Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Kultūra  >  Aktualus straipsnis

Antanas Verkelis. Svetimi didvyriai. III dalis

Pagal   /  2019 vasario 4  /  Komentarų nėra

Ypatingą vokiečių dėmesį operacijai rodo tai, kad sprendimą LVR išsklaidyti kuopomis Vilniaus krašte priėmė Ostlando SS ir policijos štabas Rygoje. Iš akovcų pajėgų telkimo galima numanyti, kad operacijos detalės buvo žinomos ir lenkams. T. Vidugiris raporte rašė:

[…] Visi puikiai suprantame, kad atskirai žygiuojančios postoviaujančios kuopos anksčiau ar vėliau bus sunaikintos […].88

SS vadovybės veiksmai rodo, kad vokiečiai kruopščiai planavo savo „satelitų“ lietuvių pralaimėjimą. Naciai nepasitikėjo LVR vadovybe, baiminosi lietuvių neklusnumo, ar net, pasikeitus aplinkybėms, smūgio į nugarą. 1944 m. gegužės 12 d. pogrindžio leidinys „Lietuvių fronto biuletenis“ rašė:

[…] Ko siekia vokiečiai tuo apgaulingu žaidimu, negalima atspėti. Artimiausias jų tikslas galėtų būti kaip nors įjungti visus lietuviškus dalinius į SS be jokių suvaržymų, jiems vadovauti ir naudoti. Galbūt siekiama […] ir daugiau: sukompromituoti lietuvių organizuojamą karinę pajėgą ir visą organizavimą vėl pavesti SS […].89

Slapta Ostlando SS ir policijos vado SS obergrupenfiurerio F. Jeckelno operacija sukompromituoti Plechavičiaus rinktinę, perimti tiesioginį vadovavimą (paskirti į vadų postus vokiečius) ir paversti SS daliniais prasidėjo gegužės pradžioje. Tam vokiečiai ir panaudojo AK brigadas, galbūt eiliniams akovcams to net nesuvokiant.

 

60 Rimantas Zizas, „Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941–1944 m.: represiniai (teroristiniai) veiklos aspektai“, in: Genocidas ir rezistencija, 2010, 1 (27), p. 16.

61 Rimantas Zizas, „Raudonųjų partizanų ir Pietryčių Lietuvos kaimų savisaugos ginkluoti konfliktai 1943 m.“, in: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Leidyba, [žiūrėta 2019 01 14].  Prieiga per internetą – <http://genocid.lt/Leidyba/15/zizas.htm>.

62 LYA, f. 3377, ap. 58, b. 265, l. 110.

63 Pranas Bieliauskas, Dienoraštis. 1920–1957, Vilnius: Homo Liber, 2012, p. 305.

64 RVKA, f. 504, ap. 1, b. 14, l. 5–6.

65 Zygmunt Kłosiński, Armia Krajowa na Wileńszczyźnie, Białystok: ŚZŻAK, 2011, p. 24.

66 Dariusz Fikus, „Pseudonim: Łupaszka“. Z dziejów w Wileńskiej Brygady Śmierci i Mobilizacyjnego Ośrodka Wileńskiego Okręgu A. K., Warszawa: WP „MOST“, 1988, p. 74.

67 Kazimierz Krajewski, Nowogródzki Okręg AK w dokumentach, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, Oficyna Wydawnicza RYTM, 2009, p. 208.

68 Paweł Rokicki, Armia Krajowa na Wileńszczyźnie 1943–1945, Warszawa: Barwa i Broń, 2007, p. 43, 45.

69 LCVA, f. R-601, ap. 1, b. 52, l. 228.

70 Nepriklausoma Lietuva, 1942 m. spalio 1 d., Nr. 7, p. 2.

71 RVKA, f. 504, ap. 1, b. 14, l. 18, 20.

72 Pranas Bieliauskas, op. cit., p. 369.

73 NARA, T-454, roll 19. EAP 99/44 in: LMA Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius, f. 27, vnt. 139, l. 9.

74 LCVA, f. R-1399, ap. 1, b. 100, l. 1 ir 3.

75 Edmund Banasikowski, Na zew Ziemi Wileńskiej, Warszawa–Paryż: Editions Spotkania, 1990, p. 116.

76 „Lenkai veržiasi į Vilniaus kraštą“, in: Lietuvių fronto biuletenis, 1944 m. balandžio 29 d., Nr. 16 (30).

77 Tomasz Balbus, „Korab“ Wilniuk klasyczny, Wrocław: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej–Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2012, p. 291.

78 Henrikas Žemelis, Okupantų replėse, Lithuanian Newspaper „Mintis“, 1947, p. 73.

79 Naujoji sodyba, 1944 m. vasario 28 d., Nr. 2, p. 35.

80 Pranas Bieliauskas, op. cit., p. 393.

81 LCVA, f. R-1399, ap. 1, b. 106, l. 37.

82 LCVA, f. R-1399, ap. 1, b. 100, l. 3.

83 Ibid.

84 Adam Walczak, 13. Brygada Armii Krajowej okręgu Wileńskiego, Bydgoszcz: Towarzystwo miłośników Wilna i ziemi Wileńskiej, 2002, p. 119.

85 LYA, f. 3377, ap. 58, b. 265, l. 114.

86 Edmund Banasikowski, Na zew Ziemi Wileńskiej, Warszawa–Paryż: Editions Spotkania, 1990, p. 117.

87 Antanas Martinionis, Vietinė rinktinė, Vilnius: Kardas, 1998, p. 308.

88 Ibid., p. 300–301.

89 Lietuvių fronto biuletenis, 1944 m. gegužės 12 d., Nr. 18 (32), p. 3.

Bus daugiau

Nacionalinis Lietuvos istorijos laikraštis „Voruta“, Nr. 1 (855), 2019 m. sausio 26 d., p. 10–11

Puslapiai: 1 2 3 4 5

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galbūt jums naudinga...

Mažosios Lietuvos šiaurinio pasienio istorijos (II)

Plačiau →