Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Mažosios Lietuvos bibliografija (2 dalis)

Pagal   /  2014 birželio 5  /  Komentarų nėra

KNYGOS / KULTŪRA / RELIGIJA. TEOLOGIJA / ŠVIETIMAS / MENAS / ISTORIJA

KNYGOS

Augustienė, Augustė Fridrykė. Rojus, iš kurio mūsų niekas neišvys…: [prisiminimai]. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla–spaustuvė, 2003. – 227, [1] p.: iliustr., faks. – (Skaitiniai apie Klaipėdos kraštą). – ISBN 9986-31-089-X.

Gražiausieji Mažosios Lietuvos padavimai / [sudarytojai J. Bicka ir F. Tumosas] ; [fotografas Bernardas Aleknavičius]. – Marijampolė: Ramona, 2000. – 129, [2] p.: iliustr. – ISBN 9986-851-49-1.

Jakštas, Petras. Tilžės bažnyčios ; Kuršiai ir jų kalba / [sudarė Domas Kaunas]. – Vilnius: Valstybės žinios, 2003. – 64 p.: iliustr. – ISBN 9986-18-111-9.

Kaukienė, Audronė. Po Mažosios Lietuvos dangumi: mintys apie Mažosios Lietuvos praeitį ir dabartį / [sudarytojas Kostas Kaukas]. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2000. – 154 p. – ISBN 9986-505-97-6.

Kaukienė, Audronė. Prūsų kalbos tyrinėjimai / Klaipėdos universitetas. Baltistikos centras. – Klaipėda: [UAB „Druka“], 2004. – 364, [1] p. – ISBN 9986-848-46-6.

Kaunas, Domas. Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas. Vertės ir interesų sankirtos požiūriu / Mažosios Lietuvos fondas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004. – 76 p.: iliustr. – ISBN 9986-19-681-7.

Kaunas, Domas. Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai: 1885–1940 metų ikonografija / [vertėja Gražina Vasiliauskienė]. – Vilnius: Valstybės žinios, 2000. – 438, [1] p.: iliustr. – ISBN 9986-18-064-3.

Kšanienė, Daiva. Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikos bei kultūros veikėjai: (XVI a.–XX a. pirmoji pusė): biografinis žinynas / Klaipėdos universitetas. – Klaipėda: KU l-kla, 2000. – 76 p., [4] iliustr. lap.

Lymantas, Ansas. Man knietėjo pasakyti, kas gulėjo ant širdies / Mažosios Lietuvos fondas ; [sudarytojas Vilius Pėteraitis]. – Vilnius: Pradai [i.e. Bendros įm. UAB „Litimo“ l-kla], 2001. – 453 p.: iliustr. – ISBN 9955-401-60-5.

Mažiulis, Vytautas. Prūsų kalbos istorinė gramatika / Vilniaus universitetas. Baltistikos ir bendrosios kalbotyros katedra. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004. – 93, [1] p. – ISBN 9986-19-639-6.

Pocytė, Silva. Mažlietuviai Vokietijos imperijoje, 1871–1914 / Klaipėdos universitetas. Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centras. – Vilnius: Vaga, 2002. – 303, [1] p. – ISBN 5-415-01676-7.

Tarp Šilutės ir Berlyno…: moksliniai, publicistiniai straipsniai / Šilutės Hermano Zudermano literatūrinės kraštotyros klubas ; [sudarė Romualda Dobranskienė]. – Šilutė: Šilutės Hermano Zudermano literatūrinės kraštotyros klubas, 2004. – 162 p.: iliustr. – ISBN 9955-9679-0-0.

Zemlickas, Gediminas. Mažosios Lietuvos Didieji: Bernardo Aleknavičiaus biobibliografija. – Marijampolė: Ramona, 2000. – 123, [1] p.: iliustr. – ISBN 9986-851-65-3.

KULTŪRA

Aleknavičius, Bernardas. Kodėl sunyko tautiškumas Mažojoje Lietuvoje ?. – Iliustr. // Klaipėda. – 2004, lapkr. 17, p. 11. – (Gilija).

Aleknavičius, Bernardas. Kokį šiupinį valgė Kristijonas Donelaitis ?: [apie Mažojoje Lietuvoje švęstą Šiupinio šventę ir jos papročius]. – Iliustr. // Klaipėda. – 2004, lapkr. 3, p. 11. – (Gilija).

Aleknavičius, Bernardas. Vydūno giminės šaknys: [apie Vydūno prosenelius] // Klaipėda. – 2003, kovo 19, p. 13.

Aleknavičius, Bernardas. Vydūno prabudimas: [apie Jurgio Zauerveino–Girėno ir Vydūno lietuvišką veiklą Tilžėje, o taip pat Jono Kriaučiūno įtaką Vydūno tautinei savimonei]. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2003, rugs. 25 (nr. 16), p. 18–19.

Bacevičius, Egidijus. Mažosios Lietuvos žvejų sakmės. – Iliustr. // Klaipėda. – 2004, lapkr. 12, priedas „Jūra“, p. 6.

Bagdonavičius, Vacys. Vydūnas ir Jonas Basanavičius: [apie Vydūno ir Jono Basanavičiaus ryšius] // Lietuvos aidas. – 2003, rugpj. 22, p. 12.

Gečas, Algirdas. Marta Augustė Raišukytė – pamiršti ir gyvi istorijos puslapiai. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2003, liep. 1, p. 10.

Girdzijauskas, Juozas. Donelaičio žemė Basanavičiaus „Aušroje“: [apie 1883 m. Mažojoje Lietuvoje pradėtą leisti tautos atgimimo idėjoms skleisti skirtą laikraštį „Aušra“]. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2004, liepa–rugpjūtis (nr. 7–8), p. 3, 8.

Jasudienė, Regina. Gyvenimas – tarytum smėlio laikrodis: [apie Mažosios Lietuvos visuomenės veikėją, poetą, bankininką Gustavą Endrių Juozapaitį] // Šilokarčema. – Šilutė, 2004, spal. 26, p. 5.

Kondratas, Benjaminas. Lietuvių bičiulis ir gynėjas – Jurgis Zauerveinas: [spausdinamos ištraukos iš autoriaus knygos „Kūrėjų pėdsakais“]. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2004, lapkr. 11, p. 11 ; lapkr. 12, p. 7 ; lapkr. 13, p. 7.

Kudaba, Česlovas. „Žvejų kaimelio kronikas“ beskaitant: [profesoriaus Česlovo Kudabos įžanginis straipsnis žurnalisto Bernardo Aleknavičiaus spaudai parengtai knygai–fotoapybraižai apie pajūrio lietuvininkų kaimelį]. – Iliustr. // Klaipėda. – 2004, lapkr. 10, p. 11. – (Gilija).

Piročkinas, Arnoldas. Mažosios Lietuvos pagalba Didžiajai Lietuvai: spaudos atgavimo 100-osioms metinėms. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2004, nr. 2, p. 6–9.

Stepanauskas, Leonas. Moteris liudija apie Vydūną: [Vokietijoje, Detmoldo mieste, gyvenančių Marlis ir Manfredo Rethmeierių prisiminimai apie pažintį su Vydūnu]. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2004, lapkr. 3, p. 1, 11 ; lapkr. 4, p. 11.

RELIGIJA. TEOLOGIJA

Jasudienė, Regina. Ak, gražus dangau!: [apie laidojimo papročius Mažojoje Lietuvoje]. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2004, spal. 26, p. 5.

ŠVIETIMAS

Miklaševičius, Vytautas. Paminėta Karaliaučiaus universiteto 460 metų įkūrimo sukaktis. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2004, rugsėjis (nr. 9), p. 3.

MENAS

Martišiūtė, Aušra. Vydūno teatro vizijos. – Portr. // Dienovidis. – 2003, gruodis (nr. 12), p. 43–45.

Vaicekauskas, Mikas. Salomonė, arba Mažosios Lietuvos muzikinė kultūra: [kritinės pastabos apie Klaipėdos universiteto profesorės habilituotos daktarės Daivos Kšanienės monografiją „Muzika Mažojoje Lietuvoje“]. – Iliustr. // Knygų aidai. – 2004, nr. 1, p. 23–25.

ISTORIJA

Aleknavičius, Bernardas. Didysis Klaipėdos gaisras: [apie 1854 m. įvykusį didįjį Klaipėdos miesto gaisrą. Įvykių liudininko, Kretingalės mokytojo Fridricho Kelkio pasakojimas]. – Iliustr. // Klaipėda. – 2004, spal. 1, priedas „Vėjų rožė“, p. 2.

Aleknavičius, Bernardas. Iš Klaipėdos krašto praeities: [apie visuomenės veikėją, mokytoją, Lietuvos kariuomenės karininką Hansą Vilhelmą Janužį (1916–2001) ir jo ryšius su Mažąja Lietuva]. – Iliustr. // Klaipėda. – 2004, lapkr. 24, p. 11. – (Gilija).

Gaigalas, Kazys. Senieji [Šilutės] krašto gyventojai ir potvyniai. – Nuotr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2004, lapkr. 9, p. 3.

Gocentas, Vytautas. „Nebėra dabar knygų, meilės, žvaigždžių…“: [Mažosios Lietuvos gyventojų genocido 60-osioms metinėms artėjant]. – Iliustr. // Voruta. – 2004, spal. 16, p. 1, 4.

Kundrotas, Marius. Klaipėdiškių lietuvių kova už Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos. – Iliustr. // Voruta. – 2004, lapkr. 27, p. 3.

Matulevičius, Algirdas. Paribio žmonės Prūsijoje, Lietuvoje ir Mozūrijoje: [apie Nidoje vykusią Rytų Prūsijos XIX–XX a. istorijai skirtą mokslinę konferenciją–seminarą]. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2004, rugsėjis (nr. 9), p. 2, 4.

Šilas, Vytautas. Gyvas Donelaičio žemės žmonių atminimas: [apie sovietinį 1944–1949 m. Mažosios Lietuvos gyventojų genocidą ir Lietuvos Respublikos Seimui pateiktą Atmintinų dienų pakeitimo projektą] // Lietuvos aidas. – 2004, spal. 21, p. 7.

Šilas, Vytautas. Nepripažintas genocidas: [apie Mažosios Lietuvos gyventojų sovietinį 1944–1949 m. genocidą] // Voruta. – 2004, spal. 30, p. 4.

Šilas, Vytautas. Nuo Tilžės akto iki Potsdamo sandėrio: [apie Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos kelią 1918–1946 metais] // Lietuvos aidas. – 2004, lapkr. 27, p. 12.

Tyla, Antanas. Pasipriešinimas lietuviškos spaudos draudimui 1864–1904 m. // Lietuvos aidas. – 2004, spal. 27, p. 5.

Vareikienė, Aldona. Visą gyvenimą pašventęs lietuvybės ugdymui: [apie Martyną Purviną – mokytoją, lietuviškų organizacijų Klaipėdos krašte veikėją] // Banga. – Klaipėda, 2004, spal. 23, p. 10.

Velička, Matas. Kada įrengtas Kintų uostas?: [publikuojama 1913 m. vasario 10 d. posėdyje Vokietijos landtage pasakytos daktaro Viliaus Gaigalaičio kalbos apie Kintų uosto sutvarkymą Kuršių marių pakrantėje stenograma]. – Iliustr. // Pamarys. – Šilutė, 2004, lapkr. 16, p. 4.

Vitkus, Aleksandras. Mažosios Lietuvos istorijos įvykių chronologija // Voruta. – 2004, spal. 30, p. 11 ; lapkr. 27, p. 11.

Voverienė, Ona. Laisvės, žmoniškumo ir tautinės savigynos šauklys [Vydūnas]. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2003, rugpj. 21, p. 12.

Voverienė, Ona. Skambėkite varpai, kad Mažoji Lietuva netaptų juodąja palaidotos Pompėjos dėme!: minint Mažosios Lietuvos genocido 60-metį. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2004, spal. 23, p. 8–9.

Parengė Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliografė-metodininkė

Virginija Veiverienė, 2004 m. gruodžio 14 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 5
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 5, 2014 @ 4:16 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →