Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Mirė kun. Ernstas Roga

Pagal   /  2014 gegužės 17  /  Komentarų nėra

Kun. Ernsto Rogos gyvybė užgęso 2010 m. rugsėjo 13 d. (pirmadienį) 23.40 val. Vokietijoje, Nebros Johanitų ordino pensionate.

Kun. Ernsto Rogos gyvybė užgęso 2010 m. rugsėjo 13 d. (pirmadienį) 23.40 val. Vokietijoje, Nebros Johanitų ordino pensionate.

Kun. E. Roga bus pašarvotas Šilutės M. Liuterio evangelikų liuteronų bažnyčioje.

Atsisveikinti su kunigu Šilutėje bus galima jau nuo rugsėjo 21 dienos (antradienio) vakaro.

Budėtuvių pamaldos planuojamos rugsėjo 22 dieną (trečiadienį) 19.00 val.

Atsisveikinimo pamaldos Šilutėje rugsėjo 23 d. (ketvirtadienį) 11,00 val.

Laidotuvės – Vanagų kapinėse.

Gimė 1929 m. rugpjūčio 4 d. Rukuose.

Tėvas: Johannes Rogga (g. 1899-05-22 m. 1972-01-21 Vokietijoje)

Motina: Lydia Buttgereit (m. 1945)

Artimieji: Vienas brolis mirė apie 1945 m., antras – gyvena Vokietijoje.

Buvo pakrikštytas 1929 m. rugpjūčio 25 d. krikštytas Rukų bažnyčioje, o 1944 m. Verbų sekmadienį ten pat konfirmuotas. 1952 metais Naustubriuose kaip sakytojas pradėjo skelbti Dievo Žodį. 1967 metais mirė kun. Jurgis Sprogys. Tais pačiais metais sakytojas Ernstas Roga buvo įvestas diakono tarnystei Vanagų parapijoje, o 1969 m. vasario 23 d. ordinuotas kunigu diakonu Vanagų bažnyčiai ir paskirtas dirbti Vanagų parapijoje.

1979 m. rugpjūčio 22 d. Vanagų bažnyčioje buvo ordinuotas pilnateisiu kunigu. Be Vanagų, įvairiu laiku aptarnavo Kintų, Ramučių, Šilutės ir Vyžių parapijas, laikė pamaldas vokiškai kalbantiems Klaipėdos parapijiečiams.

1979 m. gruodžio 2-9 dienomis Batamšinske (Aktiubinsko sr., Kazachijos SSR), kur prieš dvejus metus registruota ev. liuteronų vokiečių bendruomenė, pašventino maldos namus ir atliko kt. religines apeigas vokiečių kalba. 1980-81 metais važinėjo į Batamšinską. 1985 m. gruodį dvi savaites, o 1987 m. gegužę 10 dešimt dienų Batamšinske ir Aktiubinske aptarnavo vokiškai kalbančius tikinčiuosius.

1983 m. rugpjūčio 28 d. Sinode Žvyriuose buvo išrinktas kandidatu į Konsistoriją.

1998 m. gegužės–birželio mėnesiais gydėsi Vokietijoje. Vėliau apsigyveno Vokietijoje, Johanitų ordino globos namuose Nebroje, tačiau ir toliau, kiek leido sveikata, periodiškai stengdavosi apsilankyti Šilutėje ir kitose parapijose, vasaros metu dalyvaudavo kapinių švenčių pamaldose, lankydavo pažįstamus.

Kun. E. Roga šeimos nesukūrė. Broliais, seserimis ir vaikais jam buvo jo aptarnaujamų parapijų tikintieji, kuriais jis nuoširdžiai rūpinosi, o vargingiausius – netgi šelpė.

Informacija parengta pagal: Algirdas Žemaitaitis „Sakytojai Klaipėdos krašte po II pasaulinio karo“, Vilnius, 2005 m. liepos 27 d. [http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=1154]

2010 m. rugsėjo 14 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 gegužės 17
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: gegužės 17, 2014 @ 1:23 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →