Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Plaškių pievininkai atidarė bendruomenės namus

Pagal   /  2014 birželio 3  /  Komentarų nėra

2013 m. birželio 29 d. Plaškių pievininkai pakvietė švęsti Petrines. Dar gerokai prieš prasidedant šventei, Plaškių našlės susėdo jaukiame Onos Norvilienės namo kiemelyje, prisiminė savo jaunystę, klausėsi istorikės Silvos Pocytės pasakojimų apie bažnyčią (apie tai – kitame „Pamario“ numeryje).

2013 m. birželio 29 d. Plaškių pievininkai pakvietė švęsti Petrines. Dar gerokai prieš prasidedant šventei, Plaškių našlės susėdo jaukiame Onos Norvilienės namo kiemelyje, prisiminė savo jaunystę, klausėsi istorikės Silvos Pocytės pasakojimų apie bažnyčią (apie tai – kitame „Pamario“ numeryje). Plaškių bendruomenė vien savo lėšomis surengusi šventę pakvietė savo svečius dalyvauti bendruomenės namų atidaryme bei pagerbti varduvininkus Petrus.

Šventės vėliavą sukūręs Gediminas Kačiulis joje įprasmino vieną iš Plaškiams būdingų akcentų – akmenimis grįstą kelią. Šventės vėliavą pakelti patikėta šauniam ūkininkui, Plaškių kaimo seniūnaičiui Stasiui Sudeikiui.

Susėdę prie žolynais išpuoštų stalų su Pievininkų sūriais, medumi šventės dalyviai kalbėjo apie mokyklą, kuri po daugiau negu 300 metų tapo bendruomenės namais; apie gandrus, įsikūrusius ant nykstančios bažnyčios bokšto: ir vaikus, kurių Plaškiuose netrūksta – mokslo metais į Stoniškių mokyklą važiuoja net du mokykliniai autobusiukai.

Buvusiame Plaškių dvaro mediniame name yra įsikūrusios 5 šeimos. Jų kaime niekas kitaip ir nevadina, kaip dvariškiais. Viena jauniausių dvaro gyventojų – Renata. Jauna mama augina tris vaikučius ir tikisi, kad kol jie praaugs Plaškiuose vėl bus mokykla – juk taip svarbu, kad pradinukai mokytųsi kuo arčiau namų.

Į Plaškių šventę iš Klaipėdos atskubėjusi Irena Čekanauskaitė-Burkova bendruomenės namuose atsisėdusi į seną mokyklinį suolą prisiminė 1955-uosius: „Į mokyklą ateidavome nuo didžiojo kelio trise. Pamenu pirmąją dieną mokykloje. Mama atvedė į klasę, kurioje dalis buvo pirmokų, dalis – ketvirtokų. Kol mama kalbėjo su mokytoja, pavargau laukti ir atsisėdau ant suolo. Oi, šaipėsi iš manęs ketvirtokas pusbrolis…“ Vaikščiodama vingiuotais kaimo keliais moteris nesistebėjo, kad daugumos plaškiškių ji jau nepažįsta.

Plaškių bendruomenės pirmininkė Danutė Bardauskienė džiaugiasi, kad kaime atsiranda vis daugiau entuziastų, taigi ir bendruomenės namai vis labiau reikalingi. Po kapitalinio remonto atjaunėjusiame mokyklos pastate vietos užteks visiems – bendruomenei, bibliotekai ir, ką gali žinoti, apsisuks laiko ratas ir mažieji plaškiškiai vėl galės mokytis čia pat, kaime. To linkėjo ir paskutinė čia dirbusi mokytoja Daiva Butvydienė. Kad šiame pastate 300 metų buvo mokykla, liudija ir lenta ant pastato sienos.

„Susirinksite čia pabūti, pasitarti, pasidžiaugti. Tai – jūsų namai, be jūsų, bendruomenės, jie būtų tik istorinis reliktas“, – sakė Pagėgių šv. Kryžiaus bažnyčios klebonas Vytautas Gedvainis, pašventinęs bendruomenės namus. Klebonas dovanojo bibliotekai knygų, sakydamas, kad yra pasiruošęs jų padovanoti ir daugiau, kad tik būtų norinčių čia ateiti ir skaityti.

Pievininkų šventė

Plaškių pievininkų šventės metu padėkota prisidėjusiems prie atnaujinto pradinės mokyklos pastato remonto bei bendruomenės namų atsiradimo: VVG „Pagėgių kraštas“ administracijai, darbus atlikusios UAB „Meliovesta“ vadovui Bronislovui Budvyčiui, Stoniškių seniūnui Ričardui Bartkevičiui. Jiems įteiktos padėkos bei iš ūkininkų brolių Sudeikių ūkių karvių riebaus pieno suspaustų sūrių. Sūrius suspaudė šauni Plaškių kaimo šeimininkė Birutė Jokubauskienė.

Plaškiškius kurtuvių proga sveikino Stoniškių seniūnijos, Pagėgių, Šilgalių bendruomenių atstovai, paskutinė Plaškių mokyklos mokytoja Daiva Budvytienė. Stoniškiečiai ūkininkai Aldona ir Vytautas Ališkevičiai prisipažino, kad geras oras reikalautų dirbti, tačiau jie atskubėjo į šventę, jausdamiesi skolingi, mat jų ūkio karvės sotinasi Plaškių pievų žole. Ūkininkai įteikė bendruomenės pirmininkei D. Bardauskienei duonos kepalą, linkėdami, kad bendruomenės namams niekada nepritrūktų duonos. Plaškių bendruomenę sveikino VSAT Pagėgių rinktinės Plaškių užkardos vadas majoras Vytautas Didžiūnaitis bei pavaduotojas Algimantas Čėsna.

Ąžuolų vainikai Petrams

Bendruomenės pirmininkė D. Bardauskienė įsitikinusi, kad mokantys dirbti moka ir švęsti. Netrukus ąžuolų vainikais buvo padabinti varduvininkai Petrai. Ąžuolo vainiku vainikuotas Alvydas Petras Dumbliauskas dalijosi prisiminimais. Jo tėvų šeima į Plaškius atvyko pokario metais, pradinukas mokėsi Plaškiuose, gilią brydę jo gyvenime paliko mokytojai Janina ir Juozas Milašauskai, padėję pamatus tolimesniam gyvenimui. Ąžuolo vainiku papuoštas buvęs plaškiškis Petras Venckus, į šventę atvykęs iš Katyčių, su pagarba prisiminė buvusius mokytojus, kurie mokė net tris jo vaikus. Katytiškis pakvietė pagerbti Tylos minute šviesią mokytojos Adelės Adlienės atmintį.

Unikalus paveikslas

Plaškiškiai pakvietė kurti unikalų paveikslą. Lina Abarcumian didžiuliame kartono lakšte nupiešė Plaškių simbolį – į kaimą vedantį akmenimis grįstą kelią. Kelio akmenis nuspalvinti ir taip palikti savo pėdsaką unikaliame paveiksle buvo pakviesti garbūs šventės svečiai.

Pirmą akmenį unikaliame paveiksle nutapė Pagėgių meras Virginijus Komskis. Sveikindamas plaškiškius ir varduvininkus jis pastebėjo, kad Plaškiuose yra neužbaigtų ir nepradėtų darbų. Pirmiausia reikėsią užbaigti tvarkyti bendruomenės namus, o artėjant ES struktūrinės paramos 2014 -2020 m. periodui būtina užsibrėžti renovuoti Plaškių bažnyčią, kuri liko vienintelė tokia „užmiršta“ Pagėgių savivaldybėje.

Bičiuliškai nusiteikę plaškiškiai klausėsi skambių Natkiškių kaimo kapelos „Vaivorykštė“ (vad. Valdas Armonas) dainų. Nuo vasaros kaitros atgaivos ieškojo sename mokyklos pastate po remonto išlaikiusiame savybę per karščius teikti vėsą.

Romantikos ieškantys ją rado gurkšnodami kavą plaukiodami medinėmis valtelėmis Gėgės upe, šnekučiuodamiesi, kad anuomet Gėgės upe plaukiojo baržos, dorės, įvairiausi laiveliai, o Plaškiai garsėjo turgumis, ypač stintų, arklių.

„http://www.litera.lt/daugiau/4070“, 2013 m. liepos 4 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 3
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 3, 2014 @ 10:26 am
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →