Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Straipsniai Mažoji Lietuva  -  Puslapis 96
Nauja

Atsiminimų taku

Pagal   /  2014 balandžio 29  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Mamos Lėnos Srūgytės-Gocentienės gyvenimo pasakojimai. Daug kartų jų klausiausi, įsiminiau, kai ką pradėjau žymėtis, užsirašinėti. Vėliau juos parodydavau, paskaitydavau, pildydavau. Jos patikimai vedamas, ėjau nuostabių gyvenimo, atsiminimų taku…

Plačiau →
Nauja

Apie lietuvininkus – moksliškai ir šeimyniškai?

Pagal   /  2014 balandžio 29  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas lapkričio 30-ą surengė jau aštuonioliktą mokslinę konferenciją “Lietuvininkai ir lietuviai”, kurios šiemetinė tema- “Lietuvininkų tapatumo problemos šiandien” (ji vyko Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje).

Plačiau →
Nauja

Iškalbūs XIX a. II pusės mažlietuvių dokumentai

Pagal   /  2014 balandžio 29  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

XIX a. II pusėje Prūsija, laimėjusi svarbius karus su Danija (1864), Austrija (1866) bei Prancūzija (1870–1871), dalines vokiečių žemes suvienijo į vieną galingą imperiją. Tokių valstybių ir politika imperialistinė. “Geležinio kanclerio” O. Bismarcko ir Kulto reikalų ministro A.Falkio iniciatyva pradėtas nuožmus tautinių mažumų asimiliavimo procesas.

Plačiau →
Nauja

Būti ar nebūti lietuvininku?..

Pagal   /  2014 balandžio 29  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Būti ar nebūti lietuvininku?..

Plačiau →
Nauja

Jonas Jurgis Gocentas

Pagal   /  2014 balandžio 27  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Mano dėdė, Mamytės Martos brolis, Jonas Jurgis Gocentas (teisininkas, kraštotyrininkas, literatas, bibliofilas, sakytojas) gimė 1897 m. gruodžio 11 (23) d. 4 val. vakaro Paprūsėje, Gardamo miestelyje (Raseinių aps., dab. Šilutės r. žemaitiškoje dalyje) mažažemių ir daugiavaikių (3-ias iš 10 vaikų) Augusto (1871–1935) ir Marijos Katrės (Endrulikės, 1872–1954) Gocentų šeimoje.

Plačiau →
Nauja

Pirmiausiai skaitmeninamos nykstančios kaimo kapinaitės

Pagal   /  2014 balandžio 27  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Specialistai skaičiuoja, kad Lietuvoje yra keli tūkstančiai kapinių. Tačiau toli gražu ne visų jose palaidotų žmonių vardus, pavardes ar mirimo metus galima sužinoti internete. Asociacija „Lapkričio 2-osios draugija“ – viena iš nedaugelio organizacijų Lietuvoje, kuri važiuoja per Lietuvos miestelius, fotografuoja kapų paminklus ir jų informaciją kelia į interneto erdvę.

Plačiau →
Nauja

2012-ųjų rudens kelionė po Vilniją

Pagal   /  2014 balandžio 27  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Šių metų rugsėjo 15 d. įdomią ekskursiją „Vilniaus ir Šalčininkų rajonų paveldas: vietos dvasia“ autobusu surengė VšĮ „Ekonominių-socialinių tyrimų ir mokymų centras“. Apie pravažiuojamus ar lankomus objektus išsamiai pasakojo kelionės vadovė žurnalistė Aurelija Arlauskienė.

Plačiau →
Nauja

Bažnyčios riteris

Pagal   /  2014 balandžio 27  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Bažnyčios riteris: knyga skirta 625-osioms Lietuvos Krikšto metinėms, prisimenant kunigą Juozą Zdebskį (Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – 240 p.: iliustr., faks. – ISBN 978 – 609 – 420 – 244 – 5)

Plačiau →
Nauja

Kristupas Gudaitis

Pagal   /  2014 balandžio 27  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

2012 m. sukanka 40 metų nuo vieno iš nepriklausomos Lietuvos kūrėjų, kultūros veikėjo, gydytojo, visuomenininko, bibliofilo, medicinos daktaro Kristupo Gudaičio mirties.

Plačiau →
Nauja

Tai vis šilutiškių kančios ir didvyriškumas

Pagal   /  2014 balandžio 27  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Laikydama save šilutiške, dažniau esu linkusi išgyventi „šišioniškų“, senųjų gyventojų (jau kone išnykusių, taip, ir Vokietijon išvykusių) nuoskaudas dėl atsikėlėlių iš visos Lietuvos agresyvaus šio krašto „savinimosi“, lietuvinimo ir katalikinimo nei pajausti padėką tiems žemaičiams ar dzūkams už šiandieninę, gyvą ir nevienspalvę, Šilutę.

Plačiau →