Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Pasaulis skaito Donelaitį

Pagal   /  2014 gegužės 4  /  Komentarų nėra

Taip buvo pavadintas Kaliningrado srities tarptautinis moksleivių raiškiojo skatymo konkursas, kuriame Kristijono Donelaičio kūryniai buvo skaitomi įvairiomis pasaulio kalbomis: lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, lenkų bei ukrainiečių. Konkursas vyko lapkričio 7 d. Kaliningrado srities švietimo plėtotės institute.

Taip buvo pavadintas Kaliningrado srities tarptautinis moksleivių raiškiojo skatymo konkursas, kuriame Kristijono Donelaičio kūryniai buvo skaitomi įvairiomis pasaulio kalbomis: lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, lenkų bei ukrainiečių. Konkursas vyko lapkričio 7 d. Kaliningrado srities švietimo plėtotės institute. Pagrindiniai šiuo renginio ruošėjai buvo regionine lietuvių kalbos mokytojų asociacija ir švietimo plėtotės institutas. Jaunus skaitovus sveikino Kaliningrado srities švietimo ministerijos, LR Generalinio konsulato Kaliningrade, Kaliningrado kultūros ministerijos ir Kaliningrado rašytojų sąjungos atstovai. Iš viso konkurse dalyvavo 60 moksleivių iš įvairių Kaliningrado srities švietimo įstaigų bei skaitovai Vilniaus lietuvių namų.

Pagrindinis konkurso tikslas: priartinti Kristijoną Donelaitį ir jo epochą, skatinti konkurso dalyvius ieškoti, atrasti ir išsakyti savitą požiūrį į poeto kūrybą ir jo laikotarpį, sudominti jaunają kartą iškilaus lietuvių poeto asmenybe, jo kūrybiniu ir dvasiniu palikimu. Skaitimui buvo pasirnkti įvairus tekstai: “Metų” poemos ištraukos, pasakėčios, eilėraščiai ir K.Donelaičio bendraminčiams laiškai.

Vertinimas vyko pagal kalbos taisyklingumą, raiškumą, pagrindinės minties perteikimą, sceninę laikyseną. Po kruopštaus vertinimo komisijos svarstymo konkurso nugalėtojais pripažinti: Igorius Pastuchovas ( Kaliningrado jūros licėjus), Aleksandras Šišporas ir Antanas Gračiovas (pedagoginio instituto Černiachovske 11 kl.moksleiviai). Konkurso laureatais tapo Alina Rukšnaitis (Vilniaus lietuvių namai), Maja Anciferova (Kaliningrado 28-oji vidurinė mokykla), Nikita Janisovas (Kaliningrado 35-asis licėjus), Antanas Pachtusovas (Svetlyj miesto 1-ji vidurinė mokykla), Anna Šapkina ( Sovetsko miesto 3-oji pagrindinė mokykla), Valerija Tužikova ( Černiachovsko miesto 4-oji vidurinė mokykla), Natalja Žavoronkova (pedagoginio instituto Černiachovske 11 kl.moksleivė). Konkurso nugalėtojai ir laureatai buvo apdovanoti organizacinio komiteto diplomais ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos prizais.

Už geriause kalbos tapatumo pateikimą specialus prizus laimėjo , skaitant lietuvių kalba Anna Šapkina ( Sovetsko miesto 3-oji pagrindinė mokykla), rusų kalba Marija Ivanova ( Pravdinsko miesto vidurinė mokykla), anglų kalba Aleksandras Solovjovas (pedagoginio instituto Černiachovske 1 kurso studentas), vokiečių kalba Semionas Solovjovas (pedagoginio instituto Černiachovske 5 kurso studentas), lenkų kalba Daiva Kulesha (Vilniaus lietuvių namai), ukrainėčių kalba Snežana Babij (Vilniaus lietuvių namai). Kaliningrado rašytojų sąjungos specialų prizą įteikė Annai Malinovska(Kaliningrado 35-asis licėjus).

Konkurso laimėtojai pakviesti dalyvauti tarptautinėje poezijos šventėje, kuri vyks Tolminkėmyje pavasarį 2014 metais .

Nemažai pastangų ruošent konkursuj moksleivius įdėjo lietuvių kalbos mokytojai. Jų tarpe Algirdas Karmilavičius, Onutė Druseikaitė-Ruževičiūtė, Vita Kovalenko, Tatjana Rodenko.

Konkurso organizacinis komitetas esa dėkingas už šiuo renginio paramą LR Užsienio reikalų ministerijai, Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijai, LR Švietimo ir mokslo ministerijai.

Ivykęs konkursas parodė, kad Kristijono Donelaičio kūrybą ir jo asmenybė jaunajai kartai pakankamai suprantama ir vaidina svarbų vaidmenį ugdant pilietiškumą.

Voruta. – 2013, gruod. 7, nr. 25 (789), p. 3.

Aleksas Bartnikas, Kaliningrado regoninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas, 2013 m. lapkričio 13 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 gegužės 4
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: gegužės 4, 2014 @ 2:15 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →