Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Mažosios Lietuvos straipsniai ir bibliografijos sudarymas (1992–1999)

Pagal   /  2014 birželio 5  /  Komentarų nėra

Mažosios Lietuvos straipsniai ir bibliografijos sudarymas

1. GUSTAITIS, Algirdas. Sujungta su Lietuva. Voruta, Nr. 7–8 (49–50), 1992, p. 1.

2. ŽOSTAITAITĖ, Petronėlė. Klaipėdos krašto autonomija. Voruta, Nr. 9 (51), 1992, p. 1, 2.

3. ŽOSTAUTAITĖ, Petronėlė. Klaipėdos krašto autonomija. Voruta, Nr. 10 (51), 1992, p. 2. tęsinys

4. ŽOSTAUTAITĖ, Petronėlė. Klaipėdos krašto autonomija. Voruta, Nr. 11 (53), 1992, p. 2. pabaiga

5. Dėl Kaliningrado srities militarizavimo pavojaus. Mažosios Lietuvos reikalų taryba. Vilnius, 1992 m. kovo 10 d. Voruta, Nr. 12 (54), 1992, p. 1.

6. ŠILAS, Vytautas. Dėl Lietuvių tautos interesų Karaliaučiaus krašte. Voruta, Nr. 10 (54), 1992, p. 1.

7. „Vorutos“ inform. Mažosios Lietuvos problemos. Gegužės 29 d. įvyko Mažosios Lietuvos reikalų tarybos posėdis, kuriame dalyvavo VLIKo pirmininkas dr. K. Bobelis. Voruta, Nr. 21 (62), 1992, p. 4.

8. LEKAVIČIUS, Leonardas. Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkui p. V. Šilui, pavaduotojui p. V. Gocentui. Voruta, Nr. 41 (22), 1992, p. 4.

9. MATULEVIČIUS, Algirdas. Sovietų mokslininkas apie Mažąją Lietuvą. Voruta, Nr. 45 (86), 1992, p. 6.

10. Mažosios Lietuvos Taryba. Mažosios Lietuvos lietuvių deklaracija. Voruta, Nr. 48 (89), 1992, p. 6.

11. KAIRIŪKŠTYTĖ, Nastazija. Mažoji Lietuva 1944 metais. Voruta, Nr. 13 (103), 1993, p. 7.

12. Mažosios Lietuvos problemų konferencijos PAREIŠKIMAS. Vilnius, 1993 m. Voruta, Nr. 15 (105), 1993, p. 1.

13. GOCENTAS, Vytautas. Budėjimas dėl Mažosios arba prūsų Lietuvos. Voruta, Nr. 24 (114), 1993, p. 2.

14. MATULEVIČIUS, Algirdas. Mažojoje Lietuvoje lankomės pas lietuvius. Voruta, Nr. 33 (123), 1993, p. 2.

15. MATULEVIČIUS, Algirdas. Mažojoje Lietuvoje lankomės pas lietuvius. Voruta, Nr. 34 (124), 1993, p. 7. tęsinys

16. MATULEVIČIUS, Algirdas. Mažojoje Lietuvoje lankomės pas lietuvius. Voruta, Nr. 35 (125), 1993, p. 7. pabaiga

17. Mažosios Lietuvos likimas. J. E. Algirdui Brazauskui Lietuvos Respublikos Prezidentui. Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio valdyba. Voruta, Nr. 37 (127), 1993, p. 1.

18. KAIRIŪKŠTYTĖ, Nastazija. Tilžės akto 75 metų sukaktis. Voruta, Nr. 45 (136), 1993, p. 10.

19. REGIS, Algis A. Mažosios Lietuvos sukaktis šaukiasi atsakymo. Voruta, Nr. 48 (138), 1993, p. 4.

20. LUKOŠEVIČIUS, Steponas. Ar Mažojoje Lietuvoje vėl girdėsime lietuvišką šneką? Voruta, Nr. 17 (155), 1994, p. 7.

21. ŠILAS, Vytautas. Lietuvos Respublikos Seimui. Dėl senųjų Mažosios Lietuvos gyventojų etnocido ir genocido. Voruta, Nr. 23 (161), 1994, p. 2.

22. PAVALKIS, Jonas Gediminas. Lietuvos istorinė teisė į Karaliaučiaus kraštą. Voruta, Nr. 25–26 (163–164), 1994, p. 12.

23. RUPŠYTĖ, Laimutė. Pirmasis lietuviškas laikraštis. Voruta, Nr. 25–26 (163–164), 1994, p. 13.

24. MATULEVIČIUS, Algirdas. Didžiosios ir Mažosios Lietuvos studentai Karaliaučiaus universitete (450-osioms metinėms). Voruta, Nr. 27–28 (165–166), 1994, p. 1, 6, 7.

25. RUPŠYTĖ, Laimutė. Pirmasis lietuviškas laikraštis. Voruta, Nr. 27–28 (165–166), 1994, p. 13.pabaiga

26. STATKEVIČIUS, Algirdas. Atlanto chartija ir Mažosios Lietuvos tragedija. Voruta, Nr. 29–30 (167–168), 1994, p. 2.

27. BAKANIENĖ, D. Iš Karaliaučiaus mokytojų konferencijos sugrįžus. Voruta, Nr. 36 (174), 1994, p. 2.

28. CIDZIKAS, Petras. Dėl Mažosios Lietuvos tragedijos 50-ties metų paminėjimo. Voruta, Nr. 39 (177), 1994, p. 4.

29. PURVINAS, Martynas; PURVINIENĖ, Marija. Europos paribiai ir Mažosios Lietuvos kultūros paveldas. Voruta, Nr. 39 (177), 1994, p. 5.

30. Mažosios Lietuvos rezistencinis sąjūdis Lietuvos Respublikos Prezidentui dėl Karaliaučiaus priklausomybės. Voruta, Nr. 43 (181), 1994, p. 1, 2.

31. Tilžės akto sukakties minėjimas. Voruta, Nr. 3 (189), 1995, p. 2. ISSN 1392–0677.[šaltinis: „Draugas“ 1994 m. gruodžio mėn. 1 d. Nr. 233]

32. ŽOSTAUTAITĖ, Petronėlė. Mažoji Lietuva -mūsų etninė žemė. Voruta, Nr. 5 (191), 1995, p. 5. ISSN 1392–0677.

33. Tilžės Akto sukakties minėjimo Čikagoje dalyvių kreipimasis. Voruta, Nr. 6 (192), 1995, p. 2. ISSN 1392–0677.

34. ŠILAS, Vytautas. Klaipėda žinių dar netrokšta. Voruta, Nr. 5 (191), 1995, p. 2. ISSN 1392–0677.

35. GAJAUSKAITĖ, Rūta. Mažoji Lietuva. Voruta, Nr. 9 (195), 1995, p. 2. ISSN 1392–0677.

36. BAKANIENĖ, Danutė. Veiksime toliau. Voruta, Nr. 9 (195), 1995, p. 7. ISSN 1392–0677.

37. Mažosios Lietuvos fondas praneša. Voruta, Nr. 9 (195), 1995, p. 8. ISSN 1392–0677. [šaltinis: „Lietuvos balsas“, 1995 m. sausio 5 d.]

38. ŠILAS, Vytautas. Mindaugas valdė ir Mažąją Lietuvą. Voruta, Nr. 11 (197), 1995, p. 1, 2. ISSN 1392–0677.

39. GAJAUSKAITĖ, Rūta. Genocidas. Voruta, Nr. 13 (199), 1995, p. 2. ISSN 1392–0677.

40. BAKANIENĖ, Danutė. Eleną Kondratavičienę palydėjus. Voruta, Nr. 17 (203), 1995, p. 7. ISSN 1392–0677.

41. ŽOSTAUTAITĖ, Petronėlė. Kryžiuočių ordino užkariavimo Žemaitijoje būdai ir priemonės. Voruta, Nr. 19 (205), 1995, p. 7. ISSN 1392–0677.

42. KULVIETIS, Vladas. Skambėjo Mažosios Lietuvos varpai. Voruta, Nr. 23–24 (209–210), 1995, p. 3. ISSN 1392–0677.

43. PĖTERAITIS, Vilius. Mažosios Lietuvos ir Tvankstos plotas. Voruta, Nr. 28–29 (214–215), 1995, p. 10, 11. ISSN 1392–0677.

44. BAKANIENĖ, Danutė. Karaliaučiaus kraštas – pagrindinė Mažosios Lietuvos dalis. Potsdamas ir Lietuva. Voruta, Nr. 30–31 (216–217), 1995, p. 1, 3. ISSN 1392–0677.

45. MATULEVIČIUS, Algirdas. Radome autochtonų lietuvininkų. Voruta, Nr. 42 (228), 1995, p. 3. ISSN 1392–0677.

46. MATULEVIČIUS, Algirdas. Radome autochtonų lietuvininkų. Voruta, Nr. 43 (229), 1995, p. 5. ISSN 1392–0677. tęsinys

47. MATULEVIČIUS, Algirdas. Radome autochtonų lietuvininkų. Voruta, Nr. 43 (230), 1995, p. 5. ISSN 1392–0677. pabaiga

48. MATULEVIČIUS, Algirdas. Mokslinė konferencija „Potsdamas ir Lietuva“ (1995 08 03). „Remkimės lietuvininkais“. Voruta, Nr. 3 (237), 1996, p. 2. ISSN 1392–0677.

49. Čikagoje paminėta Tilžės akto sukaktis. Voruta, Nr. 3 (237), 1996, p. 3. ISSN 1392–0677. [šalinis: „Draugas“ 12/14/1995]

50. MATULEVIČIUS, Algirdas. Mokslinė konferencija „Potsdamas ir Lietuva“ (1995 08 03). „Remkimės lietuvininkais“. Voruta, Nr. 4 (238), 1996, p. 6, 7. ISSN 1392–0677.

51. PURVINAS, Martynas. Mažosios Lietuvos etnocidas kaip kultūrinis ir kultūrologinis fenomenas. Voruta, Nr. 4 (238), 1996, p. 6. ISSN 1392–0677.

52. MATULEVIČIUS, Algirdas. Žodžio paminklas lietuvininkams. Voruta, Nr. 7 (241), 1996, p. 6. ISSN 1392–0677.

53. MATULEVIČIUS, Algirdas. Žodžio paminklas lietuvininkams. Voruta, Nr. 8 (242), 1996, p. 6. ISSN 1392–0677. tęsinys

54. ŽOSTAUTAITĖ, Petronėlė. Iš kur ta neapykanta ir panieka. Voruta, Nr. 17 (251), 1996, p. 8. ISSN 1392–0677.

55. ŽOSTAUTAITĖ, Petronėlė. Iš kur ta neapykanta ir panieka. Voruta, Nr. 18 (252), 1996, p. 6. ISSN 1392–0677. pabaiga

56. BARANAUSKAS, Mamertas. Ko nepaminėjo J. Tatoris „Senojoje Klaipėdoje“. Voruta, Nr. 20 (254), 1996, p. 6. ISSN 1392–0677.

57. BARANAUSKAS, Mamertas. Ko nepaminėjo J. Tatoris „Senojoje Klaipėdoje“. Voruta, Nr. 21 (255), 1996, p. 6. ISSN 1392–0677. pabaiga

58. ANYSAS, Martynas. Kova dėl Klaipėdos. Nacionalsocialistinė propaganda. Voruta, Nr. 22 (256), 1996, p. 7. ISSN 1392–0677.

59. ANYSAS, Martynas. Kova dėl Klaipėdos. Nacionalsocialistinė propaganda. Voruta, Nr. 23 (257), 1996, p. 7. ISSN 1392–0677. tęsinys

60. ANYSAS, Martynas. Kova dėl Klaipėdos. Nacionalsocialistinė propaganda. Voruta, Nr. 24 (258), 1996, p. 7. ISSN 1392–0677. pabaiga

61. SLIESORIŪNAS, Feliksas. Klaipėdos krašto istorija žinotina ir kaimynams. Keletas Klaipėdoje krašto istorinių faktų. Voruta, Nr. 27–28 (261–262), 1996, p. 1, 2. ISSN 1392–0677.

62. MATULEVIČIUS, Algirdas. Mažvydo vardas skamba ir Vokietijoje. Voruta, Nr. 27–28 (261–262), 1996, p. 10. ISSN 1392–0677.

63. SLIESORIŪNAS, Feliksas. Klaipėdos krašto istorija žinotina ir kaimynams. Keletas Klaipėdoje krašto istorinių faktų. Voruta, Nr. 29–30 (263–264), 1996, p. 2. ISSN 1392–0677. pabaiga

64. MATULEVIČIUS, Algirdas. Mažvydo vardas skamba ir Vokietijoje. Voruta, Nr. 29–30 (261–262), 1996, p. 10. ISSN 1392–0677. tęsinys

65. MATULEVIČIUS, Algirdas. Mažvydo vardas skamba ir Vokietijoje. Voruta, Nr. 31–32 (263–264), 1996, p. 11. ISSN 1392–0677. pabaiga

66. PURVINAS, Martynas. Klaipėdos krašto kaimynų tyrimai. Voruta, Nr. 38 (272), 1996, p. 5. ISSN 1392–0677.

67. GINEIKA, Jonas. Dar kartą apie Mažąją Lietuvą ir… istoriką J. Matusą. Voruta, Nr. 41 (275), 1996, p. 8. ISSN 1392–0677.

68. MATUSAS, J. Iš kur vokiečiai Mažojoje Lietuvoje? Voruta, Nr. 41 (275), 1996, p. 9. ISSN 1392–0677. [šaltinis: Trimitas, 1935 09 26, nr. 3, p. 708–709]

69. PURVINAS, Martynas. Dar apie senuosius baltus ir mažlietuvius. Voruta, Nr. 43 (277), 1996, p. 7. ISSN 1392–0677.

70. PURVINAS, Martynas. Mažoji Lietuva ir istorijos mokslas. Voruta, Nr. 45 (279), 1996, p. 6 ISSN 1392–0677.

71. .MATULEVIČIUS, Algirdas. Prūsų milijonas?! Odė nutilusiai tautai. Voruta, Nr. 46 (280), 1996, p. 4. ISSN 1392–0677.

72. MATULEVIČIUS, Algirdas. Prūsų milijonas?! Odė nutilusiai tautai. Voruta, Nr. 47 (281), 1996, p. 4. ISSN 1392–0677. tęsinys

73. MATULEVIČIUS, Algirdas. Prūsų milijonas?! Odė nutilusiai tautai. Voruta, Nr. 48 (282), 1996, p. 5. ISSN 1392–0677. tęsinys

74. MATULEVIČIUS, Algirdas. Prūsų milijonas?! Odė nutilusiai tautai. Voruta, Nr. 1 (283), 1997, p. 5. ISSN 1392–0677. tęsinys

75. MATULEVIČIUS, Algirdas. Prūsų milijonas?! Odė nutilusiai tautai. Voruta, Nr. 2 (284), 1997, p. 5. ISSN 1392–0677. pabaiga

76. Iškilmingai paminėta Tilžės Akto 78-oji sukaktis. Voruta, Nr. 2 (284), 1997, p. 13. ISSN 1392–0677. [šaltinis: „Draugas“, šeštadienis, 1996 m. gruodžio 28 d.]

77. KARIBUTAS, Paulius. Knyga apie užmirštą aušrininką. Voruta, Nr. 6 (288), 1997, p. 14. ISSN 1392–0677.

78. CIDZIKAS, P. Mažoji Lietuva jau grįžta. Voruta, Nr. 10 (292), 1997, p. 13. ISSN 1392–0677.

79. KAUNAS, Domas. Jurgio Mikšo portretas istoriografų užrašuose. Voruta, Nr. 12 (294), 1997, p. 9. ISSN 1392–0677.

80. KAUNAS, Domas. Jurgio Mikšo portretas istoriografų užrašuose. Voruta, Nr. 13 (295), 1997, p. 8. ISSN 1392–0677. pabaiga

81. GOCENTS, Vytautas. Fotografijose – Mažosios Lietuvos likimas. Voruta, Nr. 14 (296), 1997, p. 13. ISSN 1392–0677.

82. PURVINAS, Martynas. Martynas Mažvydas ir Ragainės parapija. Voruta, Nr. 15 (297), 1997, p. 7. ISSN 1392–0677.

83. GOCENTAS, Vytautas. Lietuva – laisva! Kada baigsis Antrasis pasaulinis Mažojoje Lietuvoje? Voruta, Nr. 16 (298), 1997, p. 12. ISSN 1392–0677.

84. PURVINAS, Martynas. Mažosios Lietuvos pėdsakais. Voruta, Nr. 17 (299), 1997, p. 12, 13. ISSN 1392–0677.

85. PURVINAS, Martynas; Purvinienė, Marija. Mažosios Lietuvos pėdsakais. Voruta, Nr. 18 (300), 1997, p. 12, 13. ISSN 1392–0677.

86. PETRONIS, Jonas. Ilgas knygos kelias į tėvynę. Voruta, Nr. 18 (300), 1997, p. 13. ISSN 1392–0677.

87. PURVINAS, Martynas; Purvinienė, Marija. Mažosios Lietuvos pėdsakais. Voruta, Nr. 19 (301), 1997, p. 12. ISSN 1392–0677.

88. MIŠEIKYTĖ, Kristina. Mokyklų steigimas Mažojoje Lietuvoje pirmos lietuviškos knygos pasirodymo laikotarpiu. Voruta, Nr. 20 (302), 1997, p. 12. ISSN 1392–0677.

89. ARKAUSKAS, Stasys. Pats mieliausias, pats švenčiausias, pats gražiausias žodis. Voruta, Nr. 24 (306), 1997, p. 8, 9. ISSN 1392–0677.

90. GINEIKA, Jonas. Istorijos mokytojų seminare apie Mažąją Lietuvą. Voruta, Nr. 30 (312), 1997, p. 1,3. ISSN 1392–0677.

91. TREČIAKAUSKAS, Kęstutis. Akistatoje su Hermanu Zudernamu. Voruta, Nr. 37 (319), 1997, p. 8. ISSN 1392–0677.

92. KALTENIS, Vytautas. „Tankai važiavo per žmones…“ 1944 m. spalio 9 d. – Mažosios Lietuvos gyventojų genocido pradžia: tarybiniai tankai prie Šilutės, Verdainės plente, įsiveržė į karo pabėgėlių koloną. Voruta, Nr. 39 (321), 1997, p. 3. ISSN 1392–0677.

93. Lietuvos partijų apskritojo stalo pareiškimas. Dėl genocido Mažojoje Lietuvoje. Voruta, Nr. 40 (322), 1997, p. 3. ISSN 1392–0677.

94. KALTENIS, Vytautas. „Viena giminė, viena kalba, viena žemė, viena valdžia“. Voruta, Nr. 41 (323), 1997, p. 9. ISSN 1392–0677.

95. KAUKIENĖ, Audronė. Lietuvybės likimas Mažojoje Lietuvoje. Voruta, Nr. 44 (326), 1997, p. 11. ISSN 1392–0677.

96. KAUKIENĖ, Audronė. Lietuvybės likimas Mažojoje Lietuvoje. Voruta, Nr. 45 (327), 1997, p. 11. ISSN 1392–0677. pabaiga

97. KALTENIS, Vytautas. Brangūs Mažosios Lietuvos ir Tvankstos vietovardžiai. Voruta, Nr. 1 (331), 1998, p. 7. ISSN 1392–0677.

98. „Esu lietuvininkų Mažojoje Lietuvoje buvimo liudininkas“. Su Mažosios Lietuvos išeivijos veikėju Kurtu Vėliumi kalbasi žurnalistas Juozas Vercinkevičius. Voruta, Nr. 2 (332), 1998, p. 13. ISSN 1392–0677.

99. KALTENIS, Vytautas. Knygnešystė – lietuviškas bruožas. Voruta, Nr. 4 (334), 1998, p. 1, 2.

100. MATULEVIČIUS, Algirdas. Teisė į savo gimtinę Mažąją Lietuvą. Voruta, Nr. 4 (334), 1998, p. 7. ISSN 1392–0677.

101. SELIUKAITĖ, Irena. Lietuviškų sielų skaičiavimas. Voruta, Nr. 5 (335), 1998, p. 7. ISSN 1392–0677.

102. ALEKNAVIČIUS, Bernardas. Paminklas Dotnuvoje sukilėliams atminti. Voruta, Nr. 5 (335), 1998, p. 7. ISSN 1392–0677.

103. KALTENIS, Vytautas. Susiraukšlėjusios nuotakos. Moterų sielvartas buvo didesnis už jūrą, bet sustiprino vyrų dvasią. Voruta, Nr. 5 (335), 1998, p. 8.

104. LISINSKAITĖ, Aušra. Baltiški paukščių vardai. Voruta, Nr. 5 (335), 1998, p. 8. ISSN 1392–0677.

105. VAIČEKAISKIENĖ, Ela. Lietuvių kalba aidi anapus Nemuno. Voruta, Nr. 5 (335), 1998, p. 9. ISSN 1392–0677.

106. KALTENIS, Vytautas. Liko tik keli laiškai seseriai. Ievos Simonaitytės sesuo Marytė Budrytė – Šilauskienė perdavė valstybei visą rašytojos palikimą. Voruta, Nr. 5 (335), 1998, p. 10. ISSN 1392–0677.

107. MATULEVIČIUS, Algirdas. Teisė į savo gimtinę Mažąją Lietuvą. Voruta, Nr. 5 (335), 1998, p. 7. ISSN 1392–0677. pabaiga

108. KALTENIS, Vytautas. Susiraukšlėjusios nuotakos. Moterų sielvartas buvo didesnis už jūrą, bet sustiprino vyrų dvasią. Voruta, Nr. 6 (336), 1998, p. 8. ISSN 1392–0677. tęsinys

109. PURVINAS, Martynas; Purvinienė, Marija. Mažosios Lietuvos paveldo globėjas. Voruta, Nr. 7 (337), 1998, p. 3. ISSN 1392–0677.

110. KALTENIS, Vytautas. Susiraukšlėjusios nuotakos. Moterų sielvartas buvo didesnis už jūrą, bet sustiprino vyrų dvasią. Voruta, Nr. 7 (337), 1998, p. 12. ISSN 1392–0677. pabaiga

111. MATULEVIČIUS, Algirdas. Neįkainojamas XVII a. Mažosios Lietuvos raštijos paminklas. Voruta, Nr. 11 (341), 1998, p. 3. ISSN 1392–0677.

112. BAKŪNAS, Vladas. Mažosios Lietuvos veikėjo Martyno Gelžinio mintys. Voruta, Nr. 14 (344), 1998, p. 8. ISSN 1392–0677.

113. PURVINAS, Martynas; Purvinienė, Marija. Vilkyškių istorijos mįslės. Voruta, Nr. 1913(349), 1998, p. 8. ISSN 1392–0677.

114. LUKOŠEVIČIUS, Steponas. Kuo ir kaip ketinama remti? Voruta, Nr. 24 (354), 1998, p. 13. [šaltinis: „Donelaičio žemė“, 1998, Nr. 5]

115. PAVILANSKAS, Tomas. Mažosios Lietuvos surinkimai. Voruta, Nr. 27 (357), 1998, p. 5. ISSN 1392–0677.

116. ANRAŠIŪNAITĖ – STRAKŠIENĖ, Renata. Didelė mažosios Lietuvos knyga. Voruta, Nr. 28 (358), 1998, p. 9. ISSN 1392–0677.

117. POCIUS, Albinas. Mažosios Lietuvos padėtis. Voruta, Nr. 28 (358), 1998, p. 9. ISSN 1392–0677.

118. PAULAUSKAITĖ, Jolanta. Klaipėdos krašto istorijos dokumentas. Voruta, Nr. 29 (359), 1998, p. 10. ISSN 1392–0677.

119. ANRIUŠIS, Žilvinas. Liūdni įspūdžiai iš Mažosios Lietuvos. „Vorutos“ interviu su Marija ir Martynu Purvinais. Voruta, Nr. 34 (364), 1998, p. 13. ISSN 1392–0677.

120. Kodėl dar vis tebetęsiame Mažosios Lietuvos genocidą. Voruta, Nr. 38 (368), 1998, p. 1, 3. ISSN 1392–0677.

121. ANDRIUŠAITIS, Žilvinas. Kas mes esame, jei užmirštame savo istoriją? Pokalbis su besirūpinančiu Mažosios Lietuvos reikalais Petru Cidziku. Voruta, Nr. 39 (369), 1998, p. 1, 2. ISSN 1392–0677.

122. POCIUS, Albinas. Prieš 80 metų Tilžėje. Voruta, Nr. 42 (372), 1998, p. 2. ISSN 1392–0677.

123. GLIOŽAITIS, Algirdas Antanas. Tilžės Akto reikšmė Lietuvai. Voruta, Nr. 43 (373), 1998, p. 11. ISSN 1392–0677.

124. GLIOŽAITIS, Algirdas Antanas. Tilžės Akto reikšmė Lietuvai. Voruta, Nr. 44 (374), 1998, p. 11. ISSN 1392–0677. tęsinys

125. LANDSBERGIS, Vytautas. Tilžės Aktą minint. Voruta, Nr. 45 (375), 1998, p. 2. ISSN 1392–0677.

126. Mažosios Lietuvos rezistencinis sąjūdis. Tilžės Akto sukaktis kaltina tautą. Voruta, Nr. 45 (375), 1998, p. 3.

127. GLIOŽAITIS, Algirdas Antanas. Tilžės Akto reikšmė Lietuvai. Voruta, Nr. 45 (375), 1998, p. 11. ISSN 1392–0677. tęsinys

128. KALTENIS, Vytautas. „Mūsų tėvų tėvai lietuviškai gyveno“. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmuosiuose rūmuose atidaryta paroda, skirta Tilžės Akto 80-mečiui. Voruta, Nr. 46 (376), 1998, p. 2. ISSN 1392–0677.

129. GLIOŽAITIS, Algirdas Antanas. Tilžės Akto reikšmė Lietuvai. Voruta, Nr. 46 (376), 1998, p. 11. ISSN 1392–0677. tęsinys

130. GLIOŽAITIS, Algirdas Antanas. Tilžės Akto reikšmė Lietuvai. Voruta, Nr. 47 (377), 1998, p. 11. ISSN 1392–0677. tęsinys

131. GLIOŽAITIS, Algirdas Antanas. Tilžės Akto reikšmė Lietuvai. Voruta, Nr. 48 (378), 1998, p. 11. ISSN 1392–0677. tęsinys

132. KALTENIS, Vytautas. Lašelis lietuviško kraujo. Dovana Tilžės Akto 80-mečiui. Voruta, Nr. 48 (378), 1998, p. 12. ISSN 1392–0677.

133. Baigiamas Mažosios Lietuvos enciklopedijos 1-asis tomas. Voruta, Nr. 1 (379), 1999, p. 5. ISSN 1392–0677.

134. GLIOŽAITIS, Algirdas Antanas. Tilžės Akto reikšmė Lietuvai. Voruta, Nr. 1 (379), 1998, p. 11. ISSN 1392–0677. tęsinys

135. PALUBINSKAS, Feliksas. Politinis Tilžės Akto vertinimas. Voruta, Nr. 1 (379), 1998, p. 11. ISSN 1392–0677.

136. ŠULAITIS, Edvardas. Čikagoje prisiminta Tilžės Akto sukaktis. Voruta, Nr. 2 (380), 1998, p. 6. ISSN 1392–0677.

137. LIEKIS, Algimantas. Lietuvių tautininkų sąjungos, Klaipėdos universiteto ir „Lietuvių tautos“ redakcijos konferencijos, skirtos Mažosios Lietuvos Akto 80-mečiui paminėti. Rezoliucija. Voruta, Nr. 2 (380), 1998, p. 6. ISSN 1392–0677.

138. KALTENIS, Vytautas. Žaliuok, lietuviškoji Tilžės egluže! Voruta, Nr. 2 (380), 1998, p. 6. ISSN 1392–0677.

139. GLIOŽAITIS, Algirdas Antanas. Tilžės Akto reikšmė Lietuvai. Voruta, Nr. 2 (380), 1998, p. 11. ISSN 1392–0677. tęsinys

140. GLIOŽAITIS, Algirdas Antanas. Tilžės Akto reikšmė Lietuvai. Voruta, Nr. 3 (381), 1998, p. 11. ISSN 1392–0677. tęsinys

141. GLIOŽAITIS, Algirdas Antanas. Tilžės Akto reikšmė Lietuvai. Voruta, Nr. 4 (382), 1998, p. 11. ISSN 1392–0677. tęsinys

142. GLIOŽAITIS, Algirdas Antanas. Tilžės Akto reikšmė Lietuvai. Voruta, Nr. 5 (383), 1998, p. 6. ISSN 1392–0677. pabaiga

143. PIRIČKINAS, Arnoldas. Dramatiškas iškilaus lietuvio gyvenimas. Voruta, Nr. 12 (390), 1999, p. 6. ISSN 1392–0677.

144. KALTENIS, Vytautas. Karaliavimas prie Minijos vingio. Voruta, Nr. 17 (395), 1999, p. 5. ISSN 1392–0677.

145. MATULIS, Rimantas. Našlia ir Alšėnai. Voruta, Nr. 23 (401), 1999, p. 4. ISSN 1392–0677.

146. ŠILAS, Vytautas. Blogio imperijai atleisti negalima. Voruta, Nr. 25 (403), 1999, p. 15. ISSN 1392–0677.

147. MATULIS, Rimantas. Nekraipykime Mažosios Lietuvos vietovardžių. Voruta, Nr. 25 (403), 1999, p. 15. ISSN 1392–0677.

148. Tautinė stovykla Ragainės Eisulių Lankoje. Su Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės pirmininku, stovyklos koordinatoriumi Sigitu Šamborskiu kalbasi žurnalistas Vytautas Kaltenis. Voruta, Nr. 26 (404), 1999, p. 7. ISSN 1392–0677.

149. HAKAITĖ, Rūta. Padėkime tvarkyti lietuvininkų kapą Paneriuose. Voruta, Nr. 28 (406), 1999, p. 8. ISSN 1392–0677.

150. KALTENIS, Vytautas. „Mūsų rūpestis – Mažoji Lietuva ir Tvanksta“. Mažosios Lietuvos fondo vadovui kanadiečiui inžinieriui Gyčiui Martynui Šernui – 70. Voruta, Nr. 29 (407), 1999, p. 3. ISSN 1392–0677.

151. MAŽIULIS, Vytautas. Ar iš tikrųjų elgiamės atsargiai? Dėl Mažosios Lietuvos vietovardžių. Voruta, Nr. 29 (407), 1999, p. 4. ISSN 1392–0677.

152. KALTENIS, Vytautas. Trispalvio astro žiedu pasidžiaugęs. Voruta, Nr. 31 (409), 1999, p. 7. ISSN 1392–0677.

153. Mažosios Lietuvos reikalų taryba. Karaliaučiaus krašto gyventojų genocidas. Voruta, Nr. 36 (414), 1999, p. 1. ISSN 1392–0677.

154. KALTENIS, Vytautas. Lietuviais esame mes gimę! Kanadoje gyvenančiam lietuvių kalbininkui prof. Viliui Pėteračiui – 85. Voruta, Nr. 36 (414), 1999, p. 5. ISSN 1392–0677.

155. MATULEVIČIUS, Algirdas. Kraštas prie Nemuno. Naujas gyvenimas po senais stogais. Voruta, Nr. 37 (415), 1999, p. 7. ISSN 1392–0677.

156. MATULEVIČIUS, Algirdas. Giesmė ir daina jungia Lietuvos ir Karaliaučiaus krašto lietuvių širdis. Voruta, Nr. 39 (417), 1999, p. 1, 2. ISSN 1392–0677.

157. MATULEVIČIUS, Algirdas. Giesmė ir daina jungia Lietuvos ir Karaliaučiaus krašto lietuvių širdis. Voruta, Nr. 40 (418), 1999, p. 2. pabaiga ISSN 1392–0677.

158. CITAVIČIŪTĖ, Liucija. Mažosios Lietuvos istorijos dokumentas. Voruta, Nr. 40 (418), 1999, p. 3. ISSN 1392–0677.

Sudarė Dalia Valikonytė, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Paveldo informacijos ir komunikacijos magistro 1 kurso studentė, Vilnius

2013 m. rugpjūčio 6 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 5
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 5, 2014 @ 11:26 am
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →