Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Rutha Bajorat

Pagal   /  2014 birželio 1  /  Komentarų nėra

1930.10.18 – 2007.09.18

Praėjusią savaitę mirtis mus išskyrė su Rutha Bajorat, Vokietijoje, Oburursel mieste, gyvenusia nuoširdžia Šilutės bičiule, aktyvia Vokietijos ir Lietuvos draugijos nare, jautria gydytoja, pedagogikos žinove, daug jėgų ir jausmų atidavusia mūsų mieste vaikų ugdymo ir kultūros įstaigoms.

1930.10.18 – 2007.09.18

Praėjusią savaitę mirtis mus išskyrė su Rutha Bajorat, Vokietijoje, Oburursel mieste, gyvenusia nuoširdžia Šilutės bičiule, aktyvia Vokietijos ir Lietuvos draugijos nare, jautria gydytoja, pedagogikos žinove, daug jėgų ir jausmų atidavusia mūsų mieste vaikų ugdymo ir kultūros įstaigoms.

Priekulėje gimusi ir augusi R.Bajorat karo audrų buvo nublokšta į Vokietiją, kur daug metų ten dirbo pediatrijos ir fizioterapijos srityse. Ten sukūrė šeimą su dailininku Archibald Bajorat, kilusiu iš Šilutės. Jie abu kartu, kaip dvi riešuto puselės, vienas kitą papildydami, paremdami, globojo savo gimtojo krašto žmones ir rūpinosi gimtinės ateitimi.

R.Bajorat su vyru 1986 metais pirmieji Lietuvoje paskelbė Valdorfo pedagogikos ir antroposofijos idėjas, o 1993 metais su auklėjamąja Valdorfo pedagogikos metodika supažindino šilutiškius. Gydytoja pati mokė mūsų pedagogus, socialinius darbuotojus, medikus iš sanatorijos „Eglutė“, vaikų darželių – lopšelių, mokyklų, „Vilties“ draugijos dienos užimtumo centro atlikti vaikams masažus, kūno lavinimo pratimus, mokė dirbti su neįgaliais vaikais, vedė seminarus apie naują, mums dar nežinomą kelią į vaikų ugdymą. „Mūsų sumaterialėjusiame pasaulyje dvasingumo labai trūksta, todėl manome, kad dvasingumas pedagogikoje labai reikalingas“, – p.Ruthos žodžiai.

Ji su vyru įnešė naują supratimą apie mažą vaiką, požiūrį į jį, į paauglį ir autoriteto svarbą, taip pat – apie suaugusį žmogų, kuris atsako už mūsų žemės išaugojimą.

Kad galėtume mokytis ir mokyti kitus, p.Rutha su vyru rėmė Šilutės lopšelius – darželius „Žibutė“, „Pušelė“, „Ąžuoliukas“, Pirmąją gimnaziją. Jie buvo aktyvūs Šilutėje įkurtos Valdorfo pedagogikos draugijos nariai. Atvykdami į Šilutę, visada atveždavo darbui su vaikais reikalingų priemonių, literatūros.

Savo lėšomis ir ieškodami rėmėjų jie padėjo Vokietijoje siekti mokslų šilutiškiams. Jų dėka kineziterapijos kursą Vokietijoje baigė Rita Milašiūtė, dabar dirbanti su vaikais Šilutės darželiuose.

R.Bajorat su vyru buvo nuoširdūs Šilutės muziejaus ir Šilutės rajono F.Bajoraičio viešosios bibliotekos bičiuliai. Bibliotekininkai šiltai prisimena susitikimus su šia kraštiečių humanistų šeima, kuri nepraleisdavo progos aplankyti Knygos namus kiekvienąkart atvykę į Šilutę. Dailininkas A.Bajorat dovanojo bibliotekai daug savo kūrinių, nepamiršdamas priminti, jog tai daro žmonos Ruthos paakintas. Plačios sielos Ruthą Bajorat džiugino bibliotekininkų veikla, naujos patalpos, išlaikiusios istorinę dvasią – p.Rutha gyrė, kad po remonto pastatas išaugojo prieškario užrašų fragmentus, kitas detales.

Ši šeima rūpinosi, kad Šilutės vardas būtų žinomas Vokietijoje, pavasarį šioje šalyje platino kvietimus į Šilutės bibliotekininkų rengiamą Kraštiečių sueigą. Nors patys negalėjo joje dalyvauti, tačiau jų dėka į šį renginį atvyko svečių iš Vokietijos.

Bajorat šeimos knygas, asmeninius dokumentus, paveikslus saugo ir Šilutės muziejus, kurį p.Ruhta su vyru irgi nuolat lankė. Be dovanų jie neatvykdavo ir į Šilutės pirmąją gimnaziją.

R.Bajorat džiaugėsi ir grožėjosi mūsų krašto gamta, sekė gyvenimo permainas, džiaugėsi ir liūdėjo kartu su bičiuliais šilutiškiais, rašė jiems laiškus, vis teiravosi, kaip gyvename, kaip sekasi…

Praėjusią savaitę nutrūko jos prasmingo gyvenimo gija. Ji išėjo ten, iš kur negrįžtama. Bet Bajorat šeimos filosofijoje – grįžtama. Norime tuo tikėti, žinoti ir laukti. O tiems, kas lieka, Rudolfo Štainerio žodžiais linkime būti stipriems:

Saulės šviesa pabudina dieną.

Po tamsios nakties sielos jėga pabunda

Iš miego ramybės.

Tu, mano siela, būk dėkinga šviesai,

Joje šviečia Dievo galybė,

Ir kas bebūtų –

Tu, mano siela, būk pasiruošusi darbui…

Nuoširdžią užuojautą reiškiame p. Archibald Bajorat, šeimos draugams, artimiesiems.

Mes pasigesime p.Ruthos…

„Šilutės naujienos“, 2007 rugsėjo 27 d. Nr. 71 (457)

„http://www.silutesnaujienos.lt/?straipsnis=3578“, 2007 m. spalio 4 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 1
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 1, 2014 @ 10:58 am
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →