Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Mažosios Lietuvos lietuvių liaudies dainų rinkiniai

Pagal   /  2014 birželio 4  /  Komentarų nėra

Mažojoje Lietuvoje buvo išleisti pirmieji lietuvių liaudies dainų rinkiniai, publikuoti pirmieji dainų žodiniai ir muzikiniai tekstai.

Mažojoje Lietuvoje buvo išleisti pirmieji lietuvių liaudies dainų rinkiniai, publikuoti pirmieji dainų žodiniai ir muzikiniai tekstai. 1747 m. Pilypo Ruigio (Philipp Ruhig) išleisto “Vokiečių-lietuvių, lietuvių-vokiečių kalbų žodyno” tautosakos priede “Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas” (“Betrachtung der Littauischen Sprache in ihrem Usprunge, Wesen und Eigenschaften”) išspausdinti trijų lietuvių liaudies dainų žodiniai tekstai su vertimais į vokiečių kalbą: “Aš turėjau žirgelį norint mažą”, “Aš atsisakiau savo močiutei“, “Anksti rytą rytužį saulužė tekėjo”.

Johanno Gottliebo Kreuzfeldo į vokiečių kalbą išverstas aštuonias lietuvių liaudies dainas į savo rinkinį “Tautų dainos” (“Stimmen der Volker in Liedern”) 1779 m. įdėjo J. G. Herderis.

1825 m. Liudvikas Gediminas Rėza (Rhesa) Karaliaučiuje išleido pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį (du tomai) “Dainos, oder Littauische Volkslieder”. Jį sudaro 85 lietuvių liaudies dainų poetiniai tekstai su vertimais į vokiečių kalbą, 7 dainų melodijos, komentarai ir straipsnis “Lietuvių liaudies dainų tyrinėjimai”.

1853 m. Georgas Heinrichas Ferdinandas Nesselmannas Berlyne išleido rinkinį “Lietuvių liaudies dainos” (“Littauische Volkslieder”), į kurį įdėjo 410 dainų žodinius tekstus, 55 jų melodijas bei rinkinio sudarytojo įvadą. Dainos paimtos iš L. G. Rėzos rinkinių, jo bei P. von Bohleno, Endrikio Budriaus ir kt.rankraščių.

Christianas Bartschas 1886 (I t.) ir 1889 m. (II t.) Heidelberge išleido lietuvių liaudies dainų rinkinį su melodijomis “Dainų balsai” (“Melodieen litauischer Volkslieder”). Abiejose rinkinio dalyse yra 456 dainos su melodijomis ir tekstų vertimais į vokiečių kalbą (lietuvių kalba – pirmasis posmas). “Dainų balsuose “ sukauptos būdingiausios Mažosios Lietuvos lietuvių liaudies dainos, užrašytos Tilžės, Klaipėdos, Stalupėnų, Įsruties, Pilkalnio, Kintų, Gumbinės, Vilkyškių, Ragainės, Šilutės apylinkėse, bei Didžiojoje Lietuvoje (Simno, Kalvarijos, Marijampolės, Kauno, Kupiškio, Vilkaviškio ir kt. apylinkėse).

1876 m. Frydrichas Kuršaitis “Lietuvių kalbos gramatikos” priede išspausdino 25 lietuvių liaudies dainas su melodijomis.

1901 m. Adalbertas Bezzenbergeris išleido lietuvių liaudies dainų rinkinėlį (5 dainos su melodijomis, autoriaus užrašytos Šilutės apskrityje).

1905 m. Vilius Kalvaitis išleido lietuvių liaudies dainų rinkinį “Prūsijos lietuvių dainos”. Jame įdėta 780 dainų (tik žodiniai tekstai). Didesnė dalis dainų užrašytos paties V. Kalvaičio, kitos paimtos iš L. G. Rėzos, G. H. F. Nesselmanno ir kt. rinkinių. Leidinį paįvairina Georgo Sauerweino, Viliaus Bruožio, Kristupo Kropaičio, Vydūno, Kristupo Lekšo eilėraščiai.

Prof. Daiva Kšanienė, Klaipėda, 2003 m. spalio 7 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 4
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 4, 2014 @ 3:10 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →