Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Kultūra  >  Aktualus straipsnis

Dievo žodį VDR skleidęs kunigas Vilhelmas Kibelka

Pagal   /  2018 liepos 19  /  Komentarų nėra

http://8diena.lt

1978 m. liepos 17 d. Liovenberge (Granzės aps., Potsdamo apygarda, VDR) mirė iš Lietuvos kilęs evangelikų liuteronų kunigas Vilhelmas Otonas Kibelka (Wilhelm Otto Kibelka).

Gimė Vilius Kibelka 1917 m. rugpjūčio 4 d. Piktupėnuose (Tilžės aps., dab. Pagėgių sav.) gausioje evangelikų liuteronų kunigo, buvusio misionieriaus Afrikoje Martyno (1884–1945)  ir Fridos Luisės (g. Schmidt, 1887–1964) Kybelkų šeimoje. Vaikystę praleido Sudarge ir Jurbarke, kurių evangelikų liuteronų parapijose kunigavo tėvas, 1921 m. išrinktas Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios lietuvių sinodo senjoru, 1922–1925 m. vadovavęs LELB Konsistorijai.

1928 m. vasario 7 d. šeima iš Jurbarko persikėlė į Karaliaučių, čia Vilhelmas Kibelka lankė gimnaziją, vėliau, šeimai persikrausčius į Vokietijos sostinę, mokėsi Berlyne. Pradėjęs ekonomikos studijas, netrukus buvo paimtas į Vokietijos kariuomenę ir atsidūrė Rytų fronte. 1941 m. spalio 18 d. buvo sužeistas Estijoje, tą pačią dieną Kryme žuvo jaunesnysis brolis Gerhardas (1922–1941). Pasveikęs kovėsi prie Stalingrado, čia antrą kartą sužeistas. Tai turbūt išgelbėjo jo gyvybę, nes evakuotas į ligoninę išvengė apsupimo. Vėliau pateko į sovietų nelaisvę, 1946 m. visiškai nusilpęs buvo paleistas. Apsistojęs Badene-Viurtemberge, pradėjo studijuoti teologiją. Kadangi mama buvo likusi šeimos bute Berlyne, turėjo ten grįžti. Baigęs teologijos studijas, įšventintas kunigu ir paskirtas aptarnauti vieną parapiją Brandenburgo žemėje, VDR. 1955 m. vedė kunigo Ernsto Theodoro Gollingo (1877–1954) dukterį Margaretę Golling (1923–1997), susilaukė dviejų sūnų ir dukters.

Antroje tarnystės vietoje Vilhelmas Kibelka kunigavo trijose parapijose, kartu ėjo pareigas bažnytinėje apskrityje. Bažnyčios veikimui nepalankioje VDR kasdienybėje nuoširdžiai rūpinosi parapijiečiais, jų sielovada, ugdė bendruomeniškumą, ypač daug dėmesio skyrė jaunimo tarnystei. Parapijiečiams lietuviams patarnavimus atlikdavo ir lietuviškai.

Laisvalaikiu domėjosi lietuvių kalbos klausimais ir literatūra. Ketino 1978 m. rudenį dalyvauti Baltistų draugijos susitikime…

Kunigas Vilhelmas Kibelka netikėtai mirė 1978 m. liepos 17 d. Liovenberge (Löwenberg), ištiktas infarkto (prieš tai infarktą buvo patyręs 1965 m.). Iškilmingose laidotuvėse susirinko apie trys šimtai žmonių, į paskutinę kelionę velionį palydėjo generalinis superintendentas, drauge su šešiolika liuteronų kunigų laidotuvėse dalyvavo ir du katalikų kunigai.

Pagrindinėje nuotraukoje kun. Vilhelmo Kibelkos gimtųjų Piktupėnų evangelikų liuteronų bažnyčia, kurioje 1917–1918 m. kunigavo tėvas (bažnyčia 1944 m. pabaigoje sunaikinta).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galbūt jums naudinga...

Mažosios Lietuvos šiaurinio pasienio istorijos (II)

Plačiau →