Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Povilas Almis Mažeika – jūrininkas, mokslininkas, rašytojas

Pagal   /  2014 gegužės 1  /  Komentarų nėra

Peržengęs 90-ųjų metų slenkstį, vasario 27 d. Veisiejuose (Alytaus aps.), prie Ančios ežero, mirė jūrininkas, mokslininkas, rašytojas Povilas Almis Mažeika.

Peržengęs 90-ųjų metų slenkstį, vasario 27 d. Veisiejuose (Alytaus aps.), prie Ančios ežero, mirė jūrininkas, mokslininkas, rašytojas Povilas Almis Mažeika.

P. A. Mažeika gimė 1915 m. sausio 9 d. Vainute (Tauragės aps.). Po dešimties metų persikėlė į Klaipėdos kraštą, nes tėvai įsigijo ūkį Vydutaičiuose (Pagėgių aps.). Mokėsi Pagėgiuose, Tauragėje, 1938–1943 m. studijavo Instituto Universitario Neapolyje (Italija) ir apgynė fizinių jūros mokslų daktaro darbą (1943 m.).

1936–1937 m. ir per studijų atostogas plaukiojo Lietuvos ir D. Britanijos laivais.1939 m. rudenį buvo laivo Kaunas įgulos narys, kai jį lapkričio 11 d. torpedavo nacių povandeninis laivas U-57 Šiaurės jūroje 6,5 jūrmylių į WNW nuo North Light Vessell. Žuvo ir nuskendo jaunasis jūrininkas Kulikauskas. Jūrų kapitonas Bronius Krištopaitis knygoje Jūrų keliais (Čikaga, 1979) vėliau atsiminė ir savęs klausė: “Kauno” kapą užgaubusioje nakties tamsoje liko tik dvi baltuojančios valtys. Jos yrėsi atgal į laivo skendimo vietą žuvusiojo jūreivio ieškoti. (…) Kažin, ar ten toli, ties Taurage, su keliais vaikučiais likusi jo žmona šiuo momentu galėjo kuriuo nors būdu nujausti tą smūgį, kuris ištiko jos vyrą ir šeimos maitintoją šį tamsų vakarą Šiaurės jūroje?

Taigi jūrininkas Mažeika tą kartą grįžo į KRANTĄ…

1944 m. spalį klaipėdiškiai priversti tragiškai trauktis į etninės Vokietijos gilumą – Mažeika palieka gimtąjį KRANTĄ, ir… studijuoja jūrinę biologiją Berlyno universitete. Po Antrojo pasaulinio karo vadovauja lietuvių pabėgėlių stovyklai Nürtingene (Vokietija). 1946–1948 m. Mažeika – Lietuvių jūrų mokyklos direktorius Baltų jūrų mokykloje Flensburge. 1949 m. emigruoja į JAV, iki 1954 m. dirba žvejybos srityje Atlanto vandenyne, o 1955–1968 m. JAV Navy Oceanografic Office Vašingtone okeanografu, 1969–1973 m. Tropical Atlantic Biological Laboratory fizinės okeanografijos programos vedėju, 1974–1982 JAV Navy Research Laboratory okeanografu – ši tarnyba išlydėjo į pensiją. Atmintyje liko 7 jūrinių tyrimų ekspedicijos.

Bet Mažeika vis dar negali palikti KRANTO: 1983 – 88 m. buvo fizinės okeanografijos konsultantu Margaritos salos (Venesuela) ADIMAR [tokia žvejybos biologijos institucija].

Mokslinius darbus skelbė JAV ir Vokietijos okeanografijos žurnaluose, rašė žurnale Jūra (JAV), nuo 1994 m. dienraščio Klaipėda priede Mūsų Jūra (vėliau Jūra). Publikuoti atskiri darbai – Lietuvos ūkio atstatymo studijų komisijos darbų 10 sąsiuvinyje Lietuvos jūrų žvejyba. (Boston, 1953); monografija Baltijos jūros hidrodinamika (Klaipėda, 2001). 1986 parašė intriguojančio siužeto Klaipėdos m. ir krašto gyvenimo realijų romaną Krantas (Kaunas, 1994).

Aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos veikloje: 1947–1948 m. ir nuo 1998 Lietuvos jūrininkų sąjungos užsienyje pirmininkas, 1965–1976 m. koordinavo Lietuvos ūkinių studijų centro darbą, 1971–1974 m. Amerikos ir Pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos centro valdybos pirmininkas. 1961–1965 m. kartu su prof. Kaziu Pakštu, J. Vitėnu ir kt. bandė sutelkti lietuvių išeivius Britų Hondūre (dab. Belizas) ir čia įkurti atsarginę Lietuvą, tačiau ši įdėja nebuvo įgyvendinta.

Atgimimo metais atvykdavo į išsvajotą Klaipėdos kraštą, Vilniaus šventes – galėdavai išgirsti nuostabių pasakojimų, atsiminimų, o Mažosios Lietuvos enciklopedijos rengėjams talkino, rašydamas straipsnius, konsultavo ne tik jūrinėmis temomis. Neseniai mūsų tėvynainis sugrįžo ir su žmona Elena įsikūrė sodyboje prie Ančios ežero KRANTO, svajojo užmesti meškerę. Jau reikėjo akių operacijos, ruošėsi bemiegei ir varginančiai kelionei lėktuvu.

Jūrininkas negali visam laikui prisišvartuoti. Liko prašymas – palaikus sudeginti, o pelenus išberti į Baltijos jūrą (greičiausiai, birželio mėn.), kad audroje KRANTO šventąją ramybę sapnuotų.

Pasilieka artimieji, kraštiečiai, jūrininkai, mokslo žmonės, 2004 m. kovo 14 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 gegužės 1
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: gegužės 1, 2014 @ 3:42 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →