Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Kantvainiuose – Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ XXVIII susiėjimas

Pagal   /  2016 birželio 17  /  Komentarų nėra

20160507_110613

Jūratė STUBRAITĖ, Klaipėda, Vytautas A. GOCENTAS, Vilnius

Miela ir malonu pranešti, kad vėl įvyko Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ XXVIII susiėjimas. Šį kartą gegužės 7-ąją į Kantvainius (Klaipėdos aps.) bendrijos nariai vyko, kuomet tėvonijų gamta jau skleidėsi ir žydėjo. Susiėjimo darbui vadovavo bendrijos valdybos pirmininkas Edmundas Paplauskas, o sekretoriavo viena šio rašinio autorių Jūratė Stubraitė – abu kilę iš Klaipėdos krašto senbuvių šeimų.

            Susiėjimo pradžioje paminėti amžinybėn pašauktieji – ilgametė bendrijos pirmininkė Rūtą Mačiūnienę, nariai Martynas Petraitis, Živilė Mačkutė, bendrijos mylėtojas ir kraštotyrininkas Vytautas Kaltenis.

Susiėjimo dalyviams buvo perduoti bendrijos valdybos narių muziejininkės Rozos Šikšnienės, etnokultūrininkės Birutės Servienės, dvasininko Alberto Latužio labų dienų palinkėjimai, o po to vyko dienotvarkėje numatytos bendrijos valdybos pirmininko ir iždininko ataskaitos, naujos bendrijos valdybos rinkimai bei aptarti kiti bendrijos gyvenimo ir veiklos klausimai.

            Bendrijos valdybos pirmininkas E. Paplauskas supažindino susiėjimą su nuveiktais darbais. Pradžioje priminėjo, kad šiuo metu Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos taryboje Tarybos atstovauja kraštiečiai Edita Barauskienė ir kitas šio rašinio autorius Vyt. A. Gocentas, kurie nuolatos informavo apie šioje taryboje sprendžiamus krašto etninės kultūros reikalus, priimtus sprendimus, renginius. Be to tarybos darbe dalyvauja ir dar viena bendrijos narė dr. Silva Pocytė, atstovaujanti Klaipėdos universitetą.

20160507_111045

            Po pernykščio susiėjimo Agluonėnuose bendrijos nariai vyko į tradicinę vasaros kelionę – Bitėnuose dalyvavo Užbičių ir Šilėnų kapinių šventėse. Po jos dalyvauta Vilkyškių vargonų muzikos festivalio atidaryme, kuris įvyko vietos evangelikų liuteronų bažnyčioje, kur šiltai bendravome su festivalio įkvėpėju bei organizatorium kunigu Mindaugu Kairiu.

            Birželyje važiuota į Helmuto Lotužio organizuotą gražią ir prasmingą šventę, skirtą visuomenės veikėjo, kankinio Martyno Reizgio ir tautodailininko Vytauto Majoro atminimui. Renginys vyko Jurgių kaime (Klaipėdos r.), kuriame abu paminėtieji yra gyvenę, o šiandien tebestovi Vyt. Majoro išmoningai įrengta sodyba.

20160507_110402

            Po to dalyvauta Kisinių kapinių šventėje. Žinia, Lotužių šeimos dėka jos nuolatos ir pavyzdingai tvarkomos. Apie jų tvarkymą rašyta žurnale „Kultūros gyvenimas“ (2016 m. nr. 1) – čia išlaikytos senosios krašto laidojimo tradicijos, nes laidojama veidu į tekančią saulę, o paminklas, dažniausiai krikštas, statomas kojūgalyje. Minėtina, kad tradicijų tęstinumas buvo pastebėtas Lietuvos mastu ir paskirta trečioji vieta.

            Rudens pradžioje, rugsėjo mėnesį surengta bendrijos narių pažintinė ekskursiją į nesenai atkurtą Gelgaudiškio dvarą – pasidžiaugta geruoju paveldo saugojimo pavyzdžiu, o pasvajota, kad ir Klaipėdos Bachmano bei kiti krašto dvarai turėtų taip atrodyti ir pasakoti apie vietos dvarų kultūrą.

            Lapkrityje valdybos narė ir Klaipėdos universiteto prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė Klaipėdos etninės kultūros centre organizavo vakarą miesto visuomenei, skirtą 1918 m. Tilžės Akto, deklaravusio Mažosios ir Didžiosios Lietuvos vienijimąsį, paminėjimui.

20160507_110632

            2016-ųjų sausio 1-ąją dalyvauta kasmetiniame lietuviškosios grožinės literatūros pradininko ir Tolminkiemio liuteronų klebono Kristijono Donelaičio gimimo dienos paminėjime prie jo paminklo to paties vardo Klaipėdos aikštėje greta Liepų gatvės. Čia įžanginį žodį tarė kraštietis, Klaipėdos liuteronų kunigas Reincholdas Moras. Apie tai buvo rašyta ir miesto spaudoje.

            Sausio 15-ąją, Klaipėdos dieną, kartu su miesto savivaldos darbuotojais padėtos gėlės ant Tilžės Akto signatarų Jurgio Lėbarto ir Erdmono Simonaičio kapų Joniškės bei Lėbartų kapinėse. Dalyvauta ir bendrijos vardu tartas žodis Klaipėdos sukilimo 93-čiųjų metinių paminėjime prie Klaipėdos sukilėlių paminklo M. Mažvydo skulptūrų parke.

            Sausio pabaigoje Priekulėje, parapijos namuose valdybos narė ir pedagogė bei rašytoja E. Barauskienė organizavo krašto metraštininkės Ievos Simonaitytės gimtadienio paminėjimą. Į paminėjimą buvo pakviesta Klaipėdos aktorė, rašytojos kūrybos žinovė Virginija Kochanskytė. Tą patį vakarą kraštietis architektas dr. Martynas Purvinas pristatė “Vorutos” fondo (steigėjas Juozas Vercinkevičius) naują savo knygą „Mažosios Lietuvos panemuniais ir pamariais“.

            Balandyje taip pat Priekulėje E. Barauskienė organizavo Vydūno gimtadienio paminėjimą – koncertavo Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos moksleivių ansamblis. Bendrijos narys Jurgis Aušra moksleiviams įteikė Vydūno knygutės kopijas su vaikiškos dainos žodžiais ir natomis, o apie mūsų kraštietį Vydūną pranešimą skaitė Vydūno draugijos narė dr. Rima Palijanskaitė.

20160507_142815

            Dėl bendrijos ir jos valdybos veiklos pasisakė H. Lotužis, J. Stubraitė, kiti susiėjimo dalyviai – pasiūlyta bendrijos valdybos pirmininko ataskaitą patvirtinti. Pasiūlymui pritarta vienbalsiai.

            Ilgus metus bendrijos iždą tvarkanti kraštietė Ieva Biržienė pristatė bendrijos finansinę ataskaitą. Mažėjant bendrijos narių skaičiui, per 2015 metus surinkta 155,00 eurai nario mokesčio, iš gyventojų pajamų mokesčio 2%, skirtų bendrijos veiklai remti, gauta 184,00 eurai. Ženklią auką  500,00 eurų bendrijos veiklos vystymui paskyrė AB „Klaipėdos energija“ – nuoširdus dėkui bendrovei, jos nariams ir vadovams.

20160507_124658

            Pasisakymuose kalbėjo bendrijos narė Birutė Gocentienė, kuri pasiūlė, kad vykstant į bendrijos organizuotas ekskursijas iš ne bendrijos narių imti kitokį, t.y. didesnį mokestį. Bendrijos narė, Klaipėdos universiteto doc. dr. Arūnė Arbušauskaitė patarė su prašymu kreiptis į organizacijas, partijas paremti svarbesnius bendrijos renginius – tam pritarė ir kiti susiėjimo dalyviai. Bendrijos iždininkės ataskaitą pasiūlyta patvirtinti. Siūlymui pritarta vienbalsiai.

            Dėl naujos bendrijos valdybos rinkimų pasisakė bendrijos valdybos pirmininkas E. Paplauskas. Jis susirinkusiems paaiškino, kad bendrijos valdybos kadencija jau baigiasi ir todėl pagal dabar galiojančius bendrijos įstatus būtina išrinkti naują valdybą. Į bendrijos valdybos narius buvo pasiūlyti visiems gerai žinomi ir aktyvūs kraštiečiai, t.y. Edita Barauskienė (Priekulė), Jurgis K. Gocentas (Klaipėda), Vytautas A. Gocentas (Vilnius), prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė, Albertas Latužis (abu iš Klaipėdos), Helmutas Lotužis (Kisiniai), Edmundas Paplauskas, doc. dr. Silva Pocytė (abu iš Klaipėdos), Birutė Servinė (Šilutė-Rusnė), Jūratė Stubraitė (Klaipėda), Roza Šikšnienė (Šilutė). Buvo pasiūlyta balsuoti už visą sąrašą ir į Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ valdybos narius naujai kadencijai vienbalsiai išrinkti visi  minėti asmenys.

20160507_141029

            Dėl kitų bendrijos veiklos klausimų pasisakė Helmutas Lotužis. Jis informavo apie numatomus renginius ir pakvietė dalyvauti į konferenciją „Mažosios Lietuvos etnografiniai tyrimai“ Drevernoje (gegužės 17 d.). Priminė, kad šiemet Kisinių liuteronų kapinių šventė vyks birželio 26 d. 15 val., o gegužės 11 d. 10 val. organizuojama talka Gelžinių kapinėse, kur dalyvaus ir Dovilų mokyklos moksleivių grupė, keli ūkininkai – kvietė prisidėti ir keletą bendrijos narių.

                E. Barauskienė priminė, kad ateinančiais metais bus minimas mūsų rašytojos I. Simonaitytės 120-asis gimtadienis. Kaune pristatant jos knygą „Tolminkiemio sodininkas“, priėjo marijampolietis K. Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius. Jų draugija palaiko ryšius su Karaliaučiaus krašto lietuviais. Ji pasiūlė ir mums su K. Donelaičio draugija užmegzti ryšius ir bendrauti – tai vyktų jų draugijos ir mūsų bendrijos darbo tęstinumas. G. Skamaročiui ji pasiūlė keletą dėžių savo knygų, kurias numatoma perduoti Karaliaučiaus krašto lietuviams. Taip pat gegužės 18 d. pakvietė į Priekulės liuteronų parapijos namus ar Vingio parką (pagal orą), kur vyks šių metų vienas iš „Poezijos pavasario šventės“ renginių. Tarp dalyvių – iš Šveicarijos atvyksianti poetė Survilaitė (pagal jos scenarijų pastatytas filmas „Edeno sodas“) ir kitos poetės, o renginio režisierius P. Bielskis. Bendrijos narys prof. dr. Helmutas Arnašius skaitys vertimo dalį iš „Livonijos ordino kronikos“.

            Bendrijos valdybos narė Asta Strumilienė savo pasisakyme pastebėjo, jog rašytojos I. Simonaitytės romanas „Aukštujų Šimonių likimas“ jau yra įtrauktas į moksleivių programą, o Kauno dramos teatro gastrolių metu Klaipėdoje rodytas spektaklį  „Gentis“, pastatytą šio romano pagrindu. Be to ji pasidžiaugė, kad siekiant saugoti Mažosios Lietuvos kultūrą ansamblis „Kuršių ainiai“ pastatė teatralizuotą folkloro programą „Vėjų marės, medaus upės“, kuri gegužės 28 – 29 dienomis bus rodoma Vilniuje „Skamba skamba kankliai“ šventėje.

Bendrijos valdybos narė doc. dr. S. Pocytė pranešė, jog Klaipėdos universiteto dėstytoja dr. Žavinta Sidabraitė ruošiasi ir vėl Klaipėdoje atkurti Donelaičio draugiją, kuriai anksčiau Klaipėdoje vadovavo dr. Aleksandras Žalys.

Visus išsakytus pasiūlymus nutarta įtraukti į naujos bendrijos valdybos darbų darbų kalendorių-programą.

Susiėjimo pabaigoje bendrijos valdybos sekretorė J. Stubraitė dėkojo visiems prisidėjusiems prie finansinės, o tuo pačiu ir moralinės paramos išleidžiant knygą „Viešvilės monografija“ – bendrijos nariams B. Ramanauskienei, A. Armonaičiui, A. Strumilienei, E. Paplauskui ir kitiems. Dėkojo šeimininkėms, nuolatos kepančioms pyragus Tilžės Akto paminėjimo konferencijai, o R. Tunaitienei už signataro Jurgio Lėbarto kapo priežiūrą ir pasidalino žinia, jog jau yra išleista knyga „Pagėgių krašto Lietuvininkų valgiai“.

            Susiėjimas baigtas, o darbai tęsiasi – Lietuvininkų bendrija “Mažoji Lietuva” žengia į kitą savo darbų ir veiklos tarpsnį. Tikimasi ištikimų veiklos rėmėjų, ieškomi nauji. Stiprinami saitai su liuteronų bažnyčios kunigais, ieškoma galimybių išplėsti bažnytinių stovyklų programas – ir bendrijos ir bažnyčios ateitis jaunųjų narių gretos. Telydi sėkmė tolimesnę prasmingą bendrijos veiklą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →