Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Laba Mažosios Lietuvos diena

Pagal   /  2014 birželio 4  /  Komentarų nėra

Mažosios Lietuvos reikalų taryba kasmet Vilniuje pamini Atmintinų dienų įstatymu įteisintą Mažosios Lietuvos dieną.

Mažosios Lietuvos reikalų taryba kasmet Vilniuje pamini Atmintinų dienų įstatymu įteisintą Mažosios Lietuvos dieną. Taip prisimenamas 1918 metais Tilžės aktu deklaruotas Mažosios ir Didžiosios Lietuvos susijungimas. Šiais metais toks minėjimas neatsitiktinai surengtas kartu su Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos Karininkų ramove, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga. Mat netrukus, 2003-iųjų pradžioje, minėsime įvykusio Klaipėdos sukilimo 80-ąsias metines. Šiame sukilime, atkovojusiame Lietuvai jūros vartus į pasaulį, su ginklu rankose dalyvavo tiek Mažosios, tiek Didžiosios Lietuvos savanoriai.

Simboliška, kad nuskambėjus “Trimito” orkestro atliktam himnui (įrašas) “Lietuvninkai esame mes gimę”, šventinę programą pradėjo evangelikų reformatų choras “Giesmė”. Būtent krikščionių bažnyčios reformacija atvėrė kelią spausdintam lietuviškam žodžiui. Ramovės salėje skambėjo šio choro atliekamos senosios (A.Mažvydo, J.Bretkūno laikų) ir naujesnės (V.Banaičio harmonizuotos) lietuvininkų giesmės, Vydūno dainos. Šiltais plojimais buvo sutikta ir kiekviena dainininko D.Sadausko atlikta (J.Landsbergytės akompaniamento palydėta) Mažosios Lietuvos giesmė ir daina.

Dalykinė Mažosios Lietuvos dienos minėjimo dalis prasidėjo Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininko V.Šilo pranešimu apie Tilžės akto atsiradimo aplinkybes, jo aktualumą. Prelegentas atkreipė dėmesį į tai, kad Tilžės akto atsiradimą paskatino ir Amerikos prezidento T.W.Wilsono paskelbti Tautų apsisprendimo principai ir jo pažadas lietuviams įjungti Karaliaučiaus kraštą į Lietuvos valstybę (įdomu, ar tai žino dabartinis JAV prezidentas G.W.Bushas?).

V.Šilo pranešimą papildė aktorius R.Vilkaitis, perskaitęs patį Tilžės aktą ir akcentavęs jo testamentinę vertę. Mokslo istorikas A.Liekis, kapitalinės studijos apie Lietuvos kariuomenės ginkluotę autorius, apie Tilžės aktą kalbėjo 1941 m. Atlanto chartos ir 1945 m. Potsdamo susitarimo fone. Mažosios Lietuvos istorijos autoritetas dr. A.Matulevičius priminė, kad Tilžės aktas įpareigoja Lietuvos seimūnus (jų minėjime nebuvo!) susirūpinti lietuvių interesais Karaliaučiaus krašte.

Mažosios Lietuvos dienos minėjimą užbaigė optimistinė arija iš A.Bražinsko operos “Kristijonas” – “Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą!”. Išsiskirstyta su viltimi, kad kitais metais, kai minėsime Tilžės akto 85-ąsias metines, Mažosios Lietuvos dieną švęs visa Lietuva.

Vytautas Miklaševičius, „Voruta“, Nr. 23 (521), 2003 m. gruodžio 7 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 4
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 4, 2014 @ 6:06 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →