Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Pilypas Ruigys

Pagal   /  2014 gegužės 2  /  Komentarų nėra

Pilypas Ruigys (Ruhig Philipp, 1675–1749) – kalbininkas, eilėraščių, giesmių kūrėjas ir vertėjas, lietuvių liaudies dainų rinkėjas, evangelikų liuteronų kunigas.

Pilypas Ruigys (Ruhig Philipp, 1675–1749) – kalbininkas, eilėraščių, giesmių kūrėjas ir vertėjas, lietuvių liaudies dainų rinkėjas, evangelikų liuteronų kunigas.

Gimė Katinavoje. 1692 – 1695 m. studijavo Karaliaučiaus universitete. 1695–1698 m. gyveno Kaune. Čia pradėjo rinkti ir užrašinėti lietuvių liaudies dainas. Nuo 1708 m. iki gyvenimo pabaigos buvo Valtarkiemio (10 km nuo Tolminkiemio) kunigas. Tolminkiemyje 1743 m. apsigyveno K. Donelaitis. Yra žinoma, kad jie vienas pas kitą yra lankęsi.

P. Ruigys rinko lietuvių tautosaką, tyrinėjo lietuvių kalbą, talkino verčiant Bibliją, ruošiant įvairius giesmynus, katekizmus. 1747 m. sudarė ir išleido “Vokiečių – lietuvių ir lietuvių – vokiečių kalbų žodyną” su tautosakos pavyzdžių priedu ir straipsniu “Lietuvių kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas” (”Betrachtung der Littauischen Sprache in ihrem ursprunge, Wesen und Eigenschaften”). Tautasakos priede buvo išspausdinti trijų lietuvių liaudies dainų poetiniai tekstai su vertimais į vokiečių kalbą: “Aš turėjau žirgelį norint mažą”, “Aš atsisakiau savo močiutei”, “Anksti rytą rytužį saulužė tekėjo”. Į šių dainų kalbos, struktūrą, fonetiką, poetikos savitumus dėmesį atkreipė įžymūs vokiečių mokslininkai, poetai – G. Lessingas, J. W. Goethe, J. G. Herderis. 1727 m. P. Ruigys, kartu su kitais Mažosios Lietuvos kunigais vertė ir redagavo Naująjį Testamentą. Pagrindiniame liuteronų giesmyne “Isz naujo perweizdėtos ir pagerintos Giesmiu knygos” (1732) buvo išspausdinta 11 P. Ruigio sukurtų ir verstų giesmių.

Prof. Daiva Kšanienė, Klaipėda, 2003 m. spalio 9 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 gegužės 2
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: gegužės 2, 2014 @ 7:22 am
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →