Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Mažoji Lietuva

Pagal   /  2014 birželio 6  /  Komentarų nėra

Laisvė, Valstybė, Taika. Tai patys svarbiausieji dalykai pasaulyje. Neseniai atšventėme Lietuvis valstybės nepriklausomybės atstatymo dieną – Vasario 16-ąją, suskaičiavome visus vargus ir aukas, sudėtas šios nepriklausomybės siekiant.

Laisvė, Valstybė, Taika. Tai patys svarbiausieji dalykai pasaulyje. Neseniai atšventėme Lietuvis valstybės nepriklausomybės atstatymo dieną – Vasario 16-ąją, suskaičiavome visus vargus ir aukas, sudėtas šios nepriklausomybės siekiant. Tačiau ar daug kas žino, kad panašų aktą Tilžėje 1918 m. lapkričio 30 d. pasirašė ir paskelbė šios šalies gyventojų valia atsiskirti nuo Vokietijos ir prisijungti prie Lietuvos. Šis aktas turi tokią pačią istorinę svarbą, kaip ir mūsų Vasario 16-oji. Deja, jo įgyvendinti nepavyko.

1945 m. Postdamo-Berlyno konferencijoje vėl buvo svarstomas Karaliaučiaus krašto klausimas, tačiau ir vėl okupanto, dabar jau naujo (sovietinio), naudai. Suteikiama jam teisė laikinai valdyti šį kraštą.

Subyrėjus Sovietijai, atsirado dar kartą proga atstatyti istorinį teisingumą, sujungiant Mažąją Lietuvą su Lietuva, išsprendžiant Suvalkų trikampio problemą ir “lietuviškų salų” Baltarusijoje klausimą.

Deja, dabartinė Lietuvos Respublikos valdžia ir vyriausybė ignoruoja šią istorinę galimybę ir keliomis sutartimis (su Lenkija, su Rusija dėl tranzito ir t.t.) visa tai pasuko vien rusų, lenkų ir baltarusių naudi. Vietoj to, kad būtų sprendžiami Mažosios Lietuvos prijungimo prie Lietuvos klausimai, buvo sudaryta tranzito sutartis, įgalinanti Rusiją išlaikyti didžiulę armiją Europos viduryje bei geležinėmis replėmis (Kaliningradas-Sankt Peterburgas) spausti Baltijos šalis. Vietoj to, kad rūpintųsi Suvalkų trikampiu, sutartis su Lenkija buvo pasirašyta netgi be Želigovskio akto įvertinimo, su visomis iš to išplaukiančiomis politinėmis pasekmėmis. Apie “Lietuviškąsias salas” Baltarusijai net nebuvo užsiminta, nustatinėjant tarpusavio sienas.

Iniciatyvą dėl Mažosios Lietuvos prijungimo prie Lietuvos perėmė užsienio lietuviai: XII Amerikos lietuvių kongrese bei ALTO suvažiavime dar 1994 m. spalyje priėmė Rezoliuciją, o gruodyje – sudarę specialią komisiją Memorandumui Karaliaučiaus krašto klausimu paruošti ir prašyti sušaukti Europos Taikos konferenciją šiai problemai išspręsti.

Lietuvoje tuo tarpu apie šią iniciatyvą beveik niekas negirdėjo. O privalome žinoti ir prisidėti prie šio darbo:

– sudarydami analogišką komisiją, kurioje būtų ir Seimo atstovai;

– paruošdami Memorandumą arba prisijungdami prie ALTO paruošto;

– reikalaudami sušaukti Europos Taikos konferenciją dėl Karaliaučiaus krašto prijungimo prie Lietuvos, dėl šio krašto demilitarizavimo ir okupantų deportavimo iš teritorijos. Užsienio lietuvių dokumentai Mažosios Lietuvos klausimu buvo skelbti “Vorutos” 1995 m. vasario 11-17 d. Nr. 6. Tikimės Lietuvos lietuvių pagalbos.

Dr. Rūta Gajauskaitė, „Voruta“, Nr. 9 (195), 1995 m. kovo 1 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 6
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 6, 2014 @ 3:52 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →