Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Kunigui Valdui Aušrai – daktaro diplomas

Pagal   /  2014 gegužės 5  /  Komentarų nėra

Valdas Aušra – Ziono evangelikų liuteronų bažnyčios, kuri yra pietiniame Čikagos priemiestyje Oak Lawn, kunigas. Čia jis dirba nuo 2001 metų.

Valdas Aušra – Ziono evangelikų liuteronų bažnyčios, kuri yra pietiniame Čikagos priemiestyje Oak Lawn, kunigas. Čia jis dirba nuo 2001 metų.

Nedidelė, bet plačiai po Čikagos apylinkes pasklidusi liuteronų parapija. Tikintieji, ir ne tik jie, visada sutinkami su meile ir šiluma. Bažnyčia suteikia pastogę bei patalpas čia veikiančiam (Valdo įkurtam) vaikų darželiui „Spindulėlis“, stalo teniso klubui, vokiečių kalbos besimokantiems, Biblijos paslapčių norintiems pasisemti parapijiečiams bei bendruomenės nariams. Joje vyksta Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugijos narių susirinkimai bei renginiai. Pats Valdas yra daugelio lietuviškų organizacijų narys – Lietuvių fondo vicepirmininkas, Mažosios Lietuvos draugijos Čikagoje valdybos narys, JAV Lietuvių Bendruomenės socialinių reikalų tarybos vicepirmininkas, Religinių reikalų tarybos narys, Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugijos įsteigėjas bei pirmininkas. Jis taip pat aktyviai dalyvauja įvairiausioje lietuviškoje veikloje, niekada neatsisako padėti į jį besikreipiantiems žmonėms. Taigi šiandien puiki proga pakalbėti apie šį daugeliui Čikagos apylinkėse gyvenančių lietuvių puikiai žinomą kunigą, kuriam gegužės 16 d. buvo įteiktas Lutheran School of Theology at Chicago filosofijos mokslų daktaro diplomas.

Neketino būti kunigas

Pakalbėkime apie Valdo kelią į tikėjimą ir jo išsilavinimą. V. Aušra yra baigęs biologiją Vilniaus pedagoginiame universitete, dirbo ir mokėsi aspirantūroje Mokslų akademijos Ekologijos institute Vilniuje. Kai po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo pradėjo atsikurti kai kurios sovietiniais metais buvusios uždarytos liuteronų bažnyčios, Valdas buvo vienas iš pirmųjų, įsijungusių į atkuriamąjį judėjimą. Nors pradžioje apie kunigo kelią jis net negalvojo, tačiau teologija Valdui nebuvo svetima, nes jis gimė ir augo kelintos kartos liuteronų šeimoje, domėjosi filosofija bei dvasine savišvieta. Įsijungus į šią bažnyčios veiklą ir gilinantis į teologijos mokslą, tikriausiai ir įvyko persilaužimas, kuris galiausiai V. Aušrą atvedė į kunigo kelią. Gavęs Pasaulio Liuteronų Sąjungos stipendiją, jis atvažiavo studijuoti į Čikagos liuteronų teologijos mokyklą (Lutheran School of Theology at Chicago), kurią baigęs įgijo tikybos magistro laipsnį. 1994 metų vasarą, grįžęs į Lietuvą, Šilutės liuteronų bažnyčioje V. Aušra buvo įšventintas į kunigus. Vėliau jis vėl tęsė mokslus Amerikoje – 1996 metais Valdui suteiktas akademinis teologijos magistro laipsnis. Po mokslų baigimo jis grįžo į Lietuvą ir pradėjo dirbti kunigu Vilniaus ev. liuteronų bažnyčioje, dėstė teologiją Klaipėdos universitete. Po trejų metų, praleistų Lietuvoje, V. Aušra jau su visa savo šeima atvyko į Čikagą, kad tęstų mokslus. Štai tada jam ir buvo pasiūlyta kunigo vieta Ziono evangelikų liuteronų bažnyčioje, esančioje Čikagos priemiestyje Oak Lawn. Valdas sutiko ir jau beveik dešimt metų ten tarnauja Dievui.

Daktaro disertacija apie du rusų ortodoksų teologus

Po ilgo ir intensyvaus darbo prie daktaro disertacijos Valdas toje pačioje Čikagos liuteronų teologijos mokykloje šiemet apsigynė filosofijos daktaro disertaciją.

Kunigo disertacija, kuri vadinasi „Ateik Viešpatie, Jėzau! Rusų ortodoksų antropologinės kristologijos pažadas šių laikų teologijai“, išdėstyta 250 puslapiuose. Šiam darbui dabartinis daktaras paaukojo net keletą savo gyvenimo metų. Valdas pasakojo, kad savo darbe jis daugiausia nagrinėja dviejų rusų ortodoksų teologų Sergius Bulgakov ir Vladimir Loski nuveiktus darbus, parašytas knygas. Tai du labai skirtingai mąstantys, bet panašaus likimo dvasininkai, po rusų revoliucijos likimo nublokšti į Europą ir ten praleidę likusį savo gyvenimą. Kunigas Aušra sakė, jog minėtų teologų darbai jį patraukė savo originalumu, kai kuriais išskirtiniais aspektais bei panašumu į dvasininko dr. Martyno Liuterio (kurio teologiją Valdas išsamiai nagrinėjo), gyvenusio XVI amžiuje, išreikštas mintis. Vos tik pradėjęs studijuoti Čikagoje, Valdas ėmė skaityti Martyno Liuterio – protestantiškosios reformacijos pradininko darbus ir susidomėjo vadinamąja Kryžiaus teologija, kuri aiškina, jog žmogus klysta manydamas, kad gali suprasti ir „išsiaiškinti“ Dievą. Dievas yra tas, kuris apsireiškia ten, kur Jis nori. Ir Jis pasirinko apsireikšti žmogui Jėzaus Kristaus kryžiuje bei prisikėlime. Tik tikinčiojo akys gali atpažinti kryžiaus kančioje ir mirtyje Dievo šlovę bei galią. Krikščioniui, turinčiam tikėjimą, tai yra Dievo stiprybė ir išmintis.

Dievas yra tas, kuris veda, o žmogus – tas, kuris „atsiliepia“

Rusai ortodoksai tuo ir pasižymi, kad jie, kaip ir Martynas Liuteris, supranta, jog žmogaus ir Dievo bendrystėje Dievas yra tas, kuris turi pirmenybę, kuris veda, o žmogus – tas, kuris „atsiliepia“. Dar pirmaisiais krikščionybės amžiais buvo prieita prie supratimo, jog „Dievas tapo žmogumi, kad žmogus galėtų tapti dievu“. Valdo disertacija būtent apie tai, kaip supratimas, kas yra Jėzus Kristus, turi įtakos supratimui, kas iš tikrųjų yra žmogus; kokias galimybes ir potenciją Dievas suteikė žmogui jį sukurdamas ir atsiųsdamas savo Sūnų į žemę. Rusai ortodoksai priima Jėzų Kristų ne tik kaip Dievo Sūnų, kuris atėjo pas mus, kad išvaduotų ir atpirktų iš nuodėmės valdžios, bet taip pat ir kaip tą, kuris sujungė savyje dieviškąją ir žmogiškąją prigimtis, tuo sulaužydamas visus barjerus, kurie skyrė Dievą nuo žmogaus.

„Amerikos lietuvis“

Dalia Kavaliauskienė, „http://www.liuteronai.lt/Pradzia/Aktualu/Kunigui-Valdui-Ausrai-daktaro-diplomas“, 2010 m. birželio 21 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 gegužės 5
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: gegužės 5, 2014 @ 3:03 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →