Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Mažosios Lietuvos bibliografija (1 dalis)

Pagal   /  2014 birželio 5  /  Komentarų nėra

KNYGOS / KULTŪRA / ŠVIETIMAS / MENAS / ISTORIJA

KNYGOS

Balsys, Rimantas. Mažosios Lietuvos žvejų dainos : sandaros, turinio ir poetikos ypatumai : mokslinė monografija / Klaipėdos universitetas. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003. – 239, [1] p. – ISBN 9955-456-86-8.

Juška, Albertas. Mažosios Lietuvos mokykla / Mažosios Lietuvos fondas. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003. – 846, [1] p. : iliustr. – ISBN 9955-585-23-4.

Keturi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai : skiriama Gotfrydo Ostermejerio 285-osioms gimimo ir 200-osioms mirties metinėms / parengė Vilija Gerulaitienė. – Vilnius : Žara, 2002. – 159, [1] p. faks. – (Historiae Lituaniae fontes minores : HLFM / Lietuvos istorijos institutas ; redakcinė kolegija : Rimantas Jasas… [et al.] ; 3). – ISBN 9986-34-084-5.

Klaipėdos kraštas 1920–1924 m. archyviniuose dokumentuose / Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas ; [redakcijos kolegija : Vladas Žukas…[et al] ; sudarytoja Silva Pocytė]. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003. – 160 p. – (Acta historica universitatis Klaipedensis ; 9). – ISBN 9955-585-28-5.

Kšanienė, Daiva. Muzika Mažojoje Lietuvoje : lietuvių ir vokiečių kultūrų sąveika (XVI a.–XX a. 4 dešimtmetis) / Mažosios Lietuvos fondas. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003. – 520 p. : iliustr. – ISBN 9955-585-20-X.

Lietuviškos spaudos aušra : Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto bei Klaipėdos universiteto leidyklos leidinys, skirtas lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmečiui paminėti / [ sudarytoja Silva Pocytė]. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. – 20, [1] p., įsk. virš. – ISBN 9955-585-49-8.

Pocytė, Silva. Mažlietuviai Vokietijos imperijoje, 1871–1914 / Klaipėdos universitetas. Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centras. – Vilnius : Vaga, 2002. – 303, [1] p. – ISBN 5-415-01676-7.

KULTŪRA

Aleknavičius, Bernardas. „Aušra“ švietė ir šildė : [apie 1928 m. Klaipėdoje Adomo Brako įsteigtą lietuvių moksleivių kultūros draugiją „Aušra“]. – Nuotr. // Klaipėda. – 2004, birž. 4, priedas „11-asis Klaipėdos pilies džiazo festivalis–2004“, p. 3. – (Gilija).
Aleknavičius, Bernardas. Ištikimas dr. Vinco Kudirkos bendražygis : [apie žurnalistą, visuomenininką, „Varpo“ ir „Ūkininko“ laikraščių redaktorių Joną Kriaučiūną, jo gyvenimą Tilžėje]. – Iliustr. // Klaipėda. – 2004, birž. 18, priedas „Vėjų rožė“, p. 2 ; birž. 25, priedas „Vėjų rožė“, p. 2 ; liep. 2, priedas „Vėjų rožė“, p. 2.
Aleknavičius, Bernardas. Klaipėdos krašto žvejų ir pelkininkų draugija : [apie Klaipėdos krašto gubernatoriaus patarėjo žemės ūkio klausimais Juozo Zabielavičiaus 1934 m. įkurtą draugiją]. – Iliustr. // Klaipėda. – 2004, rugs. 17, priedas „Vėjų rožė”, p. 2.

Aleknavičius, Bernardas. Kristijono Donelaičio „Metų” šviesa. – Iliustr. // Klaipėda. – 2003, spal. 15, p. 14 ; spal. 22, p. 14 ; spal. 29, p. 14. – (Gilija).
Aleknavičius, Bernardas. Lietuva „Pasaulio gaisre” : [apie Pirmojo pasaulinio karo metais Tilžėje (vėliau Kaune, Baltstogėje) leistą savaitraštį „Dabartis”] // Klaipėda. – 2004, rugpj. 6, priedas „Vėjų rožė”, p. 2.
Aleknavičius, Bernardas. Lietuviškų klėtelių godos : [apie Mažojoje Lietuvoje leistą nelegalų pasaulietinio turinio laikraštį „Aušra”]. – Iliustr. // Klaipėda. – 2004, liep. 9, priedas „Vėjų rožė”, p. 2 ; liep. 16, priedas „Vėjų rožė”, p. 2.

Giedraitis, Liudvikas. Mažosios Lietuvos likimu : [apie 14-ąją lietuvininkų konferenciją „Lietuvininkai ir lietuviai. Etninė kultūra“, skirtą vienam iš Mažosios Lietuvos lietuviškos raštijos pradininkų Jonui Bretkūnui] // Liaudies kultūra. – 2003, nr. 3, p. 74–78.
Jasudienė, Regina. Lietuvininkų prietelis Jonas Pipiras : [apie Mažosios Lietuvos veikėją, lietuvininkų kunigą Joną Pipirą]. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2004, kovo 16, p. 5.

Jurevičiūtė, Zenona. Už ką baudžiama Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenė? : [apie Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės tarybos ir valdybos posėdį, kuriame buvo nagrinėjamos šio krašto lietuvių tautinės savimonės išsaugojimo problemos]. – Nuotr. // Lietuvos aidas. – 2004, liep. 1, p. 12.

Kaunas, Domas. Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas: išsaugojimo ir aktualinimo reikmės. – Iliustr. // Voruta. – 2003, lapkr. 8, p. 3 ; lapkr. 22, p. 3 ; gruod. 6, p. 3.
Ką mažlietuvių palikuonys davė zanavykams : [apie skulptoriaus Antano Jucaičio ir jo sūnėno mokslininko Prano Jucaičio, kurių protėvių šaknys Mažojoje Lietuvoje, veiklą]. – Iliustr. // Klaipėda. – 2003, rugs. 10, p. 13. – (Gilija).

Matulevičius, Algirdas. Mažosios Lietuvos etninės ribos. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2003, rugs. 10, p. 9.

Pancerova, Jūratė. Imkit mane ir skaitykit : [apie pirmuosius katekizmus bei XVII–XIX a. Mažosios Lietuvos katekizmus] // Šilokarčema. – Šilutė, 2004, rugs. 7, p. 5.
Tilžės giedotojai : [pristatomas 1955 m. emigracijoje ėjusio laikraščio „Keleivis“ 4 numeryje pasirodęs straipsnelis apie Tilžės lietuvių giedotojų draugiją] / [parengė] Saulius Sodonis. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2004, geg. 18, p. 5.

Vainorius, Martynas. Mažosios Lietuvos moteris – santūri, išdidi lietuvybės ir namų židinio sergėtoja. – Iliustr. // Vakarų ekspresas. – Klaipėda, 2004, kovo 6, priedas „Šeštadienis“, p. 5.

Zinkevičius, Zigmas. Be Mažosios Lietuvos neturėtume ir Didžiosios : [pokalbis su akademiku Zigmu Zinkevičiumi apie „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ 2-ąjį tomą] / kalbėjosi Gediminas Zemlickas. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2004, kovo 18–31 (nr. 6), p. 16–17.

Zolubas, Algimantas. Mažoji Lietuva buvo knygnešių aruodas : žodis, tartas prie Tilžės spaustuvininko E. Jagomasto šeimos kapo, minint lietuviškos spaudos atgavimo 100-metį // Donelaičio žemė. – 2004, birželis (nr. 6), p. 3.

ŠVIETIMAS

Matulevičius, Algirdas. Didžiosios ir Mažosios Lietuvos studentai Karaliaučiaus universitete XVI–XIX a. : [Karaliaučiaus universiteto 460-mečiui]. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2004, rugs. 6, p. 6 ; rugs. 7, p. 9 ; rugs. 8, p. 9.

Šilas, Vytautas. Kaimyniniam Karaliaučiaus universitetui 460 metų. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2004, rugpj. 13, p. 5.

MENAS

Balsys, Rimantas. Laivo simbolika pamario krašto dainose : [apie Mažosios Lietuvos žvejų dainas] // Liaudies kultūra. – 2003, nr. 1, p. 26–35.

Dainų švenčių užuomazga – Mažojoje Lietuvoje / paruošė Janina Čepulytė. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2003, geg.–birž. (nr. 5–6), p. 3.

Matulevičius, Algirdas. Muzika Mažojoje Lietuvoje : [apie Klaipėdos universiteto profesorės habilituotos daktarės Daivos Kšanienės monografiją apie Mažosios Lietuvos muzikinę kultūrą XVI a.–XX a. I pusėje]. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2004, liep. 9, p. 11 ; liep. 10, p. 13.

ISTORIJA

Aleknavičius, Bernardas. „Aš čia – gyva” : [pamąstymai apie Mažąją Lietuvą]. – Iliustr. // Klaipėda. – 2003, bal. 30, p. 14 ; geg. 7, p. 14 ; geg. 14, p. 14 ; geg. 21, p. 14 ; geg. 28, p. 14 ; birž. 4, p. 14 ; birž. 11, p. 14 ; birž. 18, p. 14 ; birž. 25, p. 14 ; liep. 9, p. 14 ; liep. 16, p. 14 ; liep. 23, p. 14. – (Gilija).

Aleknavičius, Bernardas. Klaipėdos kraštas ir Lietuva. – Nuotr. // Klaipėda. – 2004, vas. 27, priedas „Vėjų rožė“, p. 2 ; kovo 5, priedas „Vėjų rožė“, p. 2 ; kovo 12, priedas „Vėjų rožė“, p. 2.

Aleknavičius, Bernardas. Sudegė ant „tėviškės” aukuro : [apie Mažosios Lietuvos gyventojų vergavimą Vokietijos kaizeriui Vilhelmui II ir vokiškajai tėviškei bei Vilių Gaigalaitį, 1920 m. viešai išsižadėjusį Mažosios Lietuvos tautinės tarybos siekių]. – Iliustr. // Klaipėda. – 2004, rugs. 24, priedas „Vėjų rožė”, p. 2.

Almonaitis, Vytenis. Baltiškasis Bitėnų krašto pagrindas : [apie istorinę Skalvos regiono praeitį]. – Iliustr. // Voruta. – 2003, rugs. 13, p. 3.

Mališauskas, Jurgis. Knygnešių pirmtakai kontrabandininkai : [apie nelegalų prekių gabenimą per Mažosios Lietuvos ir Didžiosios Lietuvos sieną] // Krantai. – 2004, nr. 1, p. 16–18.

Matulevičius, Algirdas. Lietuvininkai: pradžia ir dabartis. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2003, spal. 11, p. 6.

Matulevičius, Algirdas. Mažoji Lietuva: istorija ir dabartis. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2003, lapkr. 11, p. 12 ; lapkr. 14, p. 11 ; lapkr. 21, p. 12 ; lapkr. 24, p. 12 ; gruod. 8, p. 12 ; gruod. 15, p. 12 ; gruod. 22, p. 12 ; gruod. 27, p. 11.

Miklaševičius, Vytautas. Lietuvininkų valios aktas : [apie Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Vilniuje surengtą Tilžės Akto paskelbimo 85-ųjų metinių minėjimą]. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2003, gruodis (nr. 12), p. 2, 4.

Ozolas, Romualdas. Tilžės Aktas: alternatyvos ir imperatyvai : pranešimas, skaitytas minint Tilžės Akto paskelbimo 85-ąsias metines. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2004, sausis–vasaris (nr. 1), p. 7–8. Šikšnienė, Roza. Klaipėdos krašto gyventojų pasirinkimas – optacija. – Iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2003, birž. 3, p. 10.

Vitkus, Aleksandras. Mažosios Lietuvos istorijos įvykių chronologija // Voruta. – 2004, rugs. 25, p. 10 ; spal. 16, p. 3.
Vitkus, Aleksandras. Žydų valstybės idėja ir Mažoji Lietuva : [apie žydų bandymus po II pasaulinio karo įkurti savo autonominę sritį Karaliaučiaus krašte] // Lietuvos aidas. – 2004, rugs. 14, p. 12 ; rugs. 15, p. 6. Zemlickas, Gediminas. Mažajai Lietuvai skiria tyrinėtojo širdį ir talentą : [apie istoriką, „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ redakcinės kolegijos narį dr. Algirdą Matulevičių]. – Nuotr. // Mokslo Lietuva. – 2004, vas. 19–kovo 3 (nr. 4), p. 3, 17 ; kovo 4–17 (nr. 5), p. 10–11.

Zemlickas, Gediminas. Pasaulis turi žinoti, kas buvo ir yra Mažoji Lietuva : [supažindinama su „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ 2 tomu]. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2004, kovo 18, p. 14.

Žeimantas, Vytautas. Poznanė, „Lituano-Slavica Posnaniensia“ ir profesorius Janas Jurkiewiczius : [apie Lietuvai nusipelniusį lenkų istoriką ir Lietuvos istorikų straipsnių lenkų kalba rinkinio dešimtame tome išspausdintą daktaro Algirdo Matulevičiaus straipsnį apie Mažąją Lietuvą]. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2004, liep. 17, p. 13.

Parengė Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliografė-metodininkė

Virginija Veiverienė, 2004 m. lapkričio 27 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 5
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 5, 2014 @ 4:02 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →