Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Po lietuviškąsias Karaliaučiaus vietas

Pagal   /  2014 gegužės 21  /  Komentarų nėra

Pasibaigus mokslo metams Nemano (Ragainės) rajono Uljanovo (Kraupiško) vidurinės ir Lunino (Lenkviečių) pagrindinės mokyklų lietuvių kalbos ir etnokultūros fakultatyvo moksleiviai važiavo į ekskursiją, kurios tikslas – aplankyti lietuviškąsias Kaliningrado (Karaliaučiaus) vietas, susipažinti su miesto įžymybėmis.

Pasibaigus mokslo metams Nemano (Ragainės) rajono Uljanovo (Kraupiško) vidurinės ir Lunino (Lenkviečių) pagrindinės mokyklų lietuvių kalbos ir etnokultūros fakultatyvo moksleiviai važiavo į ekskursiją, kurios tikslas – aplankyti lietuviškąsias Kaliningrado (Karaliaučiaus) vietas, susipažinti su miesto įžymybėmis.

Mus pasitiko ir visą ekskursiją lydėjo mokytoja poetė vertėja Rūta Daujotaitė-Leonova, dirbusi Kaliningrado 48-ojoje vidurinėje mokykloje.

Pirmiausia pabuvojome Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate. Mus labai maloniai priėmė generalinio konsulo pavaduotojas Vytautas Umbrasas ir kultūros atašė Romanas Senapėdis. Konsulo pavaduotojas papasakojo apie konsulato istoriją ir jo darbą. Konsulato darbuotojai rūpinasi Lietuvos piliečiais, išduoda vizas, dokumentus dėl Lietuvos pilietybės. Konsulatas Karaliaučiuje veikė 1921-1939 m., nuo 1934 m. pavadintas generaliniu konsulatu. Nuo 1999 m. vėl atgaivintas šis pavadinimas. V. Umbrasas kalbėjo apie Lietuvos ir Kaliningrado srities bendradarbiavimą, kuris plečiasi, apie bendrą sieną, jūrą ir Kuršių neriją.

Kultūros atašė R. Senapėdis konsulate dirba dveji metai. Tai įdomi kultūrinė sritis, nes bendrauja su įdomiais žmonėmis: menininkais, rašytojais. Taip pat kalbėjo apie pasirengimą Kristijono Donelaičio 300-osioms metinėms, joms ruošiasi jau dabar, vyksta įvairūs renginiai.

Konsulate susitikome su dr. Kaziu Napaleonu Kitkausku, Tolminkiemio K. Donelaičio memorialo autoriumi, kuris atvyko į Kaliningradą dėl rudenį prasidėsiančio muziejaus ir klebonijos remonto. Dr. N. Kitkauskas papasakojo apie muziejaus atstatymą, kaip iš griuvėsių buvo atkurta bažnyčia ir klebonija. Tiek, kiek iš Vilniaus dr. K. N. Kitkauskas važiavo į Tolminkiemį, buvo galima keturis kartus apvažiuoti Žemės rutulį. Mokiniams buvo įdomu iš autoriaus lūpų išgirsti apie lietuvių literatūros pradininką K. Donelaitį ir muziejų. Jis linkėjo mokiniams gerai mokytis, aplankyti Tolminkiemį ir pajusti K. Donelaičio epochos dvasią .

Mokytoja R. Leonova kalbėjo, kad konsulatas jai tarsi antrieji namai, čia renkasi Kaliningrado lietuviai, švenčiamos lietuviškos šventės. Tai ypatinga vieta, nes tai Lietuvos širdis. Konsulate vaišinomės kava, arbata, lietuviškais saldainiais ir sausainiais.

Lankėmės parke „Junost“ (Jaunystė), gėrėjomės gražiai tvarkoma jo aplinka, mokiniai suposi karuselėse, išbandė atrakcionus.

Nuvykome prie Martyno Liudviko Rėzos paminklo. Mokytoja Rūta papasakojo apie šį kilnų žmogų, filosofijos ir teologijos daktarą, teologijos profesorių, pedagogą, poetą, leksikografą, evangelikų liuteronų kunigą. M. L. Rėza buvo Karaliaučiaus universiteto lietuviško seminaro direktorius ir dėstytojas, gynė lietuvių kalbos teises, rūpinosi, kad krašto mokyklose būtų dėstoma lietuvių kalba. Jis išugdė daug lietuviškos raštijos veikėjų, pirmasis išleido K. Donelaičio „Metus“, parengė pirmąjį lietuviškų dainų rinkinį. Nuo 1990 m. Kaliningrade veikia M. L. Rėzos lietuvių kultūros draugija.

Atvykome prie Katedros, esančios miesto centre Knypavos saloje, apjuostoje Priegliaus upės, gražaus gotikinio paminklo. Ji pradėta statyti XIII a. pab., statyba tęsėsi 36-erius metus. 1991m. Katedroje buvo atlikti didžiuliai restauravimo darbai. Tai buvo ne tik dvasinis, bet ir kultūrinis Karaliaučiaus centras. Dabar joje veikia stačiatikių ir evangelikų koplyčios, lietuvių kilmės filosofo Imanuelio Kanto ir miesto istorijos muziejai.

Mokiniai klausėsi gidės pasakojimo apie senąjį Karaliaučiaus universitetą, vadinamą Albertina, veikusį 1544-1945 m., įkurtą Prūsijos kunigaikščio Alberto. Jį baigė įžymūs krašto raštijos ir kultūros veikėjai, kaip Martynas Mažvydas, Daniulius Kleinas, K. Donelaitis, M. L. Rėza ir daugybė kitų.

Miestas garsėjo galinga savo mūrine pilimi, kurioje buvo karūnuojami Prūsijos karaliai, įšventinami evangelikų kunigai.

Ponia Rūta papasakojo apie gynybinį pylimą, pastatytą XVI a. Mokiniai pamatė šį pylimą, pavadintą Lietuvių pylimu, esantį 2,5-3 km nuo buvusios pilies.

Atvykome į Fridlando vartų muziejų, susipažinome su juo, klausėmės pasakojimo ir pažiūrėjome du filmus apie senovinį Karaliaučių, didžiausią Rytų Prūsijos miestą, iki XIX a. buvusią jos sostinę. Mieste išlikę keturi vokiečių statyti tiltai. Virtualioje erdvėje tarsi pasivaikščiojome senojo Karaliaučiaus gatvėmis, pamatėme miesto pylimo įtvirtinimus, įžymias vietas.

Už galimybę pabuvoti Kaliningrade, susipažinti su jo istorija, lietuviškomis vietomis, aplankyti muziejus, pamatyti šiuolaikinį miestą nuoširdžiai dėkojome Mažosios Lietuvos lietuvių draugijai Čikagoje, kuri kasmet skiria lėšų lietuviškai veiklai Karaliaučiaus krašte. Dėkojame Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Kaliningrade konsulo pavaduotojui V. Umbrasui ir kultūros atašė R. Senapėdžiui. Dėkojame mokytojai R. Leonovai, kuri įdomiai pasakojo apie lankomas vietas apžvalginės ekskursijos po miestą metu.

Autorės nuotr.

Uljanovo (Kraupiškio) vidurinės m-klos mokytoja Emilija Algaudė Bukontienė, Tauragė, 2013 m. liepos 4 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 gegužės 21
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: gegužės 21, 2014 @ 12:39 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →