Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Kuo patrauklūs lietuvininkai

Pagal   /  2014 birželio 4  /  Komentarų nėra

Knygynuose pasirodė „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ (MLE) II tomas (pirmasis išėjo 2000 m.).

Knygynuose pasirodė „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ (MLE) II tomas (pirmasis išėjo 2000 m.). Leidėjai: Pasaulio Mažosios Lietuvos fondas (Čikaga, Toronto) bei Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas (Vilnius). Išspausdino UAB „Sapnų sala“.

Keturtomė MLE aprėps istorinę Mažąją Lietuvą – nuo Klaipėdos šiaurėje iki Galdapės pietuose, nuo Labguvos vakaruose iki Didžiosios Lietuvos sienos rytuose. Tai lietuvininkų gyvenamos istorinės Nadruvos, Skalvos ir Pilsoto žemės, kurias Mažosios Lietuvos Taryba 1919 m. Versalio taikos konferencijoje reikalavo priskirti prie Lietuvos valstybės.

Šiame tome baigti spausdinti „K“raidės straipsniai (nuo Kaskalnis, Kasikėnai…), „L“ ir „M“, baigiant Mažvydu. Rengėjams tai buvo bene pačios sudėtingiausios temos: Klaipėda, Klaipėdos kraštas, lietuvininkai, Mažoji Lietuva. Aprašomi kuršiai (kuršininkai) bei spausdinami trys spalvoti prof. Vlado Žulkaus sudaryti žemėlapiai. Kuršių žemės, Mėguvos žemė ir Pilsoto žemė. Originalių žemėlapių yra ir daugiau: Viliaus Pėteraičio Mažosios Lietuvos valsčių ir bažnytkaimių, Algirdo Gaigalo kvartero geologinis ir kiti žemėlapiai, pirmuosiuose priešlapiuose perspausdinamas Vinco Vileišio sudarytas lietuvių kalbos išplitimo Mažojoje Lietuvoje žemėlapis. Iš viso MLE II tome apie 3000 straipsnių ir daugiau kaip 2000 iliustracijų. Straipsnių autorių ratas kiek išsiplėtęs, labiau panaudoti išeivijoje sukaupti mažlietuvių bei Vokietijos valstybiniai archyvai, kuriuos aplankyti padėjo užsienyje gyvenantys kraštiečiai.

Labai retos arba visai nematytos etnografinės iliustracijos iš Herderio instituto fotoarchyvo, Lietuvos istorijos instituto Etnologijos rankraštyno, asmeniniai prof. dr. Viliaus Pėteraičio, Anso Lymanto (Kanada), Evos Banaitytės-Koch, Gerhardo Lepos, Evos Kestenius (Vokietija), Ievos Toleikytės-Biržienės, Viktoro Raševskio, Domo Kauno (Lietuva) rinkinių. Daug iliustracijų iš Mažosios Lietuvos istorijos, Šilutės muziejų fondo.

Enciklopedijoje pristatyti senųjų klaipėdiškių palikuonys, išlikę ir dabar visuomeniškai aktyvūs, kaip priekuliškiai Krukiai, Magdalena Klumbytė-Piklaps (Saugos), Rūta Kėkštaitė-Mačiūnienė (Dinviečiai), pastorius Albertas Latužis (Kisiniai), dailininkė Eva Labutytė (Plikiai, mirusi), Mačkų giminė (Dovilai), taip pat Mažosios Lietuvos kalbą bei kitą istorijos ir kultūros paveldą tyrinėjantys šių dienų mokslininkai: Audronė Kaukienė, Domas Kaunas, Dalia Kiseliūnaitė, Jurgis Mališauskas, Algirdas Matulevičius, dailininkas Edvardas Malinauskas ir kiti.

Stengtasi plačiau, nei iki šiol, parodyti senųjų lietuvininkų kultūrinę ir politinę veiklą, jų religiją, spaudą ir organizacijas, kai kurios ir dabar tebeveikia išeivijoje. Rašoma apie vietos gyventojų buitį, papročius, kaip šis kraštas atspindėtas lietuvių ir vokiečių autorių rašiniuose.

MLE vyriausiasis tvarkytojas ir organizatorius – lietuvių kalbininkas, gyvenantis Kanadoje, prof. dr. Vilius Pėteraitis, vyriausiasis redaktorius akad. prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas dr. Martynas Purvinas, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas leidybai Vytautas Kaltenis , atsakingasis sekretorius Vytautas Gocentas, mokslinės redaktorės: Danguolė Česaitytė, Sigita Paulauskaitė, Danutė Valentukevičienė, Ingrida Veliutė, redaktorės: Nijolė Dzindziliauskienė (reikalų tvarkytoja), Virginija Budrikienė (iliustracijų archyvas) ir kiti.

Panaudota patirtis, sukaupta rengiant pirmą tomą. Ypač tai pasakytina dėl iliustracijų, kurias mokslinė redaktorė Aliutė Zimanienė parengė spausdinti ir maketavo.

Antras tomas storėlesnis už pirmą – turtingesnis straipsniais ir iliustracijomis, norėtųsi tikėti, kad jis bus palankiai priimtas visuomenės.

Vytautas Kaltenis, Vilnius, 2004 m. vasario 2 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 4
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 4, 2014 @ 11:52 am
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →