Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  -  Puslapis 86
Nauja

Mirė lietuvininkė Rūta Petraitienė

Pagal   /  2014 gegužės 1  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Šių metų pradžioje, sausio 7-ąją baigė savo gyvenimo kelią Rūta Mėta Aušraitė-Petraitienė, žymaus mažlietuvių tautinio sąjūdžio veikėjo Jono Aušros duktė.

Plačiau →
Nauja

Povilas Almis Mažeika – jūrininkas, mokslininkas, rašytojas

Pagal   /  2014 gegužės 1  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Peržengęs 90-ųjų metų slenkstį, vasario 27 d. Veisiejuose (Alytaus aps.), prie Ančios ežero, mirė jūrininkas, mokslininkas, rašytojas Povilas Almis Mažeika.

Plačiau →
Nauja

Skaudžios lietuvininkų netektys

Pagal   /  2014 gegužės 1  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Skaudžios lietuvininkų netektys

Plačiau →
Nauja

Martynas Kregždė

Pagal   /  2014 gegužės 1  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Eidamas 82-sius metus š.m. vasario 18 dieną Amerikoje, Kalifornijos valstijoje, Huntington Beach Ligoninėje mirė reformatų Bažnyčios (Unitas Lithuaniae-Sinodas) garbės kuratorius Martynas Kregždė.

Plačiau →
Nauja

Mažlietuvė dailininkė Eva Ėrika Labutytė

Pagal   /  2014 gegužės 1  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Rugsėjo 18 d. po sunkios ligos mirė dailininkė, Mažosios Lietuvos enciklopedijos talkininkė, „Vorutos“ bendradarbė Eva Ėrika Labutytė.

Plačiau →
Nauja

Juozas Miliauskas-Miglovara suderino darbą policijoje su knygnešio veikla

Pagal   /  2014 gegužės 1  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Juozas Miliauskas – nuo Vainuto kilęs poetas, publicistas, knygnešys, visuomenės veikėjas. Pasirašinėjo Miglovaros slapyvardžiu.

Plačiau →
Nauja

Pagerbti išeivijos lietuvininkai

Pagal   /  2014 gegužės 1  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu apdovanojo p. Ievą Adomavičienę, pedagogę, Kanados lietuvių bendruomenės veikėją, Mažosios Lietuvos fondo valdybos narę, Mažosios Lietuvos moterų draugijos pirmininkę

Plačiau →
Nauja

Mažosios Lietuvos lietuviai Teksaso valstijoje

Pagal   /  2014 gegužės 1  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Beveik prieš 150 metų Šilokarčiamos (Šilutės) apylinkių lietuvininkai „subruzdo“ emigruoti į Ameriką.

Plačiau →
Nauja

Prūsija Lietuvai. Lietuviai naikina lietuvius

Pagal   /  2014 gegužės 1  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Geros rankos atsiuntė įdomų Igno Pikturnos pasisakymą „Tiesos“ Nr. 186, 1993 m. rašinyje „Aštuoniomis kalbomis apie Lietuvą“. Tokiu pavadinimu Aniceta ir Pranas Sabaliauskai Klaipėdoje išleido knygą. Jūros temomis, lietuvišku pajūriu besidomintis rašytojas Ignas Pikturna malonėjo atkreipti dėmesį į mano surinktus duomenis. Malonūs rašto žodžiai palieka.

Plačiau →
Nauja

Pasikalbėjimas su Martynu Gelžiniu

Pagal   /  2014 gegužės 1  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Ryšium su klaipėdiškio – Mažosios Lietuvos veikėjo Martyno Gelžinio 80-ties metų sukaktimi, čia dedame mūsų bendradarbio Vlado Bakūno pasikalbėjimą su jubiliatu.

Plačiau →