Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Karaliaučiuje pagerbtas Jonas Bretkūnas

Pagal   /  2014 birželio 7  /  Komentarų nėra

Š.m. lapkričio 7 d. Karaliaučiuje, Katedros soboro muziejuje, įvyko tarptautinis seminaras, skirtas 400-osioms senosios lietuvių literatūros klasiko Jono Bretkūno metinėms.

Š.m. lapkričio 7 d. Karaliaučiuje, Katedros soboro muziejuje, įvyko tarptautinis seminaras, skirtas 400-osioms senosios lietuvių literatūros klasiko Jono Bretkūno metinėms. Tai visuomeninės organizacijos Regioninė Karaliaučiaus srities lietuvių tautinė kultūrinė autonomija (pirm. Alvydas Muliuolis) renginys.

Seminarui vadovavo Karaliaučiaus universiteto užsienio literatūros katedros vedėjas profesorius Vladimiras Grešnych. Įžanginį žodį tarė Alvydas Muliuolis. Buvo išklausyti šie pranešimai: akad. Zigmas Zinkevičius „J. Bretkūnas – literatūrinė veikla: nauji aspektai požiūrio į jo kūrybą“, vysk. Jonas Kalvanas „J. Bretkūnas: Šv. Rašto vertėjas į lietuvių kalbą – dabartinė įtaka“, Karaliaučiaus universiteto Istorijos fakulteto profesorius G. V. Kritinin „J. Bretkūnas ir jo laikas“. Sveikinimo žodį tarė Tautinių mažumų ir išeivijos departamento vyr. specialistas Alfonsas Kairys. Jubiliejinį J. Bretkūno medalį pristatė skulptorė Asta Vasiliauskaitė. Koncertinėje dalyje Martyno Mažvydo ir Jono Bretkūno giesmes atliko Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčios choras. Karaliaučiaus lietuvių vyrų ansamblis „Penki vaike“ (vadovas A. Karmilavičius; vienintelis toks ansamblis Rusijos Federacijoje) atliko giesmes: „Lietuviais esame mes gimę“, „Užaugau Lietuvoje“, „Žemaičių himnas“, „Eisva mudu abudu“, „Yra šalis“.

Kitais metais numatyta paminėti senojo Karaliaučiaus universiteto Lietuvių seminaro sukaktį.

Akad. Zigmas Zinkevičius, Vilnius, „Voruta“, Nr. 24 (522), 2002 m. gruodžio 21 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 birželio 7
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: birželio 7, 2014 @ 12:03 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →