Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Susipažinimas su protėvių žeme

Pagal   /  2014 gegužės 20  /  Komentarų nėra

Jau daugelį metų Karaliaučiaus 35 licėjaus ir 4 vidurinės mokyklos moksleiviai, besimokantys Lietuvių kalbos ir etnokultūros, turi galimybę aplankyti savo protėvių žemę – Lietuvą, išgirsti jų gimtąją lietuvių kalbą, kurią jie dabar mokosi, daug ką sužinoti iš istorijos, susipažinti su kultūra.

Jau daugelį metų Karaliaučiaus 35 licėjaus ir 4 vidurinės mokyklos moksleiviai, besimokantys Lietuvių kalbos ir etnokultūros, turi galimybę aplankyti savo protėvių žemę – Lietuvą, išgirsti jų gimtąją lietuvių kalbą, kurią jie dabar mokosi, daug ką sužinoti iš istorijos, susipažinti su kultūra.

Ir visa tai tapo galimybe Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos, kuriai vadovauja pirmininkas p. Vilius Trumpjonas, finansinės paramos dėka. Jai padedant 2008 m. spalio 5 dieną 35 Karaliaučiaus licėjaus moksleiviams buvo suorganizuota ekskursija į Klaipėdą, o 2008 m. 7-8 lapkričio dienomis 4 moksleiviai važiavo į ekskursiją aplankyti Vilnių ir Trakus.

35 licėjaus mokiniai džiaugėsi pamatę Neringos grožybes (pabuvojame Nidoje, Juodkrantėje), buvome nuvykę į Klaipėdos Jūrų muziejų, Mažosios Lietuvos muziejų, Laikrodžių muziejų, susipažinome su senamiesčiu. Kiek atnešė vaikučiams džiaugsmo delfinai Delfinarijume. Kelionės metu vaikai pamatė daug įdomaus ir naudingo, o klausydamiesi lietuviškos kalbos, galėjo praturtinti gimtosios kalbos žinias pratybomis čia pat, su lietuviais.

4 mokyklos moksleiviams buvo organizuota dviejų dienų pažintinė kultūrinė kelionė į Vilnių, kuriame aplankė Senamiestį, Arkikatedrą, Gedimino aikštę, pilį, bokštą, susipažino su įdomia miesto istorija, jo kultūra. Vaikučiai gėrėjosi Vilniaus grožybėmis, ypač sostine, pasipuošusia 1000-mečio jubiliejaus proga. Daug įspūdžių paliko Trakų pilis, kuriai buvo skirta daug dėmesio.

Grįžę moksleiviai dar ilgai dalinosi įspūdžiais iš kelionių, prisimindami pasakojo savo klasės draugams, savo tėveliams. Tokios ekskursijos labai naudingos: moksleiviai ne tik savo akimis pamato protėvių Tėvynę – Lietuvą, apie kurią girdi per pamokas, skaito knygelėse, bet ir turi galimybę tobulinti savo lietuvių kalbos žinias pačioje Didžiojoje Lietuvoje. Dalindamiesi įspūdžiais vaikučiai dėkojo ekskursijų rėmėjams. Vėliau viską išreiškė savo piešinėliuose ir rašinėliuose „Kaip aš pabuvojau Lietuvoje“.

Dar viena tradicija Karaliaučiaus krašte tapo kasmetinis ekskursijų organizavimas į Kristijono Donelaičio žemę. „Donelaičio žemė – mano žemė“. Tokiais žodžiais Karaliaučiaus krašto lietuvių kalbos fakultatyvai, ansambliai, lietuviškų klasių moksleiviai palydi mokslo metus. Visos mokyklos, būreliai stengiasi, nors kartą per metus, aplankyti žymiojo lietuvio muziejų, padėti gėlių ant jo kapo.

Tokią bendrą ekskursiją pavasarį 2008 metais organizavo Lietuvių kalbos mokytojų asociacija. Gegužės 24 dieną trys autobusai pajudėjo iš Karaliaučiaus skirtingomis kryptimis, surinko moksleivius iš įvairių vietų. Visi susitiko prie Ąžuolų giraitės Lazdynėliuose. Tada kartu nuvykome į Tolminkiemį. Ten mūsų jau laukė Šiaulių „Vydūno“ draugijos nariai ir Šiaulių universiteto folklorinis ansamblis. Moksleiviai buvo išmokę lietuviškų eilėraščių bei dainų, kurios labai nuoširdžiai skambėjo bažnyčioje.

Klausytojams labai patiko dainos, kurias atliko Karaliaučiaus 35 liciejaus ir 4 vidurinės mokyklos moksleiviai, vadovaujami mokytojo Algirdo Karmilavičiaus. Dainomis ir posmais džiugino Gastų mokyklos folkloro ansamblis „Beržynėlis“ (vadovė Loreta Makaraitė), Lazdynų 1-os vidurinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis „Šešupė“ (vadovė Aldona Strojeva), Tilžės 2-os vidurinės mokyklos moksleivių ansamblis „Žvaigždutė“ (vadovaujamas Vitos Kovalenko), Įsručio 6-os vidurinės mokyklos moksleivė Aurelija Krylova, mokytoja Irena Kiudulienė, mokytojos Rūtos Leonovos paruošti mokiniai. Puikius eilėraščius ir prozos ištraukas skaitė mokiniai iš Tilžės 3-os vidurinės mokyklos.

Po moksleivių programos asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas padėkojo moksleiviams ir pakvietė padainuoti svečius iš Šiaulių. Iš pradžių skambėjo daugiau lietuviškos sutartinės, o kai ansamblis užtraukė populiaresnes liaudies dainas visa salė dainavo kartu. Po dainų prasidėjo šokiai, kurie išjudino visus.

Tuos, kurie vykome autobusu iš Įsručio, asociacijos pirmininkas A. Bartnikas supažindino su krašto istorija, papasakojo pakeliui apie visas lietuviškas gyvenvietes, kurias pravažiavome, apie jų lietuviškus pavadinimus, istoriją.

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijai, kuri skyrė pinigų kilniam reikalui – K. Donelaičio prisiminimui, nes juk to krašto gyventojams visos istorinės ir kultūrinės Mažosios Lietuvos vietos turi būti svarbios bei nepamirštos.

Moksleiviai autobuse garsiais plojimais padėkojo dosniesiems rėmėjams ir garsiai pasakė tris kartus „Ačiū“.

Karaliaučiaus 35 licėjaus bei 4 vid. mokyklos lietuvių kalbos bei etnokultūros mokytojas

Algirdas Karmilavičius, 2009 m. kovo 5 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 gegužės 20
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: gegužės 20, 2014 @ 5:26 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →