Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Pagerbti išeivijos lietuvininkai

Pagal   /  2014 gegužės 1  /  Komentarų nėra

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu apdovanojo p. Ievą Adomavičienę, pedagogę, Kanados lietuvių bendruomenės veikėją, Mažosios Lietuvos fondo valdybos narę, Mažosios Lietuvos moterų draugijos pirmininkę

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu apdovanojo p. Ievą Adomavičienę, pedagogę, Kanados lietuvių bendruomenės veikėją, Mažosios Lietuvos fondo valdybos narę, Mažosios Lietuvos moterų draugijos pirmininkę

   Nuoširdžiai dėkoju už apdovanojimą Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu. Šio įvykio proga taip pat noriu pasidžiaugti, kad per mano asmenį atkreiptas dėmesys į tragiškiausią istorijos išbandymą patyrusią lietuvių tautos dalį – mažlietuvius. Mes, išblaškyti po visą pasaulį, suskatome burtis ir visokiais būdais kiekvienas pagal savo sugebėjimą nuo užmaršties gelbėti mūsų tėvų ir protėvių kultūrinį bei istorinį palikimą. Įsteigus Mažosios Lietuvos fondą paaiškėjo, kad išeivijoje turime daug draugų ir rėmėjų, pritariančių mūsų užsibrėžtiems siekiams ir veiklos būdams. Fondo jėgos dar labiau sustiprėjo, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę ir prasidėjo glaudus bendradarbiavimas su vienminčiais ir kraštiečiais Tėvynėje. Bendromis jėgomis išleidome apie dvidešimt Mažosios Lietuvos istorijos problemoms skirtų veikalų, kuriuos apvainikuoja kelių tomų “Mažosios Lietuvos enciklopedija”, materialinėmis ir kūrybinėmis išgalėmis taip pat remiama ir Lietuvos valstybės bei jos piliečių. Mums tokių šalininkų ir bendradarbių reikia dar daugiau, todėl gabiausiems Mažosios Lietuvos praeities tyrėjams skiriame premijas: mokslininkams – Dr. Vydūno, akademiniam jaunimui – Liudviko Rėzos, be to, telkiame lėšas šiandieninio Karaliaučiaus krašto lietuvių mokykloms ir mokytojams.

Mano asmeninis įnašas labai jau kuklus. Skirtąjį ordiną su dėkingumu priimu visų mūsų bendradarbių ir rėmėjų vardu. Nesirengiu nuleisti rankų ir ateityje. Tikiu, kad dar galėsiu pasitarnauti lietuvių tautos ir valstybės labui, pagal išgales ir toliau remti Mažosios Lietuvos vardą ir gyvybingumą pasaulio išeivijoje, Karaliaučiaus krašte ir Tėvynėje.

Ačiū mane supratusiems ir man padėjusiems.

Vilnius, 2002 m. liepos 22 d.

„Voruta“, Nr. 19 (517), 2002 m. spalio 4 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 gegužės 1
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: gegužės 1, 2014 @ 3:14 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →