Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Mažoji Lietuva  >  Klaipėdos miesto savivaldybė  >  Aktualus straipsnis

Lietuvoje surengta pirmoji tarptautinė diakoninio projekto „Dialogas“ konferencija

Pagal   /  2017 gruodžio 6  /  Komentarų nėra

Klaipėdoje įvyko pirmoji tarptautinė konferencija „Dialogas“, ją surengė LELB VšĮ „Liuteronų diakonija“, vadovaujama kunigo Mindaugo Kairio. Tris dienas vykusioje konferencijoje dalyvavo diakonijų, nevyriausybinių organizacijų, su priklausomybėmis dirbančių įstaigų atstovai iš Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Vokietijos ir Rumunijos. Pagrindinė konferencijos nagrinėta tema – „Priklausomybės prevencija ir reabilitacija“.

Klaipėdoje vykusi konferencija – tai pirmoji teminė tarptautinio projekto „Dialogas“ dalis. Pagrindinis projekto siekis – sukurti tvirtą Rytų Europos partnerių tinklą su Vokietijos Šiaurės bažnyčios partneriais, skatinti profesionalų mainus ir kompetencijos plėtrą. Projekto uždaviniai – dvasiniu darbu teikti humanitarinę pagalbą, paramą benamiams, priklausomybių kamuojamiems žmonėms, žemiau skurdo ribos gyvenantiems, skirti dėmesį neįgalių žmonių teisių gerinimui.   Projektas aprėpia Vokietiją, Lietuvą, Lenkiją, Bulgariją, Kazachstaną, Estiją, Latviją, Rumuniją, Rusiją (Sankt Peterburgą). Jį koordinuoja Šlėzvigo-Holšteino diakonijos centras (Vokietija), kurio atstovas Berndas Hannemannas konferencijos metu pabrėžė, jog projektu siekiama sukurti tvirtą, savarankiškai veikiančią sistemą, kuri gyvuotų ilgiau nei projekto įgyvendinimo laikotarpis.

Pirmoji konferencijos diena skirta konferencijos pristatymui, dalyvių susipažinimui, metus vykdomo projekto „Dialogas“ idėjos, siekių, tikslų aptarimui.

Konferencijos dalyviams pristatytas vienas pagrindinių projekto produktų – interneto svetainė http://gemeinsam-fuer-menschen.net. Bendra naujienų platforma skirta visiems tarptautinio projekto partneriams ir dalyviams iš įvairių šalių. Ją pasitelkdami, partneriai galės dalintis informacija, savo patirtimi ir projektais, keistis aktualiomis, įdomiomis idėjomis. Naująją svetainę konferencijos dalyviams pristatė jos autorius Wolfgangas Henze’ė (Vokietija). Interneto svetainėje pateikta informacija apie projekto šalis-partneres, supažindinama su projektu „Dialogas“, skelbiama iš partnerių gauta aktuali informacija. Šiuo metu interneto puslapis sulaukia vidutiniškai tūkstančio apsilankymų per parą.

Antroji, pagrindinė, konferencijos diena skirta pranešimams, diskusijoms priklausomybės prevencijos ir reabilitacijos temomis.

Všį „Liuteronų diakonija“ direktorius, kunigas Mindaugas Kairys supažindino konferencijos dalyvius su vadovaujamos įstaigos sudėtimi, vykdomais projektais, darbais, projektais, prie kurių prisidedama vykdant visuomenei naudingą veiklą.  M. Kairys išsamiau pristatė „Liuteronų diakonijos“ vykdomą „Aktion Mensch“ projektą, skirtą apleistų vaikų ir jaunimo perspektyviai pagalbai, bei projektą „Sempre“, vykdomą Jurbarko raj., kurio tikslinė grupė yra vieniši tėvai, bei Šilutės raj., kur projektas orientuotas į priklausomybės ligomis sergančius asmenis. Kalbėdamas apie pastarąjį, kun. M. Kairys pristatė 2008 m. Vyžių parapijoje įkurtą reabilitacijos ir resocializacijos centrą „Gabrielius“, skirtą priklausomybės ligomis sergantiems įvairaus amžiaus ir socialinių sluoksnių žmonėms, bei projekto „Aktion Mensch in Klaipėda“ metu įkurtą konsultacinį „Gabrieliaus“ centrą, skirtą anoniminiam priklausomybėmis sergančių asmenų ir jų šeimos narių konsultavimui, bei Garliavoje (Kauno raj.) kuriamą „Daugiafunkcinį diakonijos centrą“, kuriame po reabilitacijos programos žmonėms bus teikiama socialinės reintegracijos paslauga.

Konferencijoje dalyvavęs kunigas Arvydas Malinauskas pasidalino patirtimi bendravimo su nuteistosiomis Panevėžio pataisos namuose, didžioji dalis nuteistųjų yra priklausomos nuo alkoholio ar narkotikų. Kunigas vykdo sielovados tarnystę ir lanko nuteistąsias du kartus per savaitę. Pasak kunigo, reikėjo nemažai laiko, kad kalinčios moterys jį priimtų, tačiau didelių pastangų dėka dabar jis nuolat bendrauja su jomis, dažniau jas išklauso ir leidžia joms pačioms kelti tikėjimo klausimus. Lankydamasis kalinimo įstaigose nuo 1994 metų, kun. A. Malinauskas pastebi, jog priklausomybes turinčių asmenų daugėja, tačiau tiki, jog sielovadininkų vaidmuo yra mažinti nuotolį tarp Dievo ir kalinčiųjų, o tikėjimas be galo svarbus gydantis priklausomybes.

Vienas iš konferencijos svečių dr. Marianas Ursanas pristatė savo darbo su priklausomais žmonėmis subtilybes Rumunijoje. M. Ursanas atstovauja ne pelno siekiančiai organizacijai „Carusel“ (Bukareštas, Rumunija), kuri siekia pagerinti narkotikų ir alkoholio vartotojų, gatvėse gyvenančiu asmenų, socialiai ir ekonomiškai neįgalių žmonių, ir asmenų, kuriems gresia socialinė atskirtis, gyvenimo kokybę. Jis perteikė neigiamą Rumunijos valdžios institucijų požiūrį į priklausomą asmenį. Pasak jo, valdžios institucijos, pvz., policija, siekia nubausti priklausomą asmenį, bet nėra suinteresuotos jam padėti, nukreipti jį tinkamoms organizacijoms, kurios gali padėti žmogui atsitiesti. Dalindamasis savo 22-ejų metų darbo su priklausomais asmenimis patirtimi, M. Ursanas pabrėžė, jog jų tikslas – laiku padėti žmogui, pirmiausia įgaunant jo pasitikėjimą, kai dažnu atveju jo artima aplinka jau būna nuo jo nusisukusi, esant reikalui suteikti medicinos pagalbą, padėti jam žengti pirmyn, išgyti ir integruotis visuomenėje.

Molėtų psichikos sveikatos centro bei Panevėžio priklausomybės ligų centro gydytojas psichiatras Jaunius Urbutis konferencijos metu pristatė pranešimą „Priklausomybė – ledkalnis ar Titanikas?“.  Pasak pranešėjo, priklausomybę galima palyginti su „diabetu“, kuris taip pat yra neišmatuojamas, progresuojantis ir mirtinas, tačiau periodiškas ir sistemingas gydymas, gyvenimo būdo ir įpročių pokyčiai, rūpinimasis savimi, gali nulemti ilgą gyvenimą. Vertingas ir neatmestinas kiekvienas poveikio priklausomam asmeniui metodas, nežalojantis asmens ir jo aplinkos. Taip pat tokiems asmenims reikalinga kompleksinė pagalba, kuri susideda iš eilės kintamųjų dalių.

Po intensyvių pranešimų, visiems konferencijos dalyviams ir svečiams organizuota kelionė į Vyžiuose (Šilutės raj.) įsikūrusį reabilitacijos ir resocializacijos centrą„Gabrielius“. Įstaigos direktorius, kunigas Valdas Miliauskas aprodė įstaigos patalpas, besigydančių asmenų apgyvendinimui ir laisvalaikiui skirtas erdves, teritoriją aplink centrą, skirtą sodui, gyvūnų auginimui. V. Miliauskas pristatė įstaigą, jos struktūrą, istoriją, vidines taisykles, kurios apibrėžia sveikstančiųjų bendravimą su žmonėmis tiek centre, tiek už jo ribų. Pristatė įstaigoje vykdomą 12-os žingsnių sveikimo programą, kuri trunka pusantrų metų, bei darbuotojus, kurie veda šias programas, teikia psichologinę ir socialinę pagalbą centro gyventojams.

Puslapiai: 1 2

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galbūt jums naudinga...

Mažosios Lietuvos šiaurinio pasienio istorijos (II)

Plačiau →