Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Pas Martyną Jankų suėjo Lietuvos šviesuomenė

Pagal   /  2014 gegužės 17  /  Komentarų nėra

Šeštadienį šalies žurnalistai, kultūros, meno ir visuomenės veikėjai būriais suėjo, suvažiavo į legendomis apipintą Rambyno kalną pasisvečiuoti pas Mažosios Lietuvos patriarchą Martyną Jankų. Spaustuvininko ir visuomenės veikėjo dvasia tebetraukia žmones ten, kur šimtmečiais buvo puoselėjama lietuvybė, iš kur lietuviškas žodis maitino carinės Rusijos prispaustus Didžiosios Lietuvos gyventojų sielas ir ugdė tautinę savimonę.

Šeštadienį šalies žurnalistai, kultūros, meno ir visuomenės veikėjai būriais suėjo, suvažiavo į legendomis apipintą Rambyno kalną pasisvečiuoti pas Mažosios Lietuvos patriarchą Martyną Jankų. Spaustuvininko ir visuomenės veikėjo dvasia tebetraukia žmones ten, kur šimtmečiais buvo puoselėjama lietuvybė, iš kur lietuviškas žodis maitino carinės Rusijos prispaustus Didžiosios Lietuvos gyventojų sielas ir ugdė tautinę savimonę.

„Mes čia jau treti metai sueiname kaip giminės“, – sveikindamiesi vieni su kitais sakė atvykusieji iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šilutės, Pagėgių, Tauragės ir kitų Lietuvos vietų.

Tradicija sueiti pas M. Jankų Bitėnuose, ant Rambyno kalno, atstatytoje jo spaustuvėje buvo atgaivinta 2003-iaisiais, minint jo 145-ąsias gimimo metines. Nuo tada dabartinė Lietuvos šviesuomenė čia susirenka pakalbėti apie šalies praeitį ir dabartį, prisiminti ne tik M. Jankų, bet ir jo bendražygius „Aušros“ ir „Varpo“ leidėjus, pabūti kartu, kaip anuomet susirinkdavo Jankų šeimos namuose tie, kuriems rūpėjo skleisti lietuviškumą ir savame, vokiečių valdomame krašte, ir carinės Rusijos prispaustoje Didžiojoje Lietuvoje.

M. Jankaus namų kiemas būdavo pilnas ir prieškario metu. Įrašai Amžinojoje Rambyno kalno knygoje byloja, kad čia buvo kultūros žmonių suėjimo vieta. Žmonės iš visos Lietuvos ir užsienio atvykdavo susitikti su Mažosios Lietuvos patriarchu.

Šiandien atvykusieji lanko į gimtųjų Bitėnų kapinaites amžino poilsio iš Vokietijos sugrįžusių patriarcho palaikų kapavietę, pastovi prie šalia supilto, 1991 m. irgi iš vokiečių žemės sugrįžusio rašytojo ir filosofo Vydūno kauburėlio.

Šeštadienį susirinkusieji susitiko ir su M. Jankaus anūke Ieva Jankute, kuri irgi prieš trejus metus suvisam persikėlė gyventi į gimtąją Lietuvą, tik ne į Bitėnus, o Klaipėdą, Mažosios Lietuvos, kurią taip puoselėjo jos senelis, sostinę.

Į Bitėnus I. Jankutė atvyko ne tuščiomis – muziejui padovanojo jos tetos vilkėtus tautinius rūbus, pargabentus iš Kanados.

Džiaugdamasi, kad taip gražiai puoselėjamas jos senelio atminimas, I. Jankutė išsakė ir širdyje tebenešiojamą skausmą – ji vis dar prisimena, kad sovietmečiu gimtinę niokojo ne svetimtaučiai, o lietuviai.

Dabar šalia 1990 m. pradėtos atstatyti spaustuvės, kurioje 1999 m. įrengtas M. Jankaus muziejus, esanti išlikusi sodybos dalis, priklausiusi bankrutavusiam verslininkui, parduodama net už pusę milijono litų. Niekas neturi tokių pinigų jos išpirkti ir perduoti muziejui.

Šiųmetinės sueigos dalyviai muziejaus kiemelyje klausėsi mokslininkų pranešimų apie M. Jankaus veiklą, buvo liudininkai stelos, žyminčios M. Jankaus gimtinę, atidarymo iškilmių, vaikščiojo po čia pat, už muziejaus tvoros, įkurtą Mažosios Lietuvos paveikslų sodą, kuriame ir šią vasarą atsirado naujų dailininkų darbų.

Vakare sueigos dalyviai su vietos ir aplinkinių kaimų gyventojais ošiant žilojo Rambyno kalno pušims klausėsi Mažosios Lietuvos simfoninio orkestro, diriguojamo S. Domarko, koncerto.

Pagėgių savivaldybės, kuriai tokios sueigos kasmet kainuoja po pusę šimto tūkstančių litų, meras Kęstas Komskis sako, džiaugiasi matydamas, kad pastangos atgaivinti senąsias tradicijas nenuėjo perniek – Rambyno dvasia gyva. Ją sueigos dalyviai, tarp kurių buvo ir Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas, renginio globėjas Česlovas Juršėnas, paskleis po visą Lietuvą…

Ella Vaičekauskienė, 2005 m. rugpjūčio 11 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 gegužės 17
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: gegužės 17, 2014 @ 2:18 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →