Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Martynas Kavolis (1897-1979)

Pagal   /  2014 birželio 5  /  Komentarų nėra

Šiais metais sukanka 110 metų kaip 1897 m. lapkričio 14 d. Gargžduose (Kretingos aps.), bažnyčios kantoriaus šeimoje, gimė teisininkas ir evangelikų liuteronų kunigas Martynas Arminas Kavolis.

Šiais metais sukanka 110 metų kaip 1897 m. lapkričio 14 d. Gargžduose (Kretingos aps.), bažnyčios kantoriaus šeimoje, gimė teisininkas ir evangelikų liuteronų kunigas Martynas Arminas Kavolis. Augo Batakiuose, kur tėvas taip pat dirbo evangelikų liuteronų bažnyčios kantoriumi. 1915 m. baigė Tauragės mokytojų seminariją, 1918 m. – vokiečių mokytojų aukštuosius kursus Ylavoje, o 1919 m. – dar ir Kaune. 1916-18 metais mokytojavo pradžios mokykloje Tauragėje, 1919 m. – Žemaičių Naumiestyje. 1921 m. įstojo ir 1925 m. rugsėjo 13 d. baigė Lietuvos universiteto Kaune Teisių fakultetą. Nuo 1919 metų priklausė Lietuvos šaulių sąjungai. 1919 m. dalyvavo kovose su bermontininkais, o 1920 m. ir su bolševikais.

1927–40 metais dirbdamas Vyr. tribunolo prokuroro padėjėju, prižiūrėjo ir Klaipėdos krašto prokuratūros teisminį darbą. 1925–35 m. buvo Lietuvos ev. liuteronų Konsistorijos prokuroras. 1933 metais kartu su kitais privertė atsistatydinti Konsistorijos prezidentą kunigą prof. dr. Vilių Gaigalaitį, kaltinamą vokiečių protegavimu. Konsistorijos reikalų vedėjo Miko Preikšaičio ir jo bendraminčių parengtas Konsistorijos įstatymas, kuris nebuvo priimtas, sukėlė esminį konfliktą tarp Lietuvos ev. liuteronų bendruomenės ir Lietuvos Vyriasusybės. Kilus nesutarimams Bažnyčioje, 1935 gegužės mėnesį Švietimo ministerija atleido M.A. Kavolį kartu su M. Preikšaičiu iš Konsistorijos. 1934–40 m. renkamas Kauno miesto tarybos nariu. 1935–1936 m. VDU Evangelikų teologijos fakulteto privatdocentas bažnytinei teisei, nuo 1940 m. Aukštuosiuose administracijos kursuose dėstė administracinę teisę. „Neo Lithuania“ korporacijos namų statybos ir garbės teismo pirmininkas, Lietuvos tautininkų sąjungos, Lietuvos vakarų sąjungos, Politinių ir socialinių mokslų instituto narys, lietuvių ir italų draugijos narys. Teisės klausimais parašė veikalų. Skelbė straipsnius teisės, politikos ir kultūros klausimais „Vaire“, „Mūsų Žinyne“, „Akademike“, „Lietuvos Aide“ ir kt. Parašė knygeles „Bažnytinės tikybiniai mišriosios ir civilinės moterystės juridinė padėtis Lietuvoje“ (1930, 65 psl., vokiškai 1931), „Socialinė taikos ir karo reikšmė“ (1937, 15 psl.).

1943 m. studijavo teisę Berlyno universitete, o 1944–49 m. Tübingeno un-te (Vokietija) teisę, filosofiją ir teologiją, kur 1948 m. spalio 2 d. gavo teisės mokslų daktaro laipsnį. 1953 m. Kanados sinode išlaikė teologijos egzaminus ir tų pačių metų rugsėjo 30 d. įšventintas į kunigus. Dirbo Kanados lietuvių evangelikų liuteronų dvasininku, kunigavo Toronte. Rengė ir leido tikybinę literatūrą. 1951 III–X su kun. Martynu Preikšaičiu leido žurnalą „Evangelijos žodis“. Čikagos „Tėviškės“ parapijos tarybos pirmasis pirmininkas. Šeštojo dešimtmečio pabaigoje trumpai kunigavo Colinsvilėje (JAV), bet dėl kilusių nesutarimų turėjo palikti Evangelikų liuteronų lietuvišką Jeruzalės parapiją. Kunigavo amerikiečių parapijoje Čikagoje. Bendradarbiavo LE. Mirė 1979 m. rugpjūčio 10 d. Čikagoje. Sociologo Vytauto Martyno Kavolio (1930-96) tėvas.

Algirdas Mikas Žemaitaitis, Vilnius, 2007 m. spalio 25 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 5
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 5, 2014 @ 11:41 am
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →