Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Mažosios Lietuvos bibliografija

Pagal   /  2014 birželio 5  /  Komentarų nėra

Mažosios Lietuvos bibliografija

 1. Juozas Fabijonavičius. „Mažoji Lietuva. Klaipėdos kraštas praeityje ir šiandien“. // Voruta. – 1991 m. gruodžio 1-15 d. p. 5

2. „Mažosios Lietuvos lietuvių deklaracija“, „Mažosios Lietuvos lietuvių protestas“. // Voruta. – 1992 m. gruodžio 23 d., Nr. 48 (89). p. 2.

3. Nastazija Kairiukštytė. „Mažoji Lietuva 1944 metais“. // Voruta. – 1993 m. balandžio 1-7 d. Nr. 13(103) p. 7.

4. Algirdas Matulevičius. „Vydūnas – Mažosios Lietuvos istorikas“. // Voruta. – 1993 m. balandžio 22-28 d. Nr. 16 (106) p. 4.

5. Vytautas Gocentas. „Budėjimas dėl Mažosios arba Prūsų Lietuvos“. // Voruta. – 1993 m. birželio 24-30 d. Nr. 24 (114) p. 2.

6. Algirdas Matulevičius. „Mažojoje Lietuvoje lankomės pas lietuvius“. // Voruta. – 1993 m. rugsėjo 1-8 d. Nr. 33 (123) p. 2; rugsėjo 9-15 d. Nr. 34 (124) p.7. rugsėjo 6-22 d. Nr. 35 (125) p. 7.

7. Steponas Lukoševičius. „Ar Mažojoje Lietuvoje vėl girdime lietuvišką šneką?“. // Voruta. – 1994 m. gegužė 1-11 Nr. 17 (155) p. 7.

8. Algirdas Matulevičius. „Didžiosios ir Mažosios Lietuvos studentai Karaliaučiaus universitete (450-osioms metinėms)“. // Voruta. – 1994 m. liepos 16-31 d. Nr. 27-28 (165-166) p. 1, p. 6, p. 7.

9. Petras Cidzikas. „Dėl Mažosios Lietuvos tragedijos 50-ties metų paminėjimo“. // Voruta. – 1994 m. spalio 12-18 d. Nr. 39 (177) p. 4.

10. Martynas Purvinas. „Europos paribiai ir Mažosios Lietuvos kultūros paveldas“. // Voruta. – 1994 m. spalio 12-18 d. Nr. 39 (177) p. 5.

11. Petronėlė Žostautaitė. „Mažoji Lietuva – mūsų etninė žemė“. // Voruta. – 1995 m. vasario 1-10 d. Nr. 5 (191) p. 5.

12. Rūta Gajauskaitė. „Mažoji Lietuva“. // Voruta. – 1995 m. kovo 1-10 d. Nr. 9 (195) p. 2.

13. Vytautas Šilas. „Mindaugas valdė ir Mažąją Lietuvą“. // Voruta. – 1995 m. kovo 18-24 d. Nr. 11 (197) p. 1, p. 2.

14. Vilius Pėteraitis. „Mažosios Lietuvos ir Tvanskos plotas“. // Voruta. – 1995 m. rugpjūčio 1-18 d. Nr. 28-29 (214-215) p. 10, p. 11.

15. Martynas Purvinas. „Mažosios Lietuvos etnocidas kaip kultūrinis ir kultūrologinis fenomenas“. // Voruta. – 1996 m. vasario 1-9 d. Nr. 5 (239) p. 6.

16. Jonas Dainauskas. „Mažosios Lietuvos genocidas“. // Voruta. – 1996 m. kovo 16-22 d. Nr. 11 (245) p. 4.

17. Jonas Gineika. „Dar kartą apie Mažąją Lietuvą ir… istoriką J. Matusą“. // Voruta. – 1996 m. lapkričio 1-8 d. Nr. 41 (275) p. 8.

18. J. Matusas. „Iš kur vokiečiai Mažojoje Lietuvoje“ // Voruta. – 1996 m. lapkričio 1-8 d. Nr. 41 (275) p. 9.

19. Martynas Purvinas. „Mažoji Lietuva ir istorijos mokslas“. // Voruta. – 1996 m. gruodžio 1-6 d. Nr. 45 (279) p. 6.

20. Algirdas Matulevičius. „Prūsų kraštas, Prussia, Prūsija: sąvoka, tradicijos, integracijos perspektyvos“. // Voruta – 1996 m. Nr. 42 (276), Nr. 43 (277), Nr. 44 (278).

21. Vytautas Gocentas. „Fotografijose – Mažosios Lietuvos likimas“. // Voruta. 1997 m. balandžio 12-18 d. Nr. 14 (296) p. 12.

22. Vytautas Gocentas. „Lietuva – laisva! Kada baigsis Antrasis pasaulinis Mažojoje Lietuvoje?“ // Voruta. – 1997 m. balandžio 26-30 d. Nr. 16 (298) p. 12.

23. Martynas Purvinas. „Mažosios Lietuvis pėdsakais“. // Voruta. – 1997 m. gegužės 1-9 d. Nr.17 (299). p. 12, p. 13; Gegužės 10-16 d. Nr. 18 (300) p. 12, p. 13; Gegužės 17-23 d. Nr. 19 (301) p. 12.

24. Kristina Mišeikytė. „Mokyklų steigimas Mažojoje Lietuvoje pirmosios lietuviškos knygos pasirodymo laikotarpiu“. // Voruta. – 1997 m. gegužės 24-31 d. Nr. 20 (302) p. 12.

25. Martynas Purvinas. „Plaškiai – sunaikintas miestelis“. // Voruta. – 1997 m. birželio 21-30 d. Nr. 24 (306) p. 12, p. 13.

26. Stasys Arkauskas. „Pats mieliausias, pats švenčiausias, pats gražiausias žodis“. // Voruta. – 1997 m. birželio 21-30 d. Nr. 24 (306) p. 8, p. 9.

27. Jonas Gineika. „Istorijos mokytojų seminare apie Mažąją Lietuvą“. // Voruta. – 1997 m. rugpjūčio 9-15 d. Nr. 30 (312) p. 1, p. 3.

28. Audronė Kaukienė. „Lietuvybės likimas Mažojoje Lietuvoje“. // Voruta. 1997 m. lapkričio 22-30 d. Nr. 44 (326) p. 11; gruodžio 1-5 d. Nr. 45 (327) p. 11.

29. Vytautas Kaltenis. „Brangūs Mažosios Lietuvos ir Tvankstos vietovardžiai“. //Voruta. – 1998 m. sausio 3 d. Nr. 1 (331) p. 7.

30. Juozas Vercinkevičius. „Esu lietuvininkų Mažojoje Lietuvoje buvimo liudininkas“. // Voruta – 1998 m. sausio 10 d. Nr. 2 (332) p. 13.

31. Algirdas Matulevičius. „Teisė į gimtinę Mažąją Lietuvą“. // Voruta. – 1998 m. sausio 24 d. Nr. 4 (334) p. 7; vasario 7 d. Nr. 6 (336) p. 7.

32. Algirdas Matulevičius. „Neįkainojamas XVII a. Mažosios Lietuvos raštijos paminklas“. // Voruta. – 1998 m. kovo 14 d. Nr. 11 (341) p. 3.

33. Tomas Pavilanskas. „Mažosios Lietuvos surinkimai“. // Voruta. – 1998 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 27 (357) p. 5.

34. Renata Andrašiūnaitė-Strakšienė. „Didelė Mažosios Lietuvos knyga“. // Voruta. – 1998 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 28 (358) p. 9.

35. Albinas Pocius. „Mažosios Lietuvos padėtis“. // Voruta. – 1998 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 28 (358) p. 9.

36. „Vorutos“ interviu su M. ir M. Purvinais. „Liūdni įspūdžiai iš Mažosios Lietuvos“. // Voruta. – 1998 m. rugsėjo 19 d. Nr. 34 (364) p. 13.

37. „Kodėl dar vis tebetęsiame Mažosios Lietuvos genocidą?“ // Voruta. – 1998 m. spalio 17 d. Nr. 38 (368) p. 1. p. 3.

38. „Baigiamas Mažosios Lietuvos enciklopedijos 1-asis tomas“. // Voruta. – 1999 m. sausio 9 d. Nr. 1 (379) p.5.

39. Vytautas Kaltenis. „Mūsų rūpestis – Mažoji Lietuva ir Tvanksta“. // Voruta. – 1999 m. sausio 28 d. Nr. 29(407) p. 3.

40. Vytautas Kaltenis. „Kokia bus Mažosios Lietuvos enciklopedija“. //Voruta. – 2000 m. birželio 10 d. Nr. 23-24 (449-450) p. 2.

41. Petras Cidzikas. „Sovietinis Mažosios Lietuvos genocidas ir pastangos jį pasmerkti“. // Voruta. – 2000 m. spalio 14 d. Nr. 37-38 (463-464) p.1, p. 4.

42. Domas Kaunas. „Prūsijos istorijos bibliografija – be Mažosios Lietuvos“. // Voruta. – 2000 m. spalio 28 d. Nr. 39-40. p. 1, p. 2.

43. „Išėjo pirmasis Mažosios Lietuvos enciklopedijos tomas“. // Voruta. – 2001 m. sausio 6 d. Nr. 1 (475) p. 1.

44. Endrius Jankus. „Mažosios Lietuvos lietuviai Teksaso valstijoje“. // Voruta. – 2001 m. kovo 31 d. Nr. 7 (481) p. 5.

45. Vytautas Kaltenis. „Gausėja Mažosios Lietuvos enciklopedijos rėmėjų ir talkininkų“. // Voruta. – 2001 m. liepos 7 d. Nr. 13 (487) p. 3.

46. Marius Vaišnys. „Mažoji Lietuva pro Valdovų rūmų langus“. // Voruta. – 2001 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 15 (489) p. 4, p. 5.

Asta Berželionytė, 2003 m. vasario 4 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 5
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 5, 2014 @ 2:38 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →