Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ dalyvių kelionė į Karaliaučių

Pagal   /  2014 gegužės 21  /  Komentarų nėra

Šių metų spalio 2 d. šeštadienį, 33 Lietuvininkų bendrijos nariai ir jų bičiuliai išsiruošė į pažintinę kelionę po Prūsiją. Išvykos tikslas: susipažinti su Prūsijos gamtos, kultūros įžymybėmis, kultūriniu paveldu, ypač jo prūsiškąja ir lietuviškąja dalimi, susitikti su lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininku A. Bartniku, Karaliaučiaus (Kaliningrado I. Kanto universiteto) studentais, besidominčiais Prūsijos istorija ir kalba.

Šių metų spalio 2 d. šeštadienį, 33 Lietuvininkų bendrijos nariai ir jų bičiuliai išsiruošė į pažintinę kelionę po Prūsiją. Išvykos tikslas: susipažinti su Prūsijos gamtos, kultūros įžymybėmis, kultūriniu paveldu, ypač jo prūsiškąja ir lietuviškąja dalimi, susitikti su lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininku A. Bartniku, Karaliaučiaus (Kaliningrado I. Kanto universiteto) studentais, besidominčiais Prūsijos istorija ir kalba.

Kadangi dauguma bendrijos narių patys kilę iš Klaipėdos krašto, šiaurinės Mažosios Lietuvos dalies, Karaliaučius ir jo apylinkės jų biografijose suvaidino nemažą vaidmenį. Vienų tėvai ir protėviai kilę iš anapus Nemuno, kitų mokėsi ar dirbo, tarnavo kariuomenėje, dalyvavo lietuviškoje veikloje ir pan. Dalis bendrijos narių patyrė karo ir pokario bėglių likimą, jų kelias vedė per Karaliaučiaus kraštą. Visus domina pasikeitęs ir išlikęs kraštovaizdis, žemės ūkis, architektūros paveldas, kultūros paminklai. Ypač rūpi lietuviškojo ir prūsiškojo paveldo likimas dabartinėje Rusijoje. Kartu su seneliais ir tėvais išvykoje dalyvavo vaikai ir vaikaičiai, „Vorusnėlės“ ansamblio nariai. Daug klausimų dalyviai turėjo ne tik ekskursijos gidui istorikui S. Žulpai, bet ir Karaliaučiaus krašto lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkui Aleksui Bartnikui: kaip sekasi puoselėti lietuvių bendruomenės santykius su Lietuva, kaip ir kuriose mokyklose dėstoma lietuvių kalba, kokių pasiekimų ir problemų turi lietuvių kalbos mokytojai, kaip juos remia krašto valdžia ir Lietuva, kuo gali padėti ir prisidėti prie šio darbo Lietuvininkų bendrija.

Aplankyta Karaliaučiaus katedra ir jos muziejus. Bendrijos nariai pasidžiaugė atstatyta katedra ir jos priežiūra, turiningu ir kompetetingu vietinės gidės pasakojimu, ypač didele pagarba filosofui Imanueliui Kantui, kurio lietuviškos kilmės gidė taip pat nepamiršo paminėti. Kitas lankymo objektas – Karaliaučiaus universitetas, kurio senųjų pastatų išvaizda pasikeitusi, o priešais juos – paminklas Imanueliui Kantui. Čia pasakojimą papildė Kaliningrado universiteto studentė germanistė Karina Januškevič, kuri vienerius metus pagal mainų programą studijavo Klaipėdos universitete. Lietuvininkai ją pažinojo iš ekspedicijų po Mažosios Lietuvos kaimus. Ši nuoširdi, puikiai lietuviškai kalbanti mergina, įsigilinusi į prūsų istorijos ir kalbos studijas, ieškanti savo tapatybės jotvingių žemėje, lydėjo lietuvininkus visą dieną ir buvo gyvas įrodymas to, kad ne tik lietuvių jaunimas, bet ir Karaliaučiaus krašto rusų jaunoji karta teikia vilčių. Pagarbus požiūris į paveldą, emocinis ryšys su kraštu, kuriame lemta gimti, praturtins jo gyventojus ir padės palaikyti draugiškus ryšius su kaimynais.

Aplankytos ir kitos svarbios istorinės vietos – piliavietė, garsieji miesto pylimai ir vartai, nenukentėjusi nuo bombardavimo miesto dalis su išlikusiais tipiškais Rytprūsių XX a. pradžios namais, alėjomis, bažnyčiomis. Aplankytas ir L. Rėzos paminklas, prie kurio „Vorusnėlės“ dalyvės kartu su K. Januškevič dainavo profesoriaus surinktas ir pasaulyje išgarsintas lietuvių liaudies dainas.

Kelionės nuotaika buvo gera ir dėl puikaus oro, nes buvo galima gėrėtis gamta ne tik Semboje, bet ir važiuojant per pietinę Kuršių nerijos dalį, kurioje retai tenka lankytis. Išvykos dalyviai išreiškė viltį, kad ir kitais metais norėtų tęsti kelionę po Prūsiją ir aplankyti piliavietes, dvarvietes, miestelius, bažnyčias, su lietuvių kultūra susijusius objektus.

Išvykos dalyvių kelionę rėmė Klaipėdos miesto savivaldybė ir Mažosios Lietuvos fondas išeivijoje. Ačiū jiems už tai.

Karinos Januškevič nuotr.

Voruta. – 2010, spal. 23, nr. 20 (710), p. 3.

Doc. dr. Dalia Kisieliūnaitė, Klaipėda, 2010 m. spalio 20 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 gegužės 21
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: gegužės 21, 2014 @ 10:54 am
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →