Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Martyno Jankaus muziejus paminėjo įkūrimo 30-metį

Pagal   /  2014 gegužės 17  /  Komentarų nėra

2011 m. rugpjūčio 5 d. Bitėnuose paminėtas Martyno Jankaus muziejaus įkūrimo 30-metis.

2011 m. rugpjūčio 5 d. Bitėnuose paminėtas Martyno Jankaus muziejaus įkūrimo 30-metis.

Muziejus – įkurtas 1981 m. gegužės 24 d. tuometinėje Bitėnų pradžios mokykloje. Jo įkūrimo iniciatoriumi buvo VU profesorius Domas Kaunas. Jam talkino dailininkė Eva Labutytė, fotografas žurnalistas Bernardas Aleknavičius, Šilutės rajono kultūros skyrius, tuomet mokykloje dirbę bei gyvenę mokytojai Birutė ir Kazimieras Žemguliai. Jie 18-ka metų prižiūrėjo ekspoziciją, vedė ekskursijas. 1998 m. buvo atstatytas M. Jankaus spaustuvės, veikusios 1893–1909 m., pastatas. 1999 m. į jį perkelta ekspozicija. 2000 m. susikūrus Pagėgių savivaldybei, M. Jankaus muziejus tapo savarankišku Pagėgių krašto muziejumi.

Iškilmės prasidėjo Bitėnų kapinaitėse, kur buvo prisimintas 153-čiasis Martyno Jankaus gimtadienis. Ant iškilaus kraštiečio kapo padėjęs gėlių puokštę Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis sakė:

„Didžiuojuosi, kad mūsų kraštas išaugino tiek daug Lietuvos labui padariusį žmogų. Šviesos ir pasiaukojimo tėvynei kelias, kurį pramynė Martynas Jankus, yra pavyzdys, kaip mes turėtume gyventi.“

Gėlių puokštės buvo padėtos ant Vydūno, Valterio Kristupo Banaičio, Jono Vanagaičio šeimos kapų.

Po to iškilmės tęsėsi M. Jankaus muziejaus kieme. Čia, ant „Mažosios Lietuvos paveikslų sode“ supiltos kalvelės, visuomenei buvo pristatyti jaunųjų dailininkų plenero darbai. Rugpjūčio 1 d. prasidėjusiame jaunųjų dailininkų plenere 12 moksleivių iš Pagėgių ir Šilutės mokyklų tapė Bitėnų istorijai skirtus paveikslus. Jam vadovo dailininkas Aurimas Liekis. Plenerą rėmė Seimo nario Kęsto Komskio paramos ir labdaros fondas. Apdovanodamas padėkos raštais plenero dalyvius Seimo narys pasidžiaugė sukurtais darbais ir prasitarė, jog kitais metais jo vadovaujamas fondas mėgins praplėsti plenero dalyvių geografiją.

„Iš pradžių mėginsime į plenerą pakviesti moksleivius iš kitų Tauragės apskrities mokyklų. Manau, kad jaunų talentingų žmonių visur yra, todėl mūsų pareiga suteikti jiems kūrybinę erdvę, kurioje jie galėtų prisiliesti prie krašto istorijos“, – sakė K. Komskis.

Šilutės pirmosios gimnazijos piešimo mokytoja Kristina Blankaitė pasidžiaugė fondo teikiama parama jauniesiems kūrėjams. Jos teigimu, Bitėnuose praleista savaitė vaikams atveria dvasinio pažinimo vartus visam gyvenimui.

Skambant Pagėgių kultūros centro folklorinio ansamblio „Kamana“ (vadovė Aksavera Mikšienė) dainoms renginio veiksmas persikėlė į M. Jankui priklausiusią daržinę. Šventiškai papuoštoje erdvėje buvo pagerbta M. Jankaus vaikaitė Eva Milda Jankutė-Gerola, kuri šiemet liepos 6-ąją buvo apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Ją valstybinio apdovanojimo proga pasveikino Pagėgių savivaldybės meras V. Komskis, Pagėgių krašto kultūros darbuotojai. Po to buvo prisiminti muziejaus įkūrimo rūpesčiai. Muziejaus steigimo detalėmis pasidalino prof. Domas Kaunas, kiek santūresnis buvo žurnalistas Bernardas Aleknavičius. 18 metų muziejų puoselėjusi Birutė Žemgulienė atsiminimų popietėje nedalyvavo. Išsamiau apie muziejaus nuveiktą kultūrinę ir šviečiamąją veiklą irgi nekalbėta, matyt, bijant garsiai ištarti kai kurias pavardes.

Krito į akis ir tai, kad svaraus jubiliejaus proga M. Jankaus muziejus nesulaukė nei kitų muziejų, nei Kultūros ministerijos pagarbos ir dėmesio. Vienu metu didelių užmojų turėjusi „Sueiga pas Martyną Jankų Bitėnuose“ pamažu pavirto parapijine švente, kurioje pirmu smuiku griežia vietos politikai. Leidėjų, spaudos ir kultūros darbuotojų šiemet, kaip ir pernai, nesulaukta. Jeigu ne Vydūno draugijos nariai, dalyvius būtų galima suskaičiuoti ant penkių rankų pirštų.

Vydūno draugijos pirmininkas Vacys Bagdonavičius detaliai prisiminė prieš 20 metų įvykusį Vydūno perlaidojimą ir jo reikšmę Lietuvos atgimimui.

„Vydūno palaikai 1991 m. spalio 19 d. perlaidoti Bitėnų kapinėse. Nors iki šios datos dar yra laiko, tačiau galvoju, kad spaudžiami sunkmečio, kažin ar tą datą paminėti mes visi čia suvažiuosime. Prieš 20 metų iš svetur sugrįžtantį Vydūną Lietuva sutiko oriai. Dabar matome, kad daug kas yra ne taip, apie ką galvojome mes ir apie ką mąstė Vydūnas. Tačiau jo minčių šviesa dar reikalinga žmonėms. Reikia tik džiaugtis, kad tokių žmonių yra, kad ne visi klaidžioja laukinio kapitalizmo džiunglėse, – pradėdamas savo atsiminimus sakė profesorius V. Bagdonavičius.

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė, istorikė dr. Silva Pocytė perskaitė išsamų pranešimą „Martynas Jankus ir jo „Saulėteka“. Išklausius kai kurias pranešimo tezes dar kartą kilo mintis, kodėl iki šio laiko nėra išsamios monografijos nušviečiančios M. Jankaus gyvenimą ir veiklą?

Profesorius, geologas, Lietuvos mokslų akademijos narys, habil. dr. Vytautas Juodkazis visuomenei pristatė spaustuvės dažais kvepiančią savo knygą „Mažoji Lietuvą – mano gimtinė“. 1928 m. Pagėgiuose gimęs autorius publicisto žvilgsniu knygoje apžvelgia Mažosios Lietuvos istorinę raidą, politinę padėtį po Pirmojo pasaulinio karo Klaipėdos krašte, supažindina su žmonėmis, dirbusiais šiame krašte profesinį ir visuomeninį darbą. Beveik 400 puslapių gausiai iliustruotame leidinyje bene pirmą kartą atskleidžiama prieškario Pagėgių kultūrinė panorama.

Muziejaus 30-mečio proga pasodinta pirmoji simbolinio sodo obelis. Pirmąjį būsimo sodo medelį pasodino prof. D. Kaunas, M. Jankaus vaikaitė E. Jankutė-Gerola, Seimo narys K. Komskis, žurnalistas B. Aleknavičius, Pagėgių savivaldybės meras V. Komskis, Vydūno draugijos pirmininkas V. Bagdonavičius. Planuojama, kad rudenį čia suoš 30 vaismedžių sodas. Tikėkimės, kad šie medžiai nenuvys kaip neseniai muziejaus kieme Pagėgių kaimo bendruomenių pasodintas ąžuolas.

Muziejaus aplinkoje yra naujų pokyčių. Vokietijoje gyvenančio savamokslio skulptoriaus Juliaus Rotkio skulptūrų kolekcija perkelta į kitą vietą. Anot M. Jankaus muziejaus direktorės Liudmilos Burzdžiuvienės, J. Rotkio darbai galėtų būti puiki pradžia kitai kolekcijai. Mažojoje Lietuvoje buvo itin populiarus kalvystės amatas Metalo darbų kolekcija Martyno Jankaus muziejui priskirtoje teritorijoje atspindėtų senąsias amatų tradicijas. Stebina dar viena Martyno Jankaus muziejaus darbuotojų ir Savivaldybės vadovų ateities vizija – siaurojo geležinkelio atkarpos atstatymas. Netoli Martyno Jankaus muziejaus yra pylimas, per kurį praeityje buvo ketinama nutiesti siauruko atšaką iki Šereitlaukio dvaro, tačiau ši idėja dėl įvairių priežasčių nebuvo įgyvendinta. Ką bendro su M. Jankaus memorialinio muziejaus nuostatuose deklaruojamais uždaviniais ir veiklos prioritetais turi šis projektas, taip ir lieka neaišku?

Reikia pasidžiaugti, kad pagaliau susirūpinta „Mažosios Lietuvos paveikslų sode“ esančių darbų likimų. Dėl laiko ir atmosferos poveikio kai kurie darbai prarado estetinę išvaizdą. 2007 m. vykusio plenero „Meilės laiškai Prūsijai“ dalyviai Gintaras Kraujelis, Audronė Vorevičienė, Algimantas Vorevičius šiemet atnaujino savo darbus, o dailininkė Sigutė Ach vietoje sunykusio savo darbo „Malda“ sukūrė žavų inkilėlį „Bitėnų mūzoms“.

Į brandos amžių kopiančiam M. Jankaus muziejui norėtųsi palinkėti pastovumo ir nesiblaškymo tarp idėjų pasodinti botanikos sodą ir nutiesti geležinkelį. Kaip žinome, Martynas Jankus buvo nuoseklus spaudos darbininkas. Gal prie to ir reikėtų sustoti. Turėkime vilties, kad daugiau vyriausybės dėmesio sulaukęs muziejus artimiausiu metu sukaups gražiausių lietuviškų knygų kolekciją, kuri į muziejų užsukusiems svečiams atskleis lietuviškos spaudos raidą.

Autoriaus nuotr.

Voruta.– 2011, rugpj. 20, nr. 16 (730), p. 2.

Eugenijus Skipitis, Bitėnai, Pagėgių sav., 2011 m. rugpjūčio 9 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 gegužės 17
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: gegužės 17, 2014 @ 7:35 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →