Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2015 metais. Lapkritis

Pagal   /  2015 spalio 3  /  Komentarų nėra

Domsaicio_fasadas2

1905 11 01 Tilžėje mirė Kristupas Voska, spaudos darbuotojas. Organizavo Maž. Lietuvos kultūrinę veiklą, redagavo „Naujas žinias“ ir kt. laikraščius, parengė kalendorių „Lietuviškos kalendros“ (1890 m.).

Gimė 1861 12 21 Stulbeikyje (Tilžės aps.).

1800 11 02 Lankupiuose (Venckų vls., Klaipėdos aps.) gimė Jokūbas Ašmonas, sakytojas, giesmių kūrėjas ir vertėjas, Vydūno dėdė, pamokslų knygos (apie 1866 m.) autorius.

Mirė 1862 05 02 ten pat.

1895 11 05 Kintuose (Šilokarčemos aps.) gimė Martynas Anysas, visuomenės veikėjas, teisininkas, istorikas, Lietuvos diplomatas.

Mirė 1974 01 29 Toronte (Kanada).

1835 11 08 Nidoje pašventinama nedidelė pamaldų salė. 1849 ar keliais metais vėliau bendruomenei suteikiamas parapijos statusas. Dabartinė raudonų plytų Nidos ev. liut. bažnyčia su bokštu pašventinta 1888 10 10, kuri buvo uždaryta 1963 m. pradžioje. Joje 1966–1988 m. veikė Kuršių nerijos istorijos muziejus ir koncertų salė, o prasidėjus nepriklausomybės sąjūdžiui atiduota katalikams, bet po poros metų sugrąžinta atsikūrusiai liuteronų parapijai. 1992 09 20 iškilmingai įšventintas naujas, restauruotas interjeras, altorius ir sakykla. Aptarnauja kun. Jonas Liorančas.

1610 11 10 Želvoje (Įsruties aps.) gimė Kristupas Šmitas, giesmių eiliuotojas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, mokytojavo, kunigavo. Viena jo giesmė „Nauji metai stojos jau“ paskelbta D. Kleino giesmyne.

Mirė 1648 07 28 Karaliaučiuje.

1935 11 10 pašventintas Laugalių senelių ir našlaičių prieglaudos triaukštis pastatas, dabar Viliaus Gaigalaičio globos namai Klaipėdos rajone.

1895 11 11 Protnešiuose (Priekulės vls., Klaipėdos aps.) gimė Martynas Mertinaitis, pedagogas, buriuotojas, mokėsi ir dirbo Klaipėdoje.

Mirė 1974 11 15 Heidelberge (VFR).

1940 11 13 Ropkojuose (Pagėgių aps.) gimė Liudvikas Fetingis, Plikių ir Dovilų ev. liut. kunigas, giesmyno su gaidomis (2007 m.) parengėjas. 1976 06 02 (ar 03) Tauragėje išduotas diakono pažymėjimas aptarnauti Plikių par., 1976 07 04 Sudarge įšventintas kunigu. Nuo 1981 m., mirus kun. J. Gavėniui, dar aptarnavo Saugas ir Ramučius, vėliau atkūrė Nidos, Juodkrantės, Vyžių ir Dovilų parapijas.

1975 11 13 Tauragėje gimė Mindaugas Dikšaitis, 2000 07 23 įšventintas kunigu (Tauragės par. vikaras diakonas nuo 1998 m.), 2011 06 26 Tauragėje apdovanotas sidabriniu tarnybiniu kryžiumi.

1805 11 14 Gilijoje (Labguvos aps.) gimė Karolis Vilhelmas Otas Glogau, vertęs religinius raštus, parengęs giesmyną mokykloms (1855 m.), rinkęs lietuvių tautosaką, žodžius ir posakius. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo.

Mirė 1875 m. Tilžėje.

1965 11 14 Keiptaune (PAR) mirė Pranas Domšaitis, dailininkas. 2001 07 26 Klaipėdoje pradėjo veikti Prano Domšaičio paveikslų galerija ir kultūros centras.

Gimė 1880 09 15 Kropynose (Damaravos vls., Karaliaučiaus aps.).

1600 11 16 Ragainėje mirė Simonas Vaišnoras, vertėjas, giesmių eiliuotojas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo. Išvertė „Žemčiūgą teologišką“ (1600 m.), sueiliavo giesmių, su kitais tikrino J. Bretkūno Postilę ir Biblijos vertimą.

Gimė apie 1545 m. Žemaitijoje.

1940 11 17 Šilutėje gimė Jurgis Aušra, Klaipėdos visuomenės veikėjas, buvęs AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius (2002–2010 m.), Šv. Jono bažnyčios pastatymo iniciatorius. 2011 06 25 išrinktas LELB Konsistorijos nariu.

1905 11 18 Tilžėje mirė Kristupas Jedinaitis, literatas, mokytojas, sakytojas. Bendradarbiavo „Naujajame keleivyje“, „Lietuviškoje ceitungoje“, sudarinėjo „Tilžės kalendras“, paskelbė giesmių, publicistikos.

Gimė apie 1835 m. ar 1836 m. Maž. Lietuvoje.

1995 11 19 po penkerių okupacijos dešimtmečių ir 7–erių metų parapijos atsikūrimo jubiliejinės pamaldos rekonstruotoje Vilniaus ev. liut. bažnyčioje.

1890 11 20 Skirvytėlėje (Skirvytės vls., Pakalnės aps.) gimė Otas Dovydas Tolišius (vok. Otto David Tolischus), žurnalistas, redaktorius.  Parašė knygas „Jie troško karo“ („They Wanted War“, 1940 m .), „Tokijo užrašai“ („Tokyo Record“, 1943 m.), „Žvelgiant japonų akimis“ („Through Japanese Eyes“, 1945 m.). 1939 m. apdovanotas prestižine Pulitzerio premija (geriausio užsienio korespondento nominacija).

Mirė 1967 02 24 Niujorke (JAV).

1855 11 21 Peterburge mirė Johanas Christlibas Šviderskis (Sviderskis), vokiškai rašęs poetas, lietuvių liaudies dainų rinkėjas. Baigęs Karaliaučiaus universitetą, vertėsi prekyba ir finansais.

Gimė 1789 01 29 Rusnėje.

1885 11 21 Jurbarke gimė Jonas Razokas, ev. liut. kunigas JAV. 1897 m. atvyko į JAV. 1905 m. baigęs Springfieldo teologijos seminariją, kunigavo įv. parapijose (1921–1934 m. Ziono Čikagoje ir kt.). Leido ir redagavo laikraštį „Paslas“  (1922–1934), išleido lietuvišką giesmyną (1927 m.).

Mirė 1979 02 22  Pingree (Ill., JAV).

1865 11 23(12 05) Gailiamuizės dvare (Gailhof; Kurše, dab. Latvija) gimė Paulius (Paul Ferdinand Aloys) Titelbachas. Mokėsi Mintaujos gimnazijoje (1877–1885), studijavo Tartu universitete (1885–1890), teolog. kand., mokytojavo, 1892 01 26(02 07) įšventintas į kunigus. Kunigavo Kėdainiuose (1892–1910, 1919–1941; ir Virbalyje (1932–1938)), Vilniuje (1910–1919; ir Kedainių par. administratorius), vokiečių sinodo senjoras (1921–1941), Konsistorijos narys (1922–1941), privatdoc. VDU (1930–1931), repatrijavo 1941 m., 1942 m. slapta grįžęs į Lietuvą, aptarnavo Kėdainių, Kauno ir kitas grįžusių repatrijantų atkurtas vokiškai kalbančias parapijas (1942–1944). Pasinaudota kun. D. Petkūno archyvine medžiaga.

Mirė 1951 10 12  Kl. Siuntele netoli Hamelno (Kl. Süntel b. Hameln; Žemutinėje Saksonijoje, Vokietija).

1940 11 24 Mišeikiuose (Tauragės raj.) gimė Jonas Kairevičus, teisininkas Kaune, LELB Sinodų (1990, 1995, 2000, 2004 m.) pirmininkas, Konsistorijos narys (išrinktas 1990, 1995, 2000 ir 2005 m.), Lietuvos Sąjūdžio I Seimo narys (1989 m.), bendradarbiauja pasaulietinėje ir bažnytinėje spaudoje.

1890 11 26 Balandžiuose (Žilių vls., Ragainės aps.) gimė Lidija Bajoraitė, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėja, tautosakos pateikėja.

Mirė 1990 07 16 Kaune.

1590 11 27 Jonas Bretkūnas išvertė Bibliją į lietuvių kalbą, pradėjęs versti 1579 03 06. Gaila, kad ji nebuvo išspausdinta. Minint jos vertimo 400–ąsias metines, 1990 09 09 Tolminkiemyje vyko pirmosios pokarinės pamaldos kun. K. Donelaičio statytoje (dabar atstatytoje) bažnyčioje.

1755 11 27 Stalupėnuose mirė Jonas Henrikas Kuncmanas, leksikografas, giesmių eiliuotojas, kunigas. Sudarė rankraščiu likusį lietuvių kalbos žodynėlį, parašė giesmių.

Gimė 1707 m. Maž. Lietuvoje.

1890 11 29–1924 m. Tilžėje leistas laikraštis „Nauja lietuviška ceitunga“, red. M. Kiošis.

1955 11 29 įregistruota Klaipėdos ev. liut. parapija, nors pamaldos žvejo Jono Kaitinio namuose (Šešupės g. 2) vyko nuo 1947 m. iki 1958 03 08, po to miesto kapinių koplyčioje (1938 m.), paverstoje stačiatikių bažnyčia. 1991 m. Klaipėdos šv. Jono parapijos namuose (Pakalnės g. 2) įrengta dabartinė bažnyčia. 2008 04 06 pašventinti dovanoti vargonaai, atvežti iš Mőlln parapijos (Šiaurės Elbės Bažnyčia, Vokietija). Imtasi žygių Šv. Jono bažnyčios atstatymui, 2012 08 01 pašventintas kertinis akmuo. Aptarnauja kun. Reinholdas Moras ir Romualdas Liachavičius.

11 30Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena, kurią LR Seimas 1998 06 25 paskelbė atmintina diena.

1945 11 30 Bretene (Baden-Viurtembergo žemė, Vokietija) mirė prof. dr. Vilius Gaigalaitis, vienas iš žymiausių Lietuvos ev. liut. bažnyčios teologų, Mažosios Lietuvos kultūros ir politikos veikėjas, 1920 03 20 kooptuotas į Lietuvos Valstybės Tarybą, mokslininkas, publicistas, Konsistorijos pirmininkas (1925–1933), ilgametis „Sandoros“ pirmininkas. Jo (ir žmonos Marijos) palaikai perlaidoti 1994 03 26 Elniškės kapinėse netoli Priekulės.

Gimė 1870 09 27 Naujienoje (Vėžininkų vls., Ragainės aps.).

Parengė Birutė ŽEMAITAITYTĖ

Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius

klaipedaregion.com  nuotr.

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →