Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

G. Songaila: teisėsauga privalo tirti galimus nusikaltimus valstybei

Pagal   /  2014 balandžio 26  /  Komentarų nėra

2011 m. vasario 3 d. Seimo narys Gintaras Songaila įteikė Generalinei prokuratūrai prašymą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl galimo kėsinimosi į Lietuvos Respublikos teritorijos vientisumą.

2011 m. vasario 3 d. Seimo narys Gintaras Songaila įteikė Generalinei prokuratūrai prašymą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl galimo kėsinimosi į Lietuvos Respublikos teritorijos vientisumą.

Seimo narys, susipažinęs su videoklipų produkcija, kuri yra prieinama ir platinama per Lenkijos Respublikos „Kresų instituto“ („Instytut Kresowy“), o dabar – („Instytut Kresow Rzeczypospolitej“) tebeveikiančioje interneto svetainėje (www.kresowy.pl) įtvirtintą we YouTube prieigą, konstatavo, kad didelė šių klipų yra akivaizdžiai šovinistinio, agresyvaus revanšistinio ir net ekspansionistinio pobūdžio. Kresų instituto draugija įsteigta su Lenkijos valstybės institucijų ir pareigūnų parama vietoj anksčiau uždaryto Kresų instituto, kurio steigėjas buvo Varšuvos savivaldybė ir kuris pasižymėjo „nekorektiška veikla kaimyninių šalių atžvilgiu“, todėl buvo uždarytas.

„Daugelio videoklipų turinys siejasi su teritorinėmis pretenzijomis į vadinamuosius prieškarinės Lenkijos Respublikos rytinius pakraščius („rytinių kresų“, „wschodnych kresow“ teritorijas) bei su „didžiosios Lenkijos“, kuri vėl esą užims šias ir net dar platesnes rytų Europos teritorijas, vizijomis“, – teigia G. Songaila.

Pasak jo, kai kuriuose videoklipuose teritorinės pretenzijos ar net aneksionistinės idėjos reiškiamos ne tik Lietuvos, Gudijos ar Ukrainos atžvilgiu, bet kitoms Europos šalims, įskaitant visas tris Baltijos šalis, Čekiją, Slovakiją, ar net Vokietiją ir Rusiją. Seimo narys pateikė tiek interneto nuorodas į šiuos klipus, tiek ir įrašus bei kitą įrodomąją reikšmę turinčią medžiagą.

Generalinei prokuratūrai pateiktame prašyme G. Songaila nurodė ir tą faktą, kad kai kuriuose videoklipuose „kresų susigrąžinimui“ siūloma panaudoti kaimyninių šalių piliečius, kuriems išdalinta „lenko korta“, esą ginant juos nuo persekiojimų šiose šalyse ir atstatant jų lenkiškąją pilietybę po „numatomos aneksijos“. Seimo narys tikisi, kad kita svetainė (www.kresy.pl), kurią tiesiogiai finansuoja Lenkijos Respublikos Senatas, nors ji ir tęsia prieškarinės Lenkijos politines bei istorines tradicijas, kaip antai, nepripažindama pilsudskinės Lenkijos įvykdytos rytų Lietuvos ir Vilniaus okupacijos, yra niekaip nesusijusi su anksčiau minėtos organizacijos ir svetainės veikla, bei asmenimis, kurie įkėlė šiuos klipus į interneto erdvę.

Seimo narys nurodė, kad Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose 59 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekviena Susitariančioji Šalis, prašant kitai Susitariančiajai Šaliai, įsipareigoja cheap NFL jerseys vykdyti savų site, piliečių ir svetimšalių, turinčių jos teritorijoje nuolatinę gyvenamąją Maravilla vietą, įtariamų padarius nusikaltimą kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje, baudžiamąjį persekiojimą. „Valstybės teritorinis vientisumas cheap nfl jerseys bei konstitucinė santvarka įstatymų yra ginami ir Lietuvoje, ir Lenkijoje“, – teigia G. Songaila.

Lietuvos Respublikos Seimo TS-LKD frakcijos narys, informacinės visuomenės plėtros komiteto narys Gintaras Songaila

***

Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai Generaliniam prokurorui Dariui Valiui

Vilnius, 2011 m. vasario 3d.

Dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal BK 121 ir 122 straipsnius (dėl kėsinimosi į Lietuvos Respublikos teritorijos vientisumą ir mėginimo neteisėtais būdas keisti jos konstitucinę santvarką, antikonstitucinių grupių kūrimo) ir pagal kitus BK straipsnius, persekiojančius dėl tyčiojimosi tautiniu bei kitu grupiniu pagrindu ir tautinės nesantaikos kurstymo.

Susipažinęs su videoklipų produkcija, kuri yra prieinama ir platinama per buvusio Lenkijos Respublikos „Kresų instituto“ („Instytut Kresowy“, o dabar – „Instytut Kresow Rzeczypospolitej“) tebeveikiančioje interneto svetainėje (žr.: http://www.kresowy.pl/viewpage.php?page_id=1) įtvirtintus (anglų kalba: „embedded“) YouTube įterpinius, konstatuoju, kad didelė šių klipų dalis yra akivaizdžiai šovinistinio, agresyvaus revanšistinio ir net ekspansionistinio pobūdžio. Šie videoklipai yra prieinami, atsidarius bet kurį kadrą iš svetainės aplinkoje įterptų video filmukų apie Lenkijos karių kapus vadinamuosiuose „kresuose“ ir(arba) yrančius kultūros paminklus (žemiau pridedame svetainės puslapio nuotraukas, iš kurių matyti, kaip per joje įterpto filmuko kadrą iš karto atsidaro žemiau aprašomų videoklipų prieigos).

Daugelio videoklipų turinys siejasi su teritorinėmis Secondhand pretenzijomis į vadinamuosius prieškarinės Lenkijos Respublikos rytinius pakraščius („rytinių kresų“, „wschodnych kresow“ teritorijas) bei su „didžiosios Lenkijos“, kuri vėl esą užims šias ir net dar platesnes rytų Europos teritorijas, vizijomis. Vienuose videoklipuose šis Lenkijos Respublikos teritorijos išplėtimas siejamas su Europos Sąjungos žlugimu arba išstojimu iš jos, kituose – su krize Baltarusijoje ir Ukrainoje, trečiuose – net su nauju pasauliniu karu. Vienuose klipuose yra vaizduojamas artimiausiu metu esą įvyksiantis Lvovo, Gardino ir Vilniaus užėmimas (žr. pagal įterptą adresą: http://www.youtube.com/watch?v=Pb1ie_jJU1o&featu=e=related), o kituose – prie šiandieninės Lenkijos Respublikos teritorijos „prijungiamos“ visos trys Baltijos šalys, visa Gudija ir Ukraina, bei kai kurios vidurio Europos teritorijos, žr. pagal įterptus adresus:

http://www.youtube.com/watch?v=F76zRkg86xg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=QwIXA5nCySc&feature=related

Tas faktas, kad videoklipų autoriai išreiškia kėsinimąsi ne tik į Lietuvos Respublikos, bet ir į kitų šalių – Gudijos, Ukrainos, Čekijos ir Slovakijos, o kai kuriais atvejais ir į Rusijos bei Vokietijos teritorijas, manau yra sunkinanti aplinkybė. Kai kuriuose klipuose galimai yra ir tautinį orumą įžeidžiančio, ir tautinę neapykantą kurstančio turinio (ne tik lietuvių, bet ir, pavyzdžiui, ukrainiečių atžvilgiu, žr.: http://www.youtube.com/watch?v=-5nrY5iYP8c&feature=related). (Pastaba: visos čia pateiktos nuorodos atsidaro, paspaudus Ctrl ir spustelėjus kursorių, uždėtą ant nuorodos). Neramina ir tas faktas, kad kai cheap jerseys kuriuose videoklipuose „kresų susigrąžinimui“ siūloma panaudoti kaimyninių šalių piliečius, kuriems išdalinta „lenko korta“, esą, ginant juos nuo „persekiojimų“ šiose šalyse ir „atstatant jų lenkiškąją pilietybę“ po numatomos aneksijos (žr. pridedamoje medžiagoje klipą „YouTube_-_Odzyska_Kresy_flv“).

Kaip žinia (žr. http://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Kresowy), „Kresų institutas“, kurį įsteigė Varšuvos miesto savivaldybė, dėl savo nekorektiškos veiklos kaimyninių šalių atžvilgiu 2008-2009 metais buvo uždarytas, jo finansavimas iš savivaldybės nutrauktas, o turtas perduotas Katynės muziejui. Tačiau šio „instituto“ interneto svetainė (žr. http://instytut.ovh.org/) buvo perkelta į kitą vietą (žr. http://www.kresowy.pl/news.php), o šioji metais – tebeveikia.

2010 metų kovo mėnesį įvykęs iš visos Lenkijos teritorijos susirinkusių „kresų mylėtojų“ organizacijų atstovų suvažiavimas, remiamas Lenkijos Respublikos Seimo vicemaršalkos bei Mazovijos vaivadijos, atgaivino šį „institutą“, sukurdami organizaciją pavadinimu Stowaryszczenie Instytutu Kresow Rzeczyspolitej, nors jos steigimas prasidėjo dar nuo 2008 m. pabaigos (žr.: http://prawica.net/info/21365 ir http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/GGmain.jhtml?searchfor=Stowarzyszenia+Instytut+Kres%C3%B3w+Rzeczypospolitej&tpr=sbt&st=hp&ptnrS=znxpt644yylt&ptb=xFiKyLNH1JBjEh6fsI2AKg&ss=sub&gcht=&n=77cfb833&ps=Instytut+Kresowy)

„Google“ paieška nurodo, kad aukščiau paminėta „kresų instituto“ svetainė jau priklauso būtent šiai draugijai, žr.:

http://www.google.lt/search?hl=lt&source=hp&q=Instytut+Kresow&btnG=Google+Paie%C5%A1ka&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=).

Tačiau pačioje svetainėje teisinis ir faktinis ryšys tarp šios, naujai įregistruotos organizacijos, ir aukščiau minimos „instituto“ interneto svetainės yra ne visiškai aiškus. Konkretūs svetainės kūrėjai nėra nurodyti (nors iš jos turinio taip pat aišku, kad joje skelbiami tų pačių „kresų organizacijų“ ir (ar)jų susivienijimų, taigi, naujos draugijos ir judėjimo dokumentai). Reikia manyti, kad teisę į „kresų instituto“ vardą yra išsaugoję (arba perėmę) ir kartu atsakomybę už šiuo vardu vykdomą veiklą (bei platinamą informaciją) turėtų prisiimti konkretūs fiziniai asmenys. Atsakomybę turėtų prisiimti ir fiziniai asmenys, kurie į interneto erdvę įkėlė agresyvaus ekspansionistinio turinio videoklipus.

Naujoji „Respublikos kresų instituto“ draugija savo suvažiavime prašė iš Lenkijos Respublikos valdžios institucijų finansinės paramos savo projektams. Galimas daiktas, kad toks paramos projektas, kurį iš dalies finansuoja ir Lenkijos Respublikos Senatas, tai yra interneto svetainė www.kresy.pl. Nors ši, oficialiosios Lenkijos politikos požiūrius atspindinti interneto svetainė, taip pat tęsia prieškarinės Lenkijos politines ir istorines tradicijas, kaip antai, nepripažindama pilsudskinės Lenkijos įvykdytos rytų Lietuvos ir Vilniaus okupacijos, tačiau įterptose YouTube prieigose pateiktų istorinių dokumentinių videofilmų kadruose nuorodos į akivaizdžiai revanšistinius videoklipus yra užblokuotos.

Reikia tikėtis, kad aukščiau paminėtos interneto svetainės kūrėjai, kurie pačioje svetainėje, deja, nėra niekaip nurodyti, neturi jokių ryšių su kitu, jau minėtu „Respublikos kresų instituto“ tinklalapiu (http://www.kresowy.pl/news.php), su jame įtvirtinta YouTube prieiga bei platinamais galimai nusikalstamo pobūdžio videoklipais, išreiškiančiais teritorinės agresijos Lietuvos Respublikai ir kitoms kaimyninėms šalims idėjas.

Atsižvelgiant į pateiktus faktus bei pridedamą medžiagą, prašau įvertinti ar nėra nusikaltimo sudėties pagal BK 121 str. (Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla), 122 str. (Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą) bei kitus Baudžiamojo kodekso XVI skyriaus „NUSIKALTIMAI LIETUVOS valstybės nepriklausomybei, teritoriJOS vientisumui ir konstitucinei santvarkai“ straipsnius, o taip pat pagal BK 170 str. (Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę) bei BK 1701 str. (Grupių ir organizacijų, turinčių tikslą diskriminuoti žmonių grupę arba kurstyti prieš ją, kūrimas ir veikla). Esant baudžiamojo nusikaltimo požymiams, prašau pradėti ikiteisminį tyrimą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, o taip pat ir tarptautinės teisės aktuose, wholesale jerseys nustatančiuose teisinės pagalbos ir bendradarbiavimo sąlygas Lenkijos Respublikos bei kitų šalių valstybinėms institucijoms. Kaip antai, Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose 59 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekviena Susitariančioji Šalis, prašant kitai Susitariančiajai Šaliai, įsipareigoja vykdyti savų piliečių ir svetimšalių, turinčių jos teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą, įtariamų padarius nusikaltimą kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje, baudžiamąjį persekiojimą.

Nors Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 170 str. ir 1701 str. pagal šį Kodeksą gali būti taikomi tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir Lietuvoje nuolat gyvenantiems asmenims (žr. LR BK 5 str.), tačiau aukščiau minėta sutartis nustato ir papildomų galimybių, be to, nepradėjus ikiteisminio tyrimo, ir netaps aišku, kokios valstybės piliečiai yra asmenys, identifikuoti YouTube naudotojų vardais (žr. žemiau), ir kur jie gyvena.

Pagal LR BK 6 straipsnį užsieniečiai, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, atsako pagal baudžiamąjį įstatymą, jeigu jie užsienyje padarė šio Kodekso 114-128 straipsniuose numatytus nusikaltimus Lietuvos valstybei. Taigi, asmenys, kurie padarė nusikaltimus pagal šio Kodekso 121 str. ir(ar) 122 str. gali būti persekiojami pagal šį Kodeksą.

Pridedame:

1. „Instytut Kresow Reczypospolitej“ interneto svetainės puslapio 5 nuotraukas, iš kurios matyti, kaip per joje įterpto filmuko kadrą iš karto atsidaro žemiau aprašomų videoklipų prieigos.

2. Pridedame dalį šių YouTube videoklipų įrašų (įrašytų programa „VLC media player“, kuri laisvai prieinama iš interneto ir lengvai instaliuojama) bei pirmųjų puslapių elektronines kopijas kompaktinėje plokštelėje (su peržiūros programa) ir dalies jų spausdintus nuorašus (5 psl.). Kompaktinėje plokštelėje yra įvairių įrašų, taip pat ir dokumentinių apie Armijos Krajovos veiklą rytų Heidelberg Lietuvoje, tačiau šio prašymo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo požiūriu aš siūlau atkreipti ypatingą dėmesį į šiuos plokštelėje įrašytus videoklipus (panašių galima rasti ir daugiau, tačiau prieigos prie šių „kresų instituto“ svetainėje atsidaro vienos iš pirmųjų).

Taip pat pateikiame kai kurių, šių ir kitų tekste paminėtų videoklipų įkėlėjų, YouTube partnerių, naudotojų vardus: rafal24pl; Kazik1234321; Adamstrang; autsajder1989; BartoszBekier; MrZborekp, janstrarpl.

Informuojame, kad jei šiose nuorodose pateiktas turinys bus kaip nors panaikintas ar užblokuotas, esame jas nufotografavę kartu su atitinkamais interneto puslapiais, o taip pat kitaip juos fiksavę, todėl esant reikalui, galėsime pateikti papildomai. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad YouTube administratoriams turėtų būti žinomi ne tik čia pateiktų videoklipų įkėlėjai, bet ir asmenys, kurie patalpino įtvirtintą YouTube prieigą „Respublikos kresų instituto“ svetainėje.

Pagarbiai,

Gintaras Songaila, Lietuvos Respublikos Seimo narys
Roberto Dačkaus (fotodiena) nuotr.

2011 m. vasario 3 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 balandžio 26
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: vasario 6, 2017 @ 1:13 pm
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →