Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Muzikinis švietimas (muzikinis ugdymas) Mažojoje Lietuvoje

Pagal   /  2014 birželio 4  /  Komentarų nėra

Mažojoje Lietuvoje muzikinio ugdymo pradžia sietina su Reformacijos įsigalėjimu. XVI a. įsteigtose lietuviškose pradinėse (parapinėse) mokyklose (1583 m – Rusnėje, 1587 m. – Tilžėje, 1588 m. – Verdainėje, 1606 m. – Karklėje ir kt) šalia kitų dalykų svarbi vieta buvo skiriama giedojimui (muzikai).

Mažojoje Lietuvoje muzikinio ugdymo pradžia sietina su Reformacijos įsigalėjimu. XVI a. įsteigtose lietuviškose pradinėse (parapinėse) mokyklose (1583 m – Rusnėje, 1587 m. – Tilžėje, 1588 m. – Verdainėje, 1606 m. – Karklėje ir kt) šalia kitų dalykų svarbi vieta buvo skiriama giedojimui (muzikai). Buvo giedamos giesmės, psalmės, himnai, choralai ir kt. Muzikos mokytojais dirbo kantoriai, precentoriai, kartais kunigai, dažniausiai baigę Karaliaučiaus universitetą, lankę šio bei Halės universiteto lietuviškąjį seminarą.

Miestuose veikė vidurinės mokyklos: Gumbinėje (įkurta 1763 m.), Tilžėje (1586 m.), Klaipėdoje (Luizės, 1637 m.), Augustės Viktorijos (1826 m.), Šilutėje (J. G. Herderio, 1844 m.) ir kt. Vėliau šios mokyklos tapo gimnazijomis. XIX a. pradėti steigti licėjai (1810 m. Gumbinėje, 1815 m. Įsrutyje, 1830 m. Klaipėdoje, 1861 m. Tilžėje ir kt.) Dėstomi dalykai: lotynų kalba, gramatika, retorika, dialektika, aritmetika, geometrija, astronomija, muzika. Giedojimo užsiėmimuose buvo naudojami tradiciniai lietuviški giesmynai – M. Mažvydo, J. Bretkūno, L. Sengstocko, F. Kuršaičio ir kt. Pirmasis giedojimo vadovėlis Mažosios Lietuvos mokyklose buvo, 1525 m. išleistas M. Lutherio Enchiridionas. Jame įdėtos 25 giesmės. Mokyklose buvo populiarus 1855 m. W. O. Glogau sudarytas rinkinys 64 giesmės šuilėms iš Giesmių knygos išskirtos.

1746 m. Prūsijos karaliaus Frydricho įsaku įvedus privalomą muzikos mokymą visose karalystės mokyklose, giedojimui buvo skiriamos 2 savaitinės valandos per visus mokymosi metus.

1811 m. įsteigtoje Karalienės (veikė iki 1926 m.), Ragainės (1882–1902 m.), Karaliaučiaus mokytojų seminarijose bei Klaipėdos preparandume (paruošiamoji mokykla stojantiems į seminariją) muzikai buvo skiriamas ypatingas dėmesys. Studijuojantieji seminarijoje privalėjo mokytis giedoti, griežti smuiku, skambinti fortepijonu, vargonuoti, muzikos teorijos. Baigusieji seminarijas įgydavo gerą muzikinį išsilavinimą ir dirbdavo muzikos mokytojais pradinėse, parapinėse, vidurinėse mokyklose, bažnyčių vargonininkais, pasaulietinių ir bažnytinių chorų vadovais.

Siekiant gerinti muzikos mokymą mokyklose XX a. pradžioje buvo įvykdyta Prūsijos (ir Mažosios Lietuvos) muzikinio švietimo reforma,. Muzikos pamokos vykdavo 9 mokymosi metus 2 kartus per savaitę. Mokiniai buvo mokomi giedoti ir dainuoti chore bei individualiai, groti muzikos instrumentais, muzikos istorijos.

Prof. Daiva Kšanienė, Klaipėda, 2003 m. spalio 7 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 4
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 4, 2014 @ 2:58 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →