Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Mokytojų rudens konferencija

Pagal   /  2014 gegužės 20  /  Komentarų nėra

Nepastebimai prabėgo vasara, ir rugsėjis vėl sukvietė į klases. Kaliningrado srityje (Karaliaučiaus krašte) dirbantys lietuvių kalbos ir etnokultūros bei muzikos mokytojai susirinko Tilžės 10-ajame licėjuje į tradicinę konferenciją, skirtą mokslo metų pradžiai.

Nepastebimai prabėgo vasara, ir rugsėjis vėl sukvietė į klases. Kaliningrado srityje (Karaliaučiaus krašte) dirbantys lietuvių kalbos ir etnokultūros bei muzikos mokytojai susirinko Tilžės 10-ajame licėjuje į tradicinę konferenciją, skirtą mokslo metų pradžiai.

Regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas pristatė garbingus svečius. Susirinkusius dainomis, šokiais ir eilėmis pasveikino Sovetsko (Tilžės) lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ (auklėtoja Regina Kapkova), Sovetsko 3-osios pagrindinės mokyklos (mokytoja Vitalija Kovalenko) bei Sovetsko vaikų kūrybos namų būrelio (vadovė Tatjana Pavlova) vaikučiai.

Su naujaisiais mokslo metais pasveikinusi Sovetsko Švietimo valdybos viršininkė Elena Michailovna Kurina, linkėjo malonių įspūdžių ir pasisekimo darbe.

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėja Virginija Linkevičienė perdavė Švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio sveikinimus. Ponia Virginija sakė, kad lituanistinės mokyklos – tai tautiškumo židiniai, kurie padeda išsaugoti papročius, kultūrą, vieną iš seniausių ir gražiausių lietuvių kalbą. Tai gyvoji grandis, jungianti jaunąją kartą ir Lietuvą. V. Linkevičienė Karaliaučiaus krašto moksleiviams atvežė Lietuvos pirmoko pasus.

Lietuvos Respublikos konsulato Kaliningrade generalinio konsulo pavaduotojas Vytautas Umbrasas perdavė generalinio konsulo Vaclovo Stankevičiaus sveikinimus, linkėjo sėkmės ir sakė, kad konsulatas visada stengiasi padėti ne žodžiais, bet darbais.

Lietuvos Respublikos konsulė Sovetske Natalija Raškauskienė padėkojo Sovetsko 10-ojo licėjaus vadovybei už sudarytas sąlygas konferencijos darbui, linkėjo pasiryžimo ir energijos populiarinant Mažosios Lietuvos kultūrinį paveldą.

Kaliningrado plėtotės instituto humanitarinių mokslų katedros vedėja Galina Vladimirovna Grivusevič pasveikino šio instituto kolektyvo vardu, linkėjo sėkmės ir kūrybiško darbo. Ponia Galina tikisi, kad 2010 m. prasidėjęs bendradarbiavimas su lietuvių kalbos mokytojų asociacija tęsis ateityje. Institutas rūpinasi mokytojų kvalifikacijos kėlimu, organizuoja seminarus, konferencijas, konkursus, leidžia metodinius rinkinius, kuriuose mokytojai dalijasi pedagoginio darbo patirtimi. Katedros vedėja priminė, kad 2013 m. lapkričio 7 d. srityje vyks meninio skaitymo konkursas „Pasaulis skaito Donelaitį“.

Sovetsko 10-ojo licėjaus direktoriaus pavaduotoja Olga Olegovna Komelkova pasveikino su lietuvių kalbos švente jų mokykloje. Licėjus naujas, gražus, pastatas didžiulis, erdvūs kabinetai, veikia nuo praėjusiųjų metų rugsėjo 1-osios.

Vilniaus gimnazijos Lietuvių namai direktorius Gintautas Rudzinskas pasidžiaugė, kad kartu su Asta Turskiene, Užsienio lietuvių švietimo centro vedėja, ir grupe gimnazijos moksleivių ansambliečių dalyvauja šioje konferencijoje. Vilniaus gimnaziją ir Kaliningrado mokytojų asociaciją sieja glaudūs ryšiai, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Direktorius supažindino su mokykla, kurioje mokosi 300 moksleivių iš įvairių šalių. Priimami moksleiviai nemokantys lietuvių kalbos. Mokosi ir suaugę, kurie grįžta į Lietuvą ir laiko valstybinį lietuvių kalbos egzaminą. Vilniaus gimnazija padeda užsienyje dirbantiems mokytojams, teikia metodinę paramą. Į Sovetską atvyko mokyklos šokių ansamblis (vadovė Zita Damauskienė), kuris savo pasirodymą pradėjo „Kepurine“, pašoko lietuvių liaudies šokius.

Savo srityje dirbantiems mokytojams už pasiaukojantį darbą dėkojo ir sveikino Kaliningrado lietuvių tautinės kultūrinės autonomijos pirmininko pavaduotojas Maksimas Čajauskas.

Artėjančios Tarptautinės mokytojų dienos proga sveikino ir dainą skyrė Nemano (Ragainės) 2-osios vidurinės mokyklos mokytojos Jolanta Valskienė ir Vida Martišauskienė.

Aleksas Bartnikas supažindino su lietuvių kalbos mokytojų asociacijos veikla. Tai visuomeninė organizacija, įkurta 1995 m. rugsėjo 15 d. 2008-aisiais prie asociacijos buvo įsteigtas lietuvių kultūros, švietimo ir informacijos centras. Šiais mokslo metais lietuvių kalbos, etnokultūros ir muzikos mokoma 23-ose mokymo įstaigose. Kartu su I. Kanto universiteto studentais mokosi 1010 moksleivių. Asociacijos pirmininkas apgailestavo, kad dėl mokytojų trūkumo 5 srities mokyklose lietuvių kalba nedėstoma.

Tradiciniai asociacijos renginiai – lietuvių kalbos olimpiados, lietuviškos muzikos festivaliai, muzikos ir literatūros popietės Tolminkiemyje, raiškiojo skaitymo konkursai, jaunimo konferencijos, ekskursijos po Karaliaučiaus kraštą, pažintinės kelionės į Lietuvą ir vaikų vasaros poilsis Lietuvoje. Asociacijos bendradarbiavimo partneriai – Kaliningrado srities ugdymo įstaigos, Rusijos Federacijos I. Kanto Baltijos universitetas, Marijampolės kolegija, Lietuvių kalbos institutas, Viešoji įstaiga „Karaliaučiaus lietuvių bendruomenė“, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kaliningrado srities švietimo plėtotės institutas.

Asociacijos pirmininkas nuoširdžiai dėkojo rėmėjams – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijai, Mažosios Lietuvos lietuvių draugijai Čikagoje, Mažosios Lietuvos fondui.

Konferencijoje aptarti aktualūs darbo klausimai, supažindinta su artimiausiais renginiais. Buvo liūdna atsisveikinti su kolegėmis, kurios ilgus metus puoselėjo lietuvybę Karaliaučiaus krašte. Šiais mokslo metais nebedirba Kaliningrado 48-osios vidurinės mokyklos mokytoja, poetė, vertėja Rūta Leonova ir Krasnoznamensko (Lazdynų) 1-osios vidurinės mokyklos muzikos mokytoja Aldona Strojeva. Joms įteikti Švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštai, dovanėlės, gėlės bei skirti šilčiausi padėkos žodžiai.

Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos Čikagoje ir Mažosios Lietuvos fondo paramos dėka mokytojams įteikti Mokytojo kalendoriai bei rašikliai, apmokėtos kelionės į konferenciją išlaidos.

10-ojo licėjaus vadovai apžvalginės ekskursijos metu supažindino su patalpomis, apžiūrėjo kabinetus. Po konferencijos atvykome prie namo, kuriame gyveno filosofas, rašytojas, visuomenės veikėjas Vydūnas. Vilniaus moksleiviai skaitė eiles ir padėdami glių pagerbė šį Mažosios Lietuvos šviesuolį.

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios konferencijos organizavimo.

Voruta. – 2013, spal. 26, nr. 22 (786), p. 15.

Uljanovo (Kraupiško) vidurinės mokyklos mokytoja Emilija Algaudė Bukontienė, Tauragė, 2013 m. rugsėjo 30 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 gegužės 20
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: gegužės 20, 2014 @ 6:18 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →