Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Amerikietis profesorius pateikė naujų duomenų apie Laukžemės senąsias žydų kapines

Pagal   /  2015 rugpjūčio 22  /  Komentarų nėra

mail.google.com-b8269e86c8dde95b19a8992ab50f33f9
Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriaus vedėja Audronė Puzonienė, ieškodama daugiau duomenų apie Kretingos rajone esančias Laukžemės senąsias žydų kapines, buvo informuota, kad neseniai protėvių gimtinėje viešėjo prof. Eric Goldstein, kuris lankėsi šiose kapines. Jis ir pateikė naujos informacijos apie kapines, iššifravęs antkapinį užrašą. Nauji prof. Eric‘o Goldstein‘o atrasti duomenys paankstina Laukžemės senųjų žydų kapinių atsiradimo datą ir praplečia turėtas žinias apie šią vietovę.
„Pagal naujus duomenis žydų kapinės Laukžemėje galėjo būti įkurtos dar prieš 1820 metus. Vilniaus universiteto bibliotekoje radau 1694 metų rankraščio skyrių, kuriame buvo 23 žydų gyventojų Laukžemėje sąrašas, taigi žydai mieste gyveno dar nepasibaigus XVII amžiui. Šio laikotarpio Lietuvos žemėlapiuose Laukžemė (dažniausiai vadinama Laukzemy) buvo gana didelis apylinkių centras. Miestas sumažėjo ir tapo kaimu XVIII amžiuje, o 1784 metų surašymo metu ten tebuvo keletas žydų (viena ar dvi šeimos), vis dar gyvenančių Laukžemėje. Mano nuojauta sako, kad tuo metu kapinėse daugiausiai buvo laidojami žydai iš Darbėnų, kurie turėjo nuolatinę bendruomenę maždaug 1760 metais. Senesni kapai nuo 1868 metų vis dar yra Darbėnų žydų kapinėse, taigi atrodo Darbėnų žydai pratęsė kapus Laukžemėje iki XIX amžiaus vidurio, kol neįkūrė savųjų, didesnių kapinių Darbėnuose“ – svarsto prof. Eric Goldstein.
Vieno paminklinio užrašo, esančio Laukžemės žydų kapinėse vertimas:
„ČIA GULI
SVARBI
MOTERIS
YENTA
MŪSŲ MOKYTOJO DUKRA (1)
YUDA KAT‘Z (2)
4 -TA DIENA TISHREI
558[?] METAIS“ (3)
(1) MŪSŲ MOKYTOJO DUKRA – tai identifikuoja, kad jos tėvas buvo rabinas.
(2) YUDA KAT‘Z – KAT‘Z yra „Kohen Tzedek“ santrumpa reiškianti „Šventas kunigas“. Tai identifikuoja, kad šeima buvo susijusi su Aaron‘o kunigų šeima (Mozės brolio), kuri minėta Hebrajų biblijoje. Tikėtina, kad šeima vadinosi KAT‘Z.
(3) 558[?] – paskutinis skaičius Hebrajų metuose yra neaiškus. Metai galėtų būti 5580 ar bet kurie iki 5589. Pasaulietiniame kalendoriuje, data galėtų būti nuo 1819 iki 1828 metų. Hebrajų mėnuo „Tishrei“ turėtų būti maždaug rugsėjis.
Laukžemės senosios žydų kapinės yra Laukžemės kaimo, esančio Kretingos rajono savivaldybėje, Darbėnų seniūnijoje, pakraštyje. 1997 m. jos buvo įrašytos į Kultūros vertybių registrą, suteikiant joms unikalų kodą kultūros vertybių registre 24222, šios kapinės paskelbtos valstybės saugoma kultūros vertybe, nustatant  apsaugos tikslą – saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui.
Kapinės, buvo manoma, įkurtos 1913 m. Medomiškių miške, 0,27 km į šiaurės rytus nuo Laukžemės k. pirmųjų senųjų kapinių, vadinamų karo kapais. Jos yra į vakarus nuo Kulšės upelio, 50 m į rytus nuo Drumulio–Laukžemės kelio. Po neseniai atnaujintų duomenų kapinių įkūrimo data galėtų būti šimtmečiu ankstesnė.
Kultūros paveldo departamento nuotr.

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →