Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Mažoji Lietuva – mūsų etninė žemė

Pagal   /  2014 birželio 4  /  Komentarų nėra

Neseniai gavau nepažįstamo asmens Kazio Valbiko laišką iš Pamituvio kaimo, Stakių pašto, Jurbarko rajono. Laiškutis sudomino tuo, kad jis rašytas kaime gyvenančio žmogaus, besidominčio Mažosios Lietuvos istorija, sekančio apie ją leidžiamą literatūrą, pageidaujančio sužinoti kokia literatūrą šia tematika pasirodys ateityje.

Lietuvą tverdamas Dievas

Josios pusiau nedalijo

Bendros mūs girios ir pievos

Bendrą sudarom šeimyną.

(A.Jakštas)

Neseniai gavau nepažįstamo asmens Kazio Valbiko laišką iš Pamituvio kaimo, Stakių pašto, Jurbarko rajono. Laiškutis sudomino tuo, kad jis rašytas kaime gyvenančio žmogaus, besidominčio Mažosios Lietuvos istorija, sekančio apie ją leidžiamą literatūrą, pageidaujančio sužinoti kokia literatūrą šia tematika pasirodys ateityje. Tai užkrečiantis pavyzdys. Kiekvienas lietuvis, kokios jis bebūtų profesijos ar amžiaus: pedagogas, mokinys, studentas, medikas, inžinierius ar kt. turi žinoti apie šią lietuvių istorinę žemę. Todėl mes nutarėme jo laiškelį išspausdinti “Vorutoje” ir parodyti skaitytojams, kaip gali net kaime, toli nuo didelių miestų gyvenantis žmogus domėtis savo tautos istorija.

“Gerbiamoji,

Jau seniai spaudoje tenka paskaityti Jūsų įdomius straipsnius apie Mažąją Lietuvą. Domina mane šis kraštas. Daug įdomaus parašote Jūs apie Klaipėdos kraštą į “Vorutos” laikraštį. Kai tik išeina kuri knyga apie Mažąją Lietuvą tuoj pat nusiperku, bet ne apie visus spausdinius ir sužinau gyvendamas toli nuo miestų. Šiais metais tik nusipirkau D.Kauno knygą apie Mažąją Lietuvą. Norėčiau sužinoti iš Jūsų, kokios dar išėjo knygos apie Mažąją Lietuvą šiais metais ar anksčiau. O Jūs ar esate išleidusi kokį leidinį apie lietuvininkų kraštą? Bet va, čia gyvendamas, ne viską ir sužinai, be to Jurbarko knygyne ne viskas ir būna. Jurbarkas – tai ne Vilnius. Ką dar įdomesnio ruošiamasi išleisti ar paršyti apie Mažąją Lietuvą? Tai tiek šiam pirmam laiškelyje.

Linkiu Jums gerų, kūrybingų dienų!

Pagarbiai

Kazys Valbikas”

Mažoji Lietuva yra lietuvių tautos ir jos gentainių žemė nuo seniausių amžių. Jokia kita tauta ir valstybė neturi pirmumo teisės į jos teritoriją. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui sąjungininkai per Potsdamo konferenciją paveda Sovietų Sąjungai laikinai administruoti Mažąją Lietuvą, įskaitant ir Karaliaučių (Kaliningrado sritį). Ji piktnaudžiauja pasitikėjimu, išteriojo arba išvarė to krašto gyventojus, sugriovė ūkį, kolonizavo svetimais žmonėmis ir pavertė ją didžiule ir grėsminga militarizmo baze. Šios teritorijos demilitarizavimas turi būti mums visiems svarbi problema, virsti visų Lietuvos gyventojų rūpesčiu. Iš Mažosios Lietuvos turi būti išvestos visos karinės jėgos ir ateityje ta teritorija prijungta prie savo tautos kamieno – Lietuvos. Jau pribrendo Karaliaučiaus srities priklausomumo sprendimo klausimas.

Naujosios knygos apie Mažąją Lietuvą:

1. Lietuvos mokslas. V., 1994, T. 2, 2-3 knyga. Joje platus A.Matulevičiaus straipsnis “Mažoji ir Didžioji Lietuva” (Lietuvininkai ir lietuviai).

2. Kultūros barai, 1944 Nr. 11. Ar išliks lietuvių Donelaičio žemėje? (Interviu u žymiais mokslininkais ir Seimo nariais).

3. M.Brakas “Mažosios Lietuvos politinė ir diplomatinė istorija”. 1995 m. pradžioje.

4. M.Purvinas “Klaipėdos krašto lietuvių mokyklų draugijos istorija”. 1995 m. pradžioje.

5. M.Gelžinis “Mūsų gimtinė – Mažoji Lietuva” 1995 m. pabaigoje.

6. M.Šlažas “Žvėrys žmogaus pavidale” (Atsiminimai iš Sachsenhauseno koncentracijos stovyklos. 1995 m. vasarą).

Petronėlė Žostaustaitė, „Voruta“, Nr. 5 (191), 1995 m. vasario 1 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 4
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 4, 2014 @ 11:07 am
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →