. Mažvydo bažnyčioje, kurioje be pertraukos tarnavo Dievui 55 metus iki pat savo žemiškos kelionės pabaigos. Tai buvo seniausias Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios dvasininkas. Kaip rašoma viename vyskupo leistame evangelikų liuteronų kalendoriuje (juos leido nuo 1956 m. iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo), „Aš nevertas viso tavo gailestingumo ir tavo ištikimybės, kurią parodei savo tarnui. Juk aš tik su lazda persiyriau šitą upę, o dabar grįžtu su dviem būriais“ (1 Moz. 32, 10).[3]

Nepaisant konfesijų, tauragiškių požiūris į vyskupą ir jo atliktus darbus buvo ir yra pagarbus. Neatsitiktinai 1994 m. gegužės 25 d. vyskupui Jonui Viktorui Kalvanui suteiktas Tauragės garbės piliečio vardas. Kitais metais prie buvusios evangelikų liuteronų klebonijos pastato, kur buvo pirmoji evangelikų liuteronų bažnyčia Tauragėje, vyskupui pastatytas paminklinis stogastulpis (aut. tauragiškis tautodailininkas Antanas Bagdonas).

Šiemet, minint Senjoro 100-ąsias gimimo metines, Tauragėje surengtos iškilmės. Vyko iškilmingos pamaldos, kuriose dalyvavo Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, Tauragės parapijos kunigas Mindaugas Dikšaitis, kunigai dr. Darius Petkūnas, dr. Charles Evanson, Mindaugas Kairys, Virginijus Kelertas ir kiti. Kultūros rūmuose vyko mokslinė konferencija. Joje buvo pristatytas naujas Jono Martyno Liorančo leidinys „Pašauktas ir siųstas“, skirtas vyskupo veiklai. Konferencijoje pranešimus skaitė vyskupas Mindaugas Sabutis, kunigas dr. Charles Evanson, kunigas dr. Darius Petkūnas. Tauragės krašto muziejuje atidaryta vyskupo gyvenimo kelią atspindinti paroda, iškilmingai pašventintas Jono Viktoro Kalvano vardo parkas. Šventinius renginius vainikavo koncertas „Ad memoriam“ Martyno Mažvydo bažnyčioje.

Puslapiai: 1 2 3 4

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →