Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Karaliaučiaus krašto mokytojų asociacijos jubiliejus

Pagal   /  2014 gegužės 21  /  Komentarų nėra

Patį gražiausią rudens mėnesį, kai gamtoje tiek daug spalvų, Lietuvos Respublikos konsulate Kaliningrade pažymėtas krašto lietuvių kalbos mokytojų asociacijos 15-os metų jubiliejus. Į šventinį paminėjimą susirinko lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojai, Kaliningrado Švietimo ministerijos, LR konsulai Kaliningrade ir Sovetske, mokyklų vadovai, didelis būrys svečių.

Patį gražiausią rudens mėnesį, kai gamtoje tiek daug spalvų, Lietuvos Respublikos konsulate Kaliningrade pažymėtas krašto lietuvių kalbos mokytojų asociacijos 15-os metų jubiliejus. Į šventinį paminėjimą susirinko lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojai, Kaliningrado Švietimo ministerijos, LR konsulai Kaliningrade ir Sovetske, mokyklų vadovai, didelis būrys svečių.

Susirinkusius sveikino Marijampolės kolegijos kanklininkės Dalė Venckienė ir Daiva Akilaitė. Gražiausius žodžius mokytojams skyrė Černiachovsko pedagoginės kolegijos studentė Kristina.

Mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas apžvelgė 15-os metų kelią, jį padėjo pristatyti kompiuterinė programa. Tai buvo 1995 metais, asociacijos įkūrimo iniciatorius šviesios atminties mokytojas Juozas Miliūnas. Pirmieji mokytojai Karaliaučiaus krašte: Onutė Kruglikova, Rūta Leonova, Emilija Lukošiūnaitė, Šviesa Vilutienė, Zenona Jurevičiūtė, Aldona Bursteikienė, Arūnas Urbaitis, Anatolijus Galčevskis, Nijolė Gimbutienė, Jonas Glinskis. Tylos minute buvo pagerbtas mokytojų Juozo Miliūno, Nijolės Meškytės, Danutės Saudargienės, Stasės Rumbaitienės atminimas.

Pagrindiniai asociacijos tikslai – tęsti krašto lituanistines tradicijas, mokyti lietuvių kalbos ir etnokultūros, stiprinti ryšius su Lietuva.

Asociacijos pirmininkas prisiminė krašto lietuviškas tradicijas. Karaliaučiuje išleista pirmoji lietuviška knyga – M. Mažvydo „Katekizmas“. Senajame Karaliaučiaus universitete veikė Lietuvių kalbos seminaras. Šiame krašte gyveno ir kūrė lietuvių grožinės literatūros pradininkas Kristijonas Donelaitis. Karalienėje (dabar Zelionyj Bor) atidaryta pirmoji Lietuvoje mokytojų seminarija, ją 1811 m. įsteigė karalienė Luizė.

A. Bartnikas kalbėjo apie asociacijos veiklą. Jos iniciatyva paruošta pasirenkamų lietuvių kalbos studijų programa, sukaupta metodinių priemonių mokytojams, rengiamos konferencijos, seminarai, kursai mokytojams. Kasmet Kaliningrado srities švietimo įstaigų darbuotojams organizuojamos pažintinės išvykos į Lietuvą.

Tradiciniai asociacijos organizuojami renginiai – krašto lietuvių kalbos olimpiados, dainos festivaliai „Skambėk skambėk, lietuviška dainele“, K. Donelaičio kūrybos popietės, jaunimo konferencijos, ekskursijos. Krašto lietuviški ansambliai dalyvauja dainų ir šokių šventėse Vilniuje.

Asociacijos iniciatyva Karaliaučiaus krašte organizuojamos lietuvių kultūros dienos, dalyvaujama Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo programoje, įkurtas lietuvių kultūros, švietimo ir informacijos centras.

Pranešėjas pateikė ir statistinių duomenų. 1990 m. krašte dirbo 6 lietuvių kalbos mokytojai, 1995 m. – 15. Šiais mokslo metais 19-oje mokyklų lietuvių kalbos ir etnokultūros mokosi 780 moksleivių, dirba 22 mokytojai.

Asociacijos bendradarbiavimo partneriai: Kaliningrado srities ugdymo įstaigos, Rusijos valstybinis I. Kanto universitetas, Marijampolės kolegija, Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių namai“, Lietuvos švietimo draugija „Rytas“, Lietuvių kalbos institutas, Viešosios įstaigos: „Ditmos“ projektas, Karaliaučiaus lietuvių bendruomenė.

Paramą teikia Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų, Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos generaliniai konsulatai Kaliningrade ir Sovetske, Kaliningrado švietimo ministerija, Mažosios Lietuvos fondas, Mažosios Lietuvos lietuvių draugija Čikagoje.

Kokie lūkesčiai? Tai šiuolaikinė įranga, moksliniai aukštos kvalifikacijos mokytojai, kiekvienai mokyklai – bendravimo partneriai iš Lietuvos.

Antroji šventės dalis – sveikinimai ir prisiminimai.

Jubiliejaus proga sveikino Kaliningrado konsulato kultūros atašė Rosita Šorytė, sakydama, kad kiekviena kalba – ištisas pasaulis, o mokytojai įneša po dalelę į bendrą lietuvybės darbą. Krašte lietuvių kalbos mokosi ne tik lietuvių, bet ir rusų tautybės mokiniai.

Sveikino ir Lietuvos Respublikos konsulė Sovetske Liuda Kleimionova. Kaliningrado švietimo ministro pavaduotoja Margarita Igorevna Korotkevič sakė, kad asociacija įneša didelį indėlį stiprinant bendradarbiavimą, priminė, kad 2010-ieji Rusijoje paskelbti mokytojo metais. Ministrė padėkojo A. Bartnikui, konsului V. Stankevič už konstruktyvų bendradarbiavimą ir išreiškė viltį, kad jis tęsis ir toliau.

Sveikino ir šiltus žodžius išsakė Sovetsko švietimo valdybos viršininkė Marina Šliapina, Černiachovsko švietimiečiai.

Kaliningrado 48-osios vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytoja, poetė, vertėja Rūta Leonova, dirbanti dvidešimtuosius metus, džiaugėsi galėdama dalyvauti tokiame jubiliejuje. Mokytoja prisiminė pirmuosius darbo metus, lietuviško švietimo ištakas, perskaitė savo kūrybos eilėraščių lietuvių ir rusų kalba.

Kaliningrado 35-ojo licėjaus direktorė Valentina Jurčenko susirinkusius sveikino lietuviškai, mokytojams linkėjo stiprios sveikatos, kūrybinės energijos ir gerų mokinių.

Sveikinimo žodį tarė Rusijos valstybinio I. Kanto universiteto filologijos fakulteto dekanė Natalija Lichina, pasidžiaugė, kad universitetas gavo Baltijos federalinio universiteto statusą, tai atvers naujus horizontus. Lietuviška daina ir eilėmis sveikino šio universiteto studentės, sėkmės linkėjo dėstytoja Violeta Lopetienė.

Gintautas Rudzinskas, Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai“ direktorius, pasidžiaugė, kad jų mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su asociacija. „Lietuvių namuose“ mokosi moksleiviai iš 19-os valstybių, iš Kaliningrado srities – 18 mokinių.

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos ryšių su visuomene ir informavimo skyriaus vedėjas Algimantas Misevičius linkėjo sėkmės prasmingame ir kilniame darbe, dėkojo Kaliningrado švietimo ministerijai, mokyklų vadovams už sudarytą galimybę krašte mokyti lietuvių kalbos.

Už Kaliningrado srities lietuviškos veiklos rėmimą ministerijos atstovas A. Misevičius įteikė Padėkos raštus Mažosios Lietuvos fondo atstovei Rūtai Mačiūnienei, Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos pirmininkui Viliui Trumpjonui ir Kaliningrado L. Rėzos draugijos pirmininkei Laimai Meščiarekovai.

Asociacijos jubiliejaus proga sveikino Marijampolės kolegijos direktorius Sigitas Valančius, lietuvių kultūrinės tautinės autonomijos pirmininko pavaduotojas Maksimas Čajauskas. Sveikinimą atsiuntė Lietuvių kalbos instituto direktorė Jolanta Zabarskaitė, dėkojo už susitelkimą bendram lietuvybės darbui. Šventėje dalyvavo Mažosios Lietuvos fondo atstovė Rūta Mačiūnienė, Tilžės Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas Anupas Gauronskis.

Ona Kruglikova prisiminė tuos metus, kai Kaliningrade pradėjo mokyti lietuvių kalbos, dalijosi prisiminimais, pasidžiaugė gražiu jubiliejumi.

Susirinkusiems dainavo konkurso „Dainų dainelė“ laureatas iš Kaliningrado 35-ojo licėjaus Volodia Chakimov, linksmino ansamblis „Penki vaike“ (vadovas A. Karmilavičius).

Sielą šildė gėlės, dovanos, padėkos žodžiai, kuo geriausi linkėjimai. Džiugu, kad kelionė į lietuviško žodžio ir žinių pasaulį Karaliaučiaus krašte tęsiasi, kad puoselėjama lietuvybė, lietuviškos tradicijos, palaikomas ryšys su Lietuva.

Už gražią šventę, malonias bendravimo akimirkas dėkojame asociacijos pirmininkui A. Bartnikui, Kaliningrado konsulato darbuotojams, srities mokyklų vadovams, Mažosios Lietuvos fondui (R. Mačiūnienė apmokėjo mokytojams kelionės išlaidas) ir visiems prisidėjusiems.

Voruta. – 2010, lapkr. 6, nr. 21 (711), p. 3.

Uljanovo (Kraupiškio) vidurinės m-klos mokytoja Emilija Algaudė Bukontienė, Tauragė, 2010 m. lapkričio 3 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 gegužės 21
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: gegužės 21, 2014 @ 11:04 am
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →