Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Skalvių žemėje, Pagėgių savivaldybėje, prie Nemuno, Tilžės ir Ragainės…

Pagal   /  2014 gruodžio 19  /  Komentarų nėra

Derliaus šventės duona merui Virginijui Komskiui

Derliaus šventės duona merui Virginijui Komskiui

 

Kenotafai Mažosios Lietuvos Bitėnų kapinaitėse. Kalba dr. Martynas Purvinas. 2014 m. laprkičioo 28 d.

Kenotafai Mažosios Lietuvos Bitėnų kapinaitėse. Kalba dr. Martynas Purvinas.
2014 m. laprkičioo 28 d.

Pagėgių savivaldybė, įkurta 2000 metais, stengiasi neatsilikti nuo senųjų savivaldybių ir rūpinasi Mažosios Lietuvos kultūros paveldu bei jo išsaugojimu ir pritaikymu  įvairiems kultūros bei socialiniams poreikiams. Pavyzdžių yra pakankamai ir pokalbį  su meru Virginijumi KOMSKIU norisi pradėti nuo Lietuvos istorijoje gerai žinomų Bitėnų, kurie yra šalia Tilžės ir Ragainės, tik kitoje Nemuno pusėje.

Voruta: Daugelį metų buvo siekiama atkurti visą Jankų sodybą Bitėnuose, tačiau trukdė privatiems asmenims priklausantys statiniai. Iš štai šiemet Pagėgių sav. Tarybą  paskelbė gerą žinią –statiniai  išperkami  ir sodyba – muziejus bus vientisas ansamblis.  Kaip  tai pavyko padaryti? Pirmiausia, kalbėdamas ne kaip politikas, o kaip savo kraštą mylintis ir jo gerovei dirbantis žmogus, noriu pasakyti, kad to visada siekė ir visą gyvenimą šiam reikalui paskyrė gerbiama mūsų krašte ir visoje Lietuvoje žmogus aušrininko, spaustuvininko, Mažosios Lietuvos šviesuolio, Tilžės akto signataro Martyno Jankaus vaikaitė, šviesios atminties Pagėgių krašto garbės pilietė Eva Jankutė – Gerola. Ši moteris mylėjo savo protėvių žemę, stengėsi dėl jos, na o mes Pagėgių krašto bendruomenė, šildėmės toje jos meilės tėvynei šilumoje ir stengėmės, kiek tik galima prisidėti prie E. Jankutės darbų ir iniciatyvų įgyvendinimo. Nes viskas, ką darė ponia Eva, tarnavo krašto garsinimui, Mažosios Lietuvos, jos kultūrinio, istorinio paveldo puoselėjimui ir gerosios naujienos apie kraštą sklaidai. Na, o kalbėdamas kaip politikas, savivaldybės vadovas galiu pasakyti, kad džiaugiuos sklandžiu savivaldybės tarybos darbu, jo narių supratingumu, kurie pritarė sodybos suvienijimo idėjai, įžvelgė būtinybę tęsti ir plėtoti Martyno Jankaus muziejaus veiklą, kurią itin ribojo privačių asmenų interesai. Prieš savaitę įvykusiame Tarybos posėdyje buvo nutarta sodybą pirkti. Žinoma, pastatų sutvarkymas, pritaikymas visuomenės reikmėms užims laiko, tačiau, pasak muziejaus direktorės, jau rengiama etnografinė ekspozicija, jau drąsiau galima planuoti edukacines veiklas, masiškesnius renginius ir pan.

Jūsų savivaldybė rūpinasi ir  Mažosios Lietuvos panteonu – kapinėmis Bitėnuose, kur palaidoti žymiausi Mažosios Lietuvos valstybės, politikos ir kultūros veikėjai.. Lapkričio pabaigoje, minint Tilžės akto dieną  ( lapkričio  30 d.) atidengėte kenotafą Enziui Jagomastui  ir Tižės akto signatarams (išvardintos visos pavardės). Taip, Pagėgių savivaldybės administracijos rūpesčiu bei pasitelkus pagalbon žymiuosius architektus, Mažosios Lietuvos mylėtojus Mariją ir Martyną Purvinus pastatyti du kenotafai, kaip atminimo ir gilios pagarbos ženklai mūsų krašto ir visos mažosios Lietuvos šviesuoliams. Taip pat kapinaičių pradžioje tomis pačiomis iniciatyvomis pastatyti du suoleliai garbiesiems protėviams Liudvikui Rėzai ir Mažvydui.  Patikinu, kad suolelių atsiras ir daugiau. Taip pat šioje Jūsų paminėtoje šventėje buvo labai smagus momentas, kai galėjome gyvai prisiliesti prie anų laikų, kažkuria prasme prie čia gulinčių šviesuolių, nes pirmą kartą Lietuvą ir Bitėnus aplankė ir šiame paminėjime dalyvavo jauniausio Tilžės akto signataro Valterio Didžio anūkas Martynas, architektūros mokslų magistrantas atvykęs iš Australijos, kur gyvena su puikiai lietuvių kalbą ir meilę tėvynei išsaugojusiais tėvais ir trimis seserimis. Vaikinas padėjo simbolinį žiedelį ant garbiojo senelio kapo, nusipaveikslavome. Buvo tikrai jautrus ir daug ką bylojantis momentas.

Lapkričio viduryje Vilkyškiuose surengtas Pagėgių krašto turizmo informacijos centro atidarymas. Ir ne tik. Dar pasirašyta šio centro ir Tilžės miesto turizmo informacijos centrų bendradarbiavimo sutartis. Kaip tai pavyko padaryti sunkiomis geopolitinėmis sąlygomis? Taip, sąlygos ne itin šiuo metu palankios tiek draugystės, tiek ekonominiams ryšiams, tačiau, kaip žinia, kiekviena valstybė turi pasienio ruožą, pasienio kaimynus, su kuriais galima pyktis, juos ignoruoti arba draugauti. Mes renkamės pastarąjį kelią – reikia bendrauti, bendradarbiauti, juolab, kad Mažoji Lietuva ir visas Karaliaučiaus kraštas, kuriame aktyviai veikia lietuvių bendruomenės, ir šiuo metu gyvena per 20 tūkstančių lietuvių, yra ta pati istorinė prūsų žemė. Mus jungianti istorinė praeitis, tautinė bendrystė persiduoda iš kartos į kartą ir ilgai dar neišnyks. Pagėgių savivaldybė yra pasirašiusi kultūrinio bendradarbiavimo sutartį su Tilžės (dabar Sovetskas) savivaldybe, keičiamasi kultūrinėmis delegacijomis, dalyvaujame vieni kitų miesto šventėse, organizuojami bendri sportiniai renginiai ir kt. Pagėgių krašto turizmo informacijos centro atidarymas buvo inspiruotas Pagėgių savivaldybės administracijos ir partnerių iš Sovetsko miestų vykdomo tarptautinio projekto „Turizmo informacijos sistemos ir kultūros plėtra Pagėgių-Sovetsko regione“. Naujam Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų 2014-2020 metų laikotarpiui planuojama pratęsti konstruktyvią partnerystę ir vykdyti kitus naudą krašto gerovei nešančius projektus. Turime apžvalginėms išvykoms skirtą turistinį laivą, kuriuo galbūt galėtume pasiekti ir Karaliaučiaus žemę, abiejose Nemuno pusėse planuojama rengti paraiškas dviračių takų aplink miestus įrengimui, kirba ir daugiau gražių idėjų, kurios tegul lieka intriga ateičiai.

Puslapiai: 1 2

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →