Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Ir vėl Tolminkiemyje

Pagal   /  2015 birželio 9  /  Komentarų nėra

3

Nors praėjo Kristijono Donelaičio metai su daugybe renginių, skirtų didžiajam būrų dainiui, tačiau dėmesys poetui neišblėso. Karaliaučiaus krašto (Kaliningrado srities) mokyklose nuaidėjus paskutiniam skambučiui ir pasibaigus mokslo metams, paskutinįjį gegužės  šeštadienį vėl susirinkome Tolminkiemyje į moksleivių literatūros ir muzikos šventę „Svečiuose pas Donelaitį“.

            Du autobusai, pilni moksleivių, pirmiausia atvyko į Lazdynėlius prie paminklo K. Donelaičiui. Padėjome gėlių, uždegėme žvakes. Į susirinkusius kreipėsi šio renginio organizatorius muzikos mokytojas iš Kaliningrado (Karaliaučiaus) Algirdas Karmilavičius. Apie K. Donelaitį, jo gimtinę ir kūrybą papasakojo Kaliningrado srities regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas. Susirinkusius poeto gimtinėje sveikino Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Kaliningrade laikinai einantis generalinio konsulo pareigas Vytautas Umbrasas.

            Tolimesnė kelionė Donelaičio žeme į Tolminkiemį. Kadangi muziejus dar uždarytas remontui, visi susirinko prie klebonijos. Į renginį atvyko daugiau kaip pusantro šimto dalyvių iš įvairių srities mokyklų, besimokantys lietuvių kalbos, etnokultūros ir muzikos, Šiaulių K. Donelaičio draugijos nariai. 5 ha muziejaus teritorijoje pasklido moksleiviai: prie muziejaus, klebonijos, šulinio, pasivaikščiojo tais takais, kuriais beveik prieš 300 metų vaikščiojo poetas, kur gyveno 37-erius metus ir kūrė. Tolminkiemis skendo besibaigiančio pavasario žalumoje, skaisčiai švietė saulė, virš apylinkės skraidė K. Donelaičio apdainuotieji gandrai.

            Laikinai einantis generalinio konsulo Kaliningrade pareigas V. Umbrasas sakė, kad K. Donelaitis sutelkė visus, pasidžiaugė, kad takai pas poetą neužžėlė. Konsulas padėkojo mokytojams, ansamblių vadovams, moksleiviams ir svečiams už atvykimą ir pakvietė pavasarį vėl sugrįžti pas Donelaitį, nes tokia šventė jau tapo tradicija. P. V. Umbrasas padėkojo šiauliečiams, atvykusiems į Tolminkiemį 30-ąjį kartą.

            Muziejaus direktorė Liudmila Silova pasidžiaugė, matydama tiek atvykusiųjų į Tolminkiemį, prisiminė tuos laikus, kai į talką šventę atvykdavo 8-9 autobusai iš Lietuvos: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės, Tauragės. Pirmoji tokia šventė talka buvo prieš 35-ius metus. Direktorė pakvietė dažniau atvykti į Tolminkiemį. Po mėnesio bus baigtas muziejaus remontas, atnaujinta ekspozicija.

            Izolina Lingienė, Šiaulių K. Donelaičio draugijos pirmininkė, susirinkusius pasveikino K. Donelaičio žodžiais. Pilnas autobusas penkiasdešimt žmonių, kaip ir kasmet, atvyko nusilenkti didžiajam būrų dainiui, aplankė Lazdynėlius, prie paminklo padėjo gėlių. P. Izolina padėkojo A. Bartnikui už pakvietimą, A. Karmilavičiui – už organizacinį darbą, muziejaus darbuotojams – už svetingą priėmimą.

            Šventę pradėjo Uljanovo (Kraupiško) vidurinės mokyklos moksleivės, padeklamavusios lietuvių poetų eiles apie K. Donelaitį (mokytoja E. A. Bukontienė) Černyševskoje (Eitkūnų) kultūros namų folkloro ansamblis „Liepona“ (vadovė Nijolė Naimušina) padainavo lietuvių liaudies dainų.

            Skambius lietuvių poetų eilėraščius padeklamavo Nesterovo (Stalupėnų) ir Pobedino (Šilėnų) vidurinių mokyklų moksleivės, kuriuos moko Tatjana Rodenko.

            Sovetsko (Tilžės) 3-osios pagrindinės mokyklos ir Sovetsko (Tilžės) vaikų kūrybos namų moksleiviai deklamavo eilėraščius (mokytojos Vitalija Kovalenko ir Tatjana Pavlova). Nemano (Ragainės) 2-osios vidurinės mokyklos moksleiviai (juos moko Vida Martišauskienė, Birutė Šerelienė ir Jolanta Valskienė) ir deklamavo, ir dainavo.

            Gusevo (Gumbinės) 5-osios vidurinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis „Nadruvėlė“ (vadovė Gražina Koliago) padainavo sutartinę ir folklorinių dainų. Klausėmės Gurjevsko (Noihauzeno) vaikų ir jaunimo centro folkloro ansamblio „Rūtelės“ (vadovė Irena Tiriuba) atliekamų dainų.

            Iš Černiachovsko (Įsruties) atvyko 4-osios vidurinės mokyklos moksleiviai, kurie ir dainavo, ir deklamavo (mokytoja Onutė Druseikaitė).

            Eiles deklamavo Kaliningrado (Karaliaučiaus) 4-osios vidurinės mokyklos moksleiviai, dainavo Kaliningrado (Karaliaučiaus) 35-ojo licėjaus vaikų ansamblis (vadovas Algirdas Karmilavičius).

            Šiaulietis aktorius Vladas Baranauskas deklamavo eilėraščius, skaitė pirmąjį vaikišką eilėraštį „Mokslas skaitymo rašymo dėl mažų vaikelių“, parašytą 1763 metais.

Elena Ralienė iš Šiaulių padainavo lietuvių liaudies dainų, pritardama kanklėmis, paskaitė poeto Bernardo Brazdžionio eilėraščių.

            Kaliningradietė mokytoja poetė vertėja Rūta Daujotaitė Leonova pasveikino visus Donelaičio žemėje, linkėjo dar daug kartų čia susirinkti ir padeklamavo savo kūrybos eilėraštį.

Šventės metu prie klebonijos buvo įgarsinimo aparatūra, mikrofonai, lietuviškas žodis ir daina skambėjo Tolminkiemio apylinkėje. Visiems šventės dalyviams, mokytojas A. Karmilavičius įteikė ženkliukus su K. Donelaičio portretu. Moksleiviai gavo maisto paketus, sulčių ir mineralinio vandens. Izolina Lingienė padėkojo visiems dalyvavusiems moksleiviams, mokytojams, ansamblių vadovams, kaip visada įteikė dovanų, moksleivius pavaišino „Rūtos“ saldainiais.

            Pabendravę su kolegomis ir poetu, pasisėmę stiprybės, pasivaikščioję Tolminkiemio žeme, atsisveikinome iki kitų metų. Grįždami užsukome į Gusevą (Gumbinę) prie K. Donelaičio paminklo, padėjome gėlių, uždegėme žvakelę, taip pagerbdami didžiojo poeto atminimą.

            Už tradicinę literatūros ir muzikos šventę dėkojame Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ir švietimo ir mokslo ministerijoms, Mažosios Lietuvos lietuvių draugijai Čikagoje, Kaliningradp srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkui A. Bartnikui ir mokytojui A. Karmilavičiui. Ačiū šiauliečiams už lauktuves ir visiems, dalyvavusiems šventėje.

Emilija Algaudė Bukontienė

Uljanovo (Kraupiško) vidurinės mokyklos mokytoja

 4 56879

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →