Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Martynas Kregždė

Pagal   /  2014 gegužės 1  /  Komentarų nėra

Eidamas 82-sius metus š.m. vasario 18 dieną Amerikoje, Kalifornijos valstijoje, Huntington Beach Ligoninėje mirė reformatų Bažnyčios (Unitas Lithuaniae-Sinodas) garbės kuratorius Martynas Kregždė.

Eidamas 82-sius metus š.m. vasario 18 dieną Amerikoje, Kalifornijos valstijoje, Huntington Beach Ligoninėje mirė reformatų Bažnyčios (Unitas Lithuaniae-Sinodas) garbės kuratorius Martynas Kregždė.

Gimė Rygoje, lietuvių, išeivių iš Biržų krašto, šeimoje 1922 metų birželio 9 dieną. Krikštytas Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje, konfirmaciją atliko Rygoje. Mokėsi Rygos gimnazijoje, vėliau Rygos universitete. Daug jo vaikystės dienų prabėgo Biržų krašte, vasarojant pas gimines.

Karo pabaigoje buvo išvežtas darbams į Vokietiją. Po karo įstojo į Hanoverio Technikos universitetą. Baigęs jį, penkiasdešimtųjų metų pradžioje emigravo į JAV, (Niujorką). Šešiasdešimtųjų pradžioje persikėlė gyventi į Kalifornijos valstiją.

Los Angeles mieste baigė Pietines Kalifornijos Universitetą, tęsė darbą aviacijos ir aeronautikos srityje: Rockwell International Co., vėliau Boeing kompanijose. Vadovavo inžinierių grupei, kuri dirbo prie NASA įgyvendintų projektų: erdvėlaivio “Apollo” skrydžio ir sėkmingo nusileidimo į Mėnulį 1969 m., daugkartinio naudojimo kosminių laivų kūrimo programose.

Turi garbingą APOLLO ACHIVMENT AWORD – NASA apdovanojimą (už pasiekimus aeronautikos srityje (1969) ir JAV prezidento padėkos raštą už minėtus nuopelnus.

Martynui Kregždei Biblijos pažinimas, Dievo žodžio autoritetas įdiegė nuoširdų krikščionišką tikėjimą, kurį liudija jo darbai ir aktyvus bendruomeninis gyvenimas. Jis skyrė dideles aukas Kristaus Bažnyčios misijai, vaikų ir senelių reikmėms tiek JAV, tiek Lietuvoje. M. Kregždė solidžiai parėmė lietuvišką ekumeninį Biblijos išleidimą. Jo valia Šventasis Raštas yra dovanojamas tikėjimo broliams ir seserims. Paskutinė jo krikščioniškos meilės auka – didelė piniginė parama “Vaiko užuovėjos” globos namams Medeikiuose.

Garbės kuratoriaus Martyno Kregždės mirtis yra skaudi netektis evangelikų reformatų ir visai Lietuvos ekumeninei krikščioniškai bendruomenei. Pagal velionio valią jo kūnas bus palaidotas Rygoje, šeimos kapavietėje. „Palaiminti mirusieji, kurie miršta Viešpatyje. Taip, sako Dvasia,-jie turi atilsėti nuo savo vargu, nes jų darbai juos lydi“. (Apr. 14, 13b)

Kun. Rimas Mikalauskas, 2004 m. vasario 2 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 gegužės 1
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: gegužės 1, 2014 @ 3:32 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →