Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Šilutės Hugo Šojaus muziejus ieško naujo komandos nario

Pagal   /  2019 sausio 16  /  Komentarų nėra

www.mazoji-lietuva.lt

Nuolatiniam darbui ieškome: Žemaičių Naumiesčio ekspozicijos muziejininko

Darbo aprašymas: muziejaus rinkinių tyrimo ir sisteminimo darbai, edukacijų rengimas ir įgyvendinimas. ekspedicijos, parodų ir muziejinių projektų inicijavimas ir įgyvendinimas.

Reikalavimai: turėti aukštąjį humanitarinį ar socialinių mokslų krypties išsilavinimą būti kūrybiškam, iniciatyviam, imliam naujovėms, atsakingam, komunikabiliam, gebėti dirbti komandoje, mokėti užsienio kalbą. Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Darbo vieta: Šilutės Hugo Šojaus muziejaus Žemaičių Naumiesčio ekspozicija Informuosime pokalbiui atrinktus kandidatus.

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu direktore@silutesmuziejus.lt. Telefonas pasiteirauti 8 68229145

Veiklos sritis: Muziejininkas – atlieka muziejaus rinkinių tyrimo ir sisteminimo darbus, kuria ir veda edukacinius renginius, organizuoja parodas, vykdo ekspedicijas,

Pareigybės  lygis  –  Darbuotojo pareigybės A2 lygio (LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnis).

Pareigybės funkcijos. Žemaičių Naumiesčio muziejininkas einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

 1. Atlieka muziejininko, fondų saugotojo ir eksponatų prižiūrėtojo darbą. Atsako už ekspozicijose eksponuojamų ir saugyklose saugomų eksponatų apsaugą;
 2. Prižiūri ir tvarko ekspozicines sales;
 3. Veda rinkinių apskaitą, užtikrina eksponatų saugojimą, stebi eksponatų būklę, Vykdo eksponatų apskaitą ir planinį jų tikrinimą;
 4. Išskirsto eksponatus po saugyklas, pagal muziejuje nustatytą saugojimo sistemą;
 5. Inventorizuoja eksponatus (surašo į gaunamų eksponatų knygas GEK), pildo mokslines korteles;
 6. Rakina, plombuoja saugyklas, ekspozicijų ar parodų sales;
 7. Pateikia žinias apie eksponatų judėjimą vyriausiajam fondų saugotojui;
 8. Sudaro visų eksponatų saugojimo vietų topografinius sąrašus (stalčių, stelažų lentynų, dėžių, spintų ir t.t.);
 9. Kaupia mokslinę medžiagą krašto istorijos ir etnografijos tema;
 10. Moksliškai klasifikuoja ir grupuoja muziejaus ekspozicijos fondą;
 11. Dalyvauja mokslinėse ekspedicijose, fiksuoja senąsias krašto tradicijas, kaupia istorinę ir etnografinę medžiagą;
 12. Ruošia parodas iš Muziejaus fondų, atrenka eksponatus pastovioms ekspozicijoms ir atsako už šių Eksponatų estetinį išdėstymą ekspozicijose;
 13. Veda ekskursijas muziejaus ekspozicijose;
 14. Rengia edukacines programas ir veda edukacines pamokas;
 15. Organizuoja istorinę, etnografinę mokslinę ir švietėjišką veiklą: rengia ekspozicijas, parodas, sudaro katalogus, rašo straipsnius, ruošia pranešimus;
 16. Rengia mokslines konferencijas istorinėmis ir etnokultūros temomis;
 17. Atsako už ekspozicijos rinkinius ir jų tinkamą priežiūrą, inventorizaciją, tyrinėjimą ir sklaidą;
 18. Ruošia projektus istorijos ir etnokultūros temomis;
 19. Konsultuoja ir aptarnauja lankytojus savo kompetencijos ribose;
 20. Rūpinasi kvalifikacija;
 21. Palaiko informacinius ir dalykinius ryšius su įvairiomis Respublikos ir užsienio institucijomis puoselėjančiomis etninę kultūrą;
 22. Dirba su Lietuvos integralia muziejaus informacijos sistema (LIMIS);
 23. Nustatyta tvarka atsiskaito direktoriui už nuveiktą darbą.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių, socialinių mokslų išsilavinimą
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
 • mokėti anglų ar vokiečių kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europos standarto kalbų mokėjimo lygį);
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius muziejaus veiklą, išmanyti dokumentų rengimo, apskaitos ir tvarkymo taisykles;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą bei dirbti komandoje;
 • darbe vadovautis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Biudžetinių įstaigų, Muziejų, kitais įstatymais, Civiliniu ir Darbo kodeksais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teisės aktais, susijusiais su muziejų veikla; Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos teisės aktais, Muziejaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Finansų kontrolės tvarkos taisyklėmis, kitomis tvarkomis, taisyklėmis, reglamentais, ir šiuo pareigybės aprašymu, gebėti juos taikyti praktikoje;
 • žinoti muziejininkystės teoriją ir praktiką, Muziejininko etikos kodeksą, norminius dokumentus, reglamentuojančius Muziejaus darbą, tikslus, uždavinius, funkcijas ir vykdyti juos bendrame muziejaus strategijos kontekste;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti dirbti Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Mokėti naudotis įvairiomis interneto naršyklėmis (pvz.: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ir kt.). Mokėti tvarkyti tekstus, naudotis interneto, elektroninio pašto paslaugomis, bei žinoti informacinių technologijų visuomenėje naudojimo principus (viešosios paslaugos, asmens duomenų apsauga ir kt.);
 • išmanyti informacines technologijas: mokėti dirbti su Lietuvos integralia muziejaus informacijos sistema (LIMIS);
 • žinoti ir gebėti taikyti vadybos, psichologijos, tarnybinės etikos, raštvedybos pagrindus;
 • darbe taikyti muziejininkų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo formas ir metodus;
 • darbe laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių, higienos reikalavimų.

Kontaktai: Laukiame Jūsų CV el. paštu direktore@silutesmuziejus.lt iki 2019-02-15
Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.
Kontaktinis asmuo: Indrė Skablauskaitė, tel. 868229145

Atlyginimas: 800 eur (neatskaičius mokesčių).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →