Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Šilutės Hugo Šojaus dvaro išsaugojimas

Pagal   /  2014 birželio 6  /  Komentarų nėra

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius Šarūnas Laužikas gavo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko pavaduotojo Juliaus Dautarto raštą, kuriame dėkojama už rūpinimąsi išsaugoti istorinės Mažosios Lietuvos kultūrinį savitumą, Šilutės Hugo Šojaus dvaro paveldą.

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius Šarūnas Laužikas gavo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko pavaduotojo Juliaus Dautarto raštą, kuriame dėkojama už rūpinimąsi išsaugoti istorinės Mažosios Lietuvos kultūrinį savitumą, Šilutės Hugo Šojaus dvaro paveldą. Rašte teigiama, kad pritariama projektui „Šilutės miesto kultūrinės ir gamtinės aplinkos integravimas į regiono turizmo infrastruktūrą, restauruojant Hugo Šojaus dvaro kompleksą bei sutvarkant miesto parką“ ir minėtu reikalu kreiptasi į Finansų ir Kultūros ministrus dėl pirmumo teikimo šiam projektui igyvendinti.

H. Šojaus dvaro sodyba yra vienintelis istorinės Mažosios Lietuvos dvaras, kuris gerai išliko iki mūsų dienų, vienintelis, kuris restauruojamas, bei vienintelis, kuriame įkūrus Mažosios Lietuvos regiono kultūros ir turizmo centrą, numatyta teikti kultūros ir turizmo paslaugas visam Klaipėdos regionui. Dvaro sodybos pastatuose planuojama įkurti konferencijų centrą, svečių namus, kavinę, koncertų sales ir pan. Dėl įvairiapusės veiklos, kurią, numatoma, teiks Mažosios Lietuvos regiono kultūros ir turizmo centras, bus praktiškai panaikinta sezoniškumo įtaka turizmui. Jau kelinti metai, restauravus pagrindinius dvaro rūmus, sulaukiama daug turistų iš užsienio, o pradėjus veikti Klaipėdos kruizinių laivų terminalui, turistų skaičius dar išaugo. Kultūros ir turizmo informacijos centro, įsikūrusio H. Šojaus dvare, duomenimis, per savaitę dvaro sodybą aplanko maždaug 2, o kartais ir daugiau, užsienio turistų grupių.

Todėl, siekiant išsaugoti Lietuvos dvarų paveldą, istorinės Mažosios Lietuvos kultūrinį savitumą, didinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, būtina rekonstruoti Šilutės Hugo Šojaus dvarą, kaip vienintelį iki šių dienų išlikusį Klaipėdos krašto dvarų pavyzdį.

Šilutės rajono savivaldybės vadovai šių metų liepos mėnesio pradžioje kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Tėvynės sąjungos, Socialdemokratų frakcijas, Lietuvos Respublikos ūkio ministrą Vytą Navicką rašydami:

„Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 971 patvirtino Lietuvos tūkstantmečio programą (2 priedas „Kultūros paveldo ir architektūros projektai“, 13 priemonė „Šilutės Šojaus dvaro – Mažosios Lietuvos regioninio kultūros centro pastatų rekonstravimas“). Tūkstantmečio programoje numatyta restauruoti 6 regioninius kultūros centrus, vienas iš jų – Šilutės Hugo Šojaus dvaras. Šilutės Hugo Šojaus dvaro – Mažosios Lietuvos regioninio kultūros ir turizmo centro restauracija buvo įtraukta į 2004-2006 m. Klaipėdos regiono plėtros planą kaip prioritetinis projektas. Hugo Šojaus dvaras patenka į Nemuno, Kuršių marių ir Pajūrio regiono kultūrinio, pažintinio (ekologinio) ir aktyvaus poilsio nacionalinį turizmo maršrutą.

Šilutės rajono savivaldybė nuo 1998 metų investavo į šį objektą apie 2 mln. litų, o likusi Valstybės ir Europos Sąjungos parama sudarė dar apie 2 mln. litų. Savivaldybės administracija 2005 metais įgyvendino PHARE 2002 ESS finansuojamą projektą Nr.6537901-01-01-0009 „Šilutės dvaro sodyba, vad. H. Šojaus, – Mažosios Lietuvos regioninis kultūros ir turizmo centras“, kurio metu buvo parengti dvaro sodybos pastatų, išskyrus centrinius rūmus, techniniai rekonstrukcijos projektai. 2006 metais pateiktas projektas ES struktūriniams fondams „Šilutės Hugo Šojaus dvaro pastatų komplekso restauravimas ir teritorijos sutvarkymas bei pritaikymas viešiems turizmo poreikiams. I etapas”. Tačiau dėl lėšų stygiaus projektas buvo nefinansuojamas ir įtrauktas į rezervinių projektų sąrašą. Nuo 2006 metų dvaro rekonstrukcijos darbai nebevykdomi.

2007 metais projektas „Šilutės miesto kultūrinės ir gamtinės aplinkos integravimas į regiono turizmo infrastruktūrą, restauruojant Hugo Šojaus dvaro kompleksą bei sutvarkant miesto parką” įtrauktas į Klaipėdos regiono savivaldybių prioritetinių projektų 2007-2013 m. sąrašą. Bendra projekto vertė sudaro apie 36 mln. litų, visi dvaro rekonstrukcijos darbai padalinti į kelis etapus.

Šilutės rajono savivaldybė prašytų Jūsų užtikrinti lėšų skyrimą Šilutės Hugo Šojaus dvaro rekonstrukcijos projektui įgyvendinti. Šis projektas prisidėtų prie Mažosios Lietuvos kultūros išsaugojimo ir propagavimo Lietuvoje ir užsienyje.“

Romualdas Eglinskis, „http://www.siluteszinios.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=1013&Itemid=35“, 2007 m. liepos 22 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 6
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 6, 2014 @ 10:59 am
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →