Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2015 metais. Birželis

Pagal   /  2015 gegužės 26  /  Komentarų nėra

Lithuania_Minor

1855 06 01 Nybudžiuose (Gumbinės aps.) mirė Augustas Gotthilfas Krauzė (Krause), ev. liut. kunigas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjas.

Gimė 1787 08 19 Paveikiuose (Mažoji Lietuva).

1980 06 (08) 0103 pirmoji ev. liut. jaunimo stovykla Kintuose. Iš šios stovyklos kilo ilgiausiai gyvavusi Lietuvos evangeliškojo jaunimo stovykla, daugiau nei trisdešimt metų (iki 2012 m.) kiekvieną vasarą rengta Būtingėje.

1910 06 03 Neuwangemannshoe (dab. Tanzanija) misioneriaus Jono Kiliaus (1876–1918) šeimoje gimė Joachimas Hansas Kilius (Killus), Dovilų, Klaipėdos, Šilutės, Natkiškių vikaras, Lauksargių ev. liut. kunigas (1937–1944).

Mirė 1995 01 02 Liorache (Lörrach, Švarcvalde, Pietų Vokietija).

2005 06 03–04 minint Vilniaus parapijos įkūrimo 450–ties metų jubiliejų (1555 m.) bažnyčioje bei Mokytojų namų kieme įvyko Giesmių šventė.

1545 06 06 Kulvoje mirė Abraomas Kulvietis, Lietuvos bažnyčios reformatorius, Karaliaučiaus universiteto teologijos profesorius, lietuvių raštijos pradininkas, giesmių „Garbinkim Dievą skambesiu šventuoju“, „Kristau, šviesybė Tu esi šviesybė“ vertėjas. Jo atminimui 1993 09 21 Kulvoje ant Smičkių kalnelio pašventintas obeliskas (pastatytas 1978 m., skulpt. K. Gibavičius), o 1995 09 24 Jonavoje pašventintas jo atminimui ąžuolinis paminklas. 2009 06 22 Jonavos Santarvės aikštėje atidengtas jo paminklas (skulpt. K. Bogdanas ir M. Šnipas).

Gimė apie 1510 m. Kulvoje (netoli Jonavos).

1835 06 07 Didžiuosiuose Trumpaičiuose (Sausininkų vls., Pakalnės aps.) gimė Jonas Smalakys, lietuvininkų kultūros, visuomenės ir politikos veikėjas, pirmasis lietuvis Vokietijos reichstago deputatas, „Birutės“ draugijos pirmininkas.

Mirė 1901 05 08 Tilžėje.

1840 06 07 pašventintas kertinis dabartinės Tauragės ev. liut. bažnyčios (pašventinta 1843 05 21) akmuo. Varpas – 1838 m. 1938 09 18 pašventintas atstatytas bokštas. 1983 01 30 naktį audra nuplėšė bokšto kryžiaus skersinę dalį; kryžius atstatytas 06 04. Parapija įsteigta 1567 06 24. 2011 02 20 po pusės metų restauravimo darbų vėl vyksta pamaldos bažnyčioje. 2012 12 17 į bažnyčios lauko nišas sugrąžintos M. Mažvydo ir M. Liuterio skulptūros (aut. Antanas Bagdonas, pirmą kartą pašventintos 1987 06 21). Sovietmečiu Tauragė buvo tapusi Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios centru, čia rezidavo vyskupas, telkėsi gausiausia parapija. Aptarnauja kun. Mindaugas Dikšaitis.

1915 06 12 Tilžėje mirė džiova Jonas Elijošaitis, spaudos darbuotojas, periodikoje paskelbęs straipsnių, apsakymų, eilėraščių. Dirbo fabrikuose, Tilžėje vertėsi knygų prekyba.

Gimė 1886 10 06 Mažuosiuose Dargužiuose (Vieškalnių vls., Pilkalnio aps.).

1915 06 17 Rusnėje (Šilokarčemos aps.) mirė Kristupas Jurkšaitis, mokytojas, kunigas, tautosakos rinkėjas, kalbininkas, vertėjas.

Gimė 1852 08 15 Galbrasčiuose (Ragainės aps.).

1925 06 17 Medeikiuose (Biržų vls.) gimė Jonas Tatoris, menotyrininkas, architektūros istorikas, daug nuveikęs uostamiesčio architektūros paveldo bei istorijos tyrinėjimuose, sukaupęs vertingą istorinės medžiagos archyvą.

Mirė 2004 03 06 Klaipėdoje.

1910 06 19 Bitėnuose (Ragainės aps.) gimė Elena Grigolaitytė-Kondratavičienė, lietuvininkų savimonės ir etninių tradicijų puoselėtoja, aktyvi bendrijos „Mažoji Lietuva“ narė.

Mirė 1995 04 22 ten pat.

1825 06 21 Pašalteikiuose (Priekulės vls., Klaipėdos aps.) mirė Klimkus Grigelaitis (Grygelatis), giesmių rengėjas, sakytojas, Klimkiškių surinkimo vadovas. Sudarė giesmynėlį „Dvylika dvasiškų liaupsinimo giesmių“ (iki 1919 m. perspausdintas net 43 kartus).

Gimė 1750 07 01 [patikslinta gimimo diena] Poškose (Priekulės vls., Klaipėdos aps.).

1920 06 23-24 pirmasis Kaune po Pirmojo pasaulinio karo generalinis LELB Sinodas (lietuvių, latvių, vokiečių) sudarė pirmąją LELB Konsistoriją.

1555 06 24 Vilniaus ev. liut. parapijos pradžia Vokiečių g. (pačios ištakos yra gerokai ankstesnės), dab. mūrinė bažnyčia pašventinta 1739 08 03. 1871 m. pastatyta varpinė. 1995 02 12 naujasis bažnyčios varpas, dovanotas norvegų – seseriškos Hioviko parapijos rūpesčiu nulietas Tionsbergo varpų liejykloje Olsen Nauen Klokkestøperi, pirmą kartą pakvietė Vilniaus liuteronus į pamaldas. Po 1940 m. parapijos veikla nutrūko, atimta bažnyčia smarkiai suniokota (sovietmečiu buvo paversta dirbtuvėmis, įrengta perdanga, išgriauta sakykla ir kt.). 1988 11 19 atsikūrė parapija, kuri į Vokiečių g. 20 sugrįžo 1990 02 16, o 1995 11 19 pašventinta restauruota bažnyčia. 2008 09 27 pašventinti nauji vargonai, kuriuos pagamino „Orgelbau Klais Bonn“ (Vokietija) ir Laimučio Pikučio vargonų firmos (Lietuva). Aptarnauja vyskupas dr. (hc) Mindaugas Sabutis ir kun. Ričardas Dokšas.

1530 06 25 Augsburgo konfesijos paskelbimas, Augsburgo konfesija (1530 m.) –Confessio Augustana – pagrindinė liuteroniško tikėjimo išpažinimo knyga (svarbiausia iš 7 ev. liut. išpažinimo raštų), kurią M. Liuterio pavedimu sudarė ir pristatė Augsburgo seime P. Melanchtonas. Lietuviškai išspausdinta 1830, 1853, 1855, 1934 ir 1994 m.

1580 m. išleista Santarvės knyga, Liber concordiae, pateikianti pilną ev. liut. bažnyčios mokymą, susidedanti iš 3 ekumeninių tikėjimo išpažinimų ir 7 pagrindinių liuteroniško tikėjimo išpažinimo raštų.

1990 06 27 naujai įregistruota atsikūrusi Marijampolės ev. liut. parapija. 1819 m. yra parapijos pradžia. 1835–1841 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia su bokštu, sovietmečiu paversta sandėliu, vėliau – sporto sale. 1990 05 05 L. Narušienės namuose įvyko pirmosios atsikuriančios parapijos pamaldos (kun. diak. J. Kalvanas). 1995 07 02 vėl pašventinta rekonstruota bažnyčia. Aptarnauja kun. Vaidas Klesevičius.

Parengė Birutė ŽEMAITAITYTĖ

Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →