Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Rambyno regioninio parko direkcijos leidinys „Rambynas“

Pagal   /  2014 birželio 8  /  Komentarų nėra

Laikraštėlis „Rambynas“ yra leidžiamas Rambyno regioninio parko direkcijos.

Laikraštėlis „Rambynas“ yra leidžiamas Rambyno regioninio parko direkcijos.

Jis suskirstytas visuomenei aktualiomis temomis: redakcijos žodis, sukaktys, projektas, vasaros balsai, aktualijos, prisiminimai. Išleistas vykdant projektą „Baltųjų gandrų apsauga Rambyno regioniniame parke, ugdant gyventojų aplinkosauginį sąmoningumą ir telkiant kaimo bendruomenes“, kurio rėmėjai yra Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa, LR Aplinkos ministerija ir Rambyno regioninio parko direkcija. Projektą vykdo Pagėgių krašto draugija „Sandūra“. Spaudai rengia „Vorutos“ leidykla.

Leidinys (2008 m. liepos mėnesio nr. 2 (4)) skaitytojus sudomins šiais straipsniais.

Redakcijos žodis – „Gyvenimo žemuogių skonis“ – spausdinamas pirmame puslapyje. Gražus poetinis tekstas, paįvairintas meninėmis detalėmis, įtaigiais įvaizdžiais ir palyginimais, apie Bitėnų kaimo kasdienybę, dar gyvus atsiminimus, pro kuriuos vis prasišviečia didinga mūsų praeitis, bei nuostabi gamta.

Kristupo Žiogio straipsnyje „Bitėnuose paminėtas Vydūno 140-metis“ aprašomas Vydūno (1868-1953) 140 metų minėjimas Bitėnų kapinaitėse prie rašytojo perlaidotų palaikų kapo. Prisimenamas jo gyvenimas ir kūryba. Paminėti jo reikšmingi istoriosofiniai vokiečių kalba parašyti darbai „Lietuva praeityje ir dabar“ (1916), „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“ (1932), eseistiniai bei filosofiniai straipsniai į Mažosios ir Didžiosios Lietuvos spaudą, paties Vydūno leisti žurnalai – „Šaltinis“, „Jaunimas“, „Naujovė“, „Darbymetis“.

Eugenijus Skipitis („Gandrų gyvenimas Rambyno regioniniame parke“) rašo apie Bitėnų kaimo, garsėjančio unikalia gandrų kolonija Lietuvoje ir Europoje, šventę – gandrines. 2001 m. bitėniškiai ėmė švęsti gandrų sutiktuves bei palydas. Tradicine tapusi šventė kasmet darosi vis spalvingesnė, prasmingesnė. Šiemet ji prasidėjo Bitėnų kapinaitėse, kuriose kaimo bendruomenė papuošė gėlėmis lankomus ir nelankomus kapus. Į buvusių mokytojų Birutės ir Kazimiero Žemgulių sodybą susirinkusius žmones persirengę gandrais pasitiko šio kaimo vaikai. Bitėnai tapo pirmuoju Pagėgių savivaldybės kaimu turinčiu savo vėliavą. Rambyno regioninio parko direkcijos vyr. ekologas Drąsutis Brazauskas pasakoja apie šiuometinį parko teritorijoje išaugusių gandrų derlių (50 lizdų – 113 gandriukų).

Vilkyškių vidurinės mokyklos mokinė Gintarė Šimtininkaitė rašinyje „Moksleivių stovykla „Žalias Rambynas 2008““ pasakoja apie įdomią bei turiningą stovyklą, vykusią birželio 18-22 dienomis, Rasos šventės metu, prie Rambyno regioninio parko direkcijos. Moksleiviai susipažino su Rambyno regioninio parko istorija, Bitėnų kapinaitėse tyrinėjo antkapinius užrašus, sužinojo daug istorijų apie senuosius laikus Bitėnuose. Taip pat stebėjo gandrus, šikšnosparnius ir medšarkes. Pagal biologinius bei cheminius indikatorius tyrė Nemuno ir Bitės upių vandenį. Paskutinę dieną vyko raiškos konkursas. Visą popietę vaikai pynė ir plukdė vainikėlius su žvakutėmis. Stovyklos pabaigoje kiekvienas pristatė po vieną iš bendrai atliktų tyrimų. Gavo atminimo dovanėles.

Rambyno regioninio parko direkcijos direktorė Diana Milašauskienė („Atkreiptas dėmesys į istorinę praeitį menančius Bitėnų kaimo pastatus“) pristato liepos 3 d. apsvarstytą naujai parengtą Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, kitus tolimesnės raidos klausimus. Išanalizuota ir Pagėgių krašto gamtinio bei kultūrinio paveldo padėtis, įvardinti sprendiniai apie tolimesnę paveldo apsaugą ir tvarkymą. Rambyno regioninio parko direkcijos specialistai plano rengėjams pasiūlė į šio dokumento sudėtyje parengtą kultūros paveldo objektų sąrašą įtraukti keletą, istorinę praeitį menančių, pastatų, dar išlikusių Bitėnų kaime. Jie labai svarbūs šiai vietovei; yra gyvi liudytojai šio kaimo praeities bei labai įdomūs vis didėjančio turizmo objektai. Tai buvęs žandarmerijos pastatas, buvusių Kosgalvio ir Fabijano smuklių pastatai, G. Volbergo restoranas, pradinė mokykla, veikusi iki II pasaulinio karo, ir spaustuvininko Martyno Jankaus sodybos dalis, iki šiol dar neįtraukta į respublikinį nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų registrą.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė straipsnyje „Dėl Rambyno kalno aukurų sutvarkymo“ informuoja, remdamasi įvairiais raštais, kad pagal Kultūros ministro 2005-04-29 įsakymo Nr. ĮV-190 1.4. nuostatas Rambyno kalnas (jo unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11219) pripažintas valstybės saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe, kuriai nustatytas viešojo pažinimo bei naudojimo apsaugos tikslas. Buvo patikslinti Rambyno kalno duomenys: reljefas, šlaitai, žmogaus apdorotas riedulys su Gediminaičių stulpais, kalną supantis kraštovaizdis, Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto lietuvių šventės, archeologo Vykinto Vaitkevičiaus surinkti pasakojimai, publikuoti jo darbe „Senosios Lietuvos šventvietės. Žemaitija“ (Vilnius, 1998, 641-646). Tokiu būdu, šiuo metu iš dviejų Rambyno kalne esančių aukurų, paveldosauginiai reikalavimai taikomi minėtam akmeniui su Gediminaičių stulpais, kuris spėjama yra Martyno Jankaus 1928 m. pastatyto aukuro-židinio viršūnė. Kalno valdytojas yra Tauragės apskrities viršininkas arba artimiausiu metu juo turėtų tapti VĮ „Šilutės miškų urėdija“. Atkurti Rambyno šventyklą arba Rambyno akmenį trūksta istorinių faktinių duomenų, o ir pats alkakalnis tėra tik buvusio didelio kalno mažoji dalis, iš esmės tik jo papėdė. Paminima, kad kalno aukurų sutvarkymas ir memorialinių statinių statyba nefinansuojama, nes tai nėra susiję su tvarkomaisiais paveldosaugos darbais. Departamentas, suprasdamas Rambyno kalno svarbą lietuvių tautinei savimonei, jau 2004 m. skyrė lėšų kalno lankymo techninėms priemonėms įrengti.

Birutė Žemgulienė savo prisiminimuose „Ieva Labutytė Bitėnų paveiksle“ rašo apie žymiausią Mažosios Lietuvos kultūros metraštininkę, dailininkę, grafikę Ievą Labutytę-Vanagienę (1938 IV 15-2003 IX 18). Prisimenama jų pirmoji pažintis 1958 m. rudenį, kai I. Labutytė atvyko dirbti į Saugų vaikų namus. Aprašomi susitikimai, kuriuos skiria kelios dešimtys metų. Rašoma apie idėją bei jos realizaciją įkurti Martynui Jankui skirtą ekspoziciją Bitėnuose. Pati I. Labutytė rūpinosi eksponatų išdėstymu, stendų apipavidalinimu ir kt.

Tai labai pravartus leidinys (iliustruotas, pradėtas leisti vieną kartą per pusmetį 2007 m., 1 sp. l., 8 pusl., 1 000 egz.) visuomenei šviesti, supažindinti su šio nuostabaus gamtos kampelio istorijos garbinga praeitimi, dabarties aktualiais klausimais ir kasmetiniais įvairių švenčių paminėjimais.

Birutė Žemaitaitytė, Vilnius, 2008 m. gruodžio 18 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 8
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 8, 2014 @ 11:13 am
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →