Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

Aldona Toleikė. Šilutės mišriam chorui ,,Pamario aidas“ – 25

Pagal   /  2018 vasario 27  /  1 Komentaras

Aldona TOLEIKĖ, Šilutė, www.mazoji-lietuva.lt

1993 metais, vasario 28 dieną įvyko pirmoji Šilutės tremtinių mišraus choro  repeticija, pradėjusi svarbų kūrybos etapą. 25 – erių metų nepertraukiama choro veikla teikė dainininkams  ir klausytojams daugybę malonių išgyvenimų, įspaudė ryškius pėdsakus atlikėjų širdyse. Nuolatinis sąlytis su muzika nuo pat pirmos dainos liejo į širdis džiugesio ir  pasitikėjimo.

     Pirmasis LPKTS Šilutės skyriaus  pirmininkas Vytautas Vaicekauskas, kartu su buvusiomis tremtinėmis D. Kalinauskiene ir V. Abromaitiene surinko dainininkus į formuojamo tremtinių mišraus choro gretas. Chorui tuo metu vadovavo Česlovas Jovaiša. Po trijų mėnesių choras pateikė pirmą savo koncertą. Nuo pat pirmo pasirodymo scenoje, choro dainų žodžiai ir melodija virpina klausytojų širdis. Tremtinių  choro atliekamos dainos iki šiol lyg deginantys lašai neleidžia pamiršti šiurpios, tautą ištikusios nelaimės.

    Po metų chorui vadovauti ėmėsi buvęs tremtinys, kalėjęs Sibiro lageriuose,  Šilutės muzikos mokyklos direktorius  Vytautas Jovaiša.  Žvalus, sąmojingas, kupinas kūrybinės energijos Maestro, padedant kolegei Nijolei Sniečkuvienei iki šiol veda dainininkus į sėkmės, profesinių pasiekimų, pripažinimo aukštumas.

     Spinduliuojanti energija, tarpusavio sutarimas, iš širdies besiliejantys jausmai formavo ir ženklino išskirtinį choro įvaizdį, menine forma liudijantį  ir primenantį tautos istoriją. Visi šie aspektai, papildantys vienas kitą, kelia aukštą meninės vienybės lygį ir indėlį į tautos istorinio paveldo priminimą.  Abejonių nekelia vidinis šių žmonių, kuriuos jungia daina giminiškumas, dvasinis susikaupimas į gyvenimo esmę. Kažkada išgyvenę santykį su gyvenimu ir mirtimi, brangiai sumokėję už galimybę išlikti, lyg brangiausią turtą dalina klausytojams dainą.  Choro dalyviai sako, kad čia išgyveno naujų potyrių įvairovę, atrado savyje kūrybinių talentų, patyrė asmenybės atsinaujinimą.

     Susijungę į meninės, kūrybinės laisvės kamuolį,  dainininkai  dainuoja ne tik kitų sukurtas dainas. Choro ,,Pamario aidas“ vadovas, dirigentas, kompozitorius  Vytautas Jovaiša  yra daugelio choro dainuojamų dainų muzikos  autorius.

    Choro dainininkas, politinis kalinys, mokytojas Eduardas Šmitas /1926 – 2009/  rašė žodžius dainoms,  į kurias pynė savo ir kitų tremtinių išgyventą skausmą, meilę Tėvynei, džiaugsmą  Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Eduardas Šmitas nuo vaikystės mylėjęs dainą, daugelį dešimtmečių vadovavo Vilkyčių /Šilutės r./ kaimo  kultūriniam gyvenimui. Jo vadovaujami saviveiklos kolektyvai dalyvaudavo įvairiuose šalies ir rajono dainų konkursuose.

    1995 metais choras pasivadino  Šilutės  ,,Pamario aido“ vardu, buvo pasiūta ir pašventinta choro vėliava.  Iki 2001 metų Šilutės tremtinių  choras atstovavo Šilutės politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės skyriui. Nuo 2001 metų, Šilutės choras ,,Pamario aidas“ tapo nevyriausybine organizacija. Atsirado galimybė rašyti projektus, gauti dotacijas iš Šilutės Savivaldybės kultūros skyriaus.

    Nuo 1995 metų Šilutės choras ,,Pamario aidas“,  vadovaujamas patyrusių, be galo savo darbui atsidavusių chorvedžių V. Jovaišos ir N. Sniečkuvienės, dalyvauja respublikinėse dainų šventėse, chorų sąskrydžiuose ,,Su Lietuva širdy“, respublikinėse tremtinių poezijos ir dainų šventėse ,,Leiskit į Tėvynę“. Choras dalyvavo visose Lietuvoje vykusiose  Pasaulio lietuvių dainų šventėse. Dideliu meniniu įtaigumu pasižymintis kolektyvas yra kviečiamas į rajono kultūrinius renginius ir šventes. Šiandien, po ketvirčio amžiaus aktyvios veiklos, daugybė garbingų apdovanojimų, įvertinimų leidžia suprasti nuveikto darbo svarbą.

    2010 metais Šilutės choras ,,Pamario aidas“ įrašė kompaktinį diską, kuriame įdainavo   dainas, kurioms muziką sukūrė choro vadovas Vytautas Jovaiša. Daugelio dainų tekstai yra sukurti choristo Eduardo Šmito .

    2010  metais  už nuopelnus krašto kultūrinėje veikloje, choras pelnė prestižinį Šilutės krašto apdovanojimą ,,Sidabrinė nendrė“.

     2013 metais šalies chorų apžiūroje Šilutės choras ,,Pamario aidas“ įvertintas IV laipsnio diplomu.

    2O13 metais choro vadovai Vytautas Jovaiša ir Nijolė Sniečkuvienė ir choro seniūnė Vaclova Šarliokienė  buvo apdovanoti III laipsnio žymenimis ,,Už nuopelnus Lietuvai“.

    2013 metais, už reikšmingą kultūrinę veiklą visi  choro ,,Pamario aidas“ dainininkai buvo apdovanoti LPKTS padėkos raštais.

   Per 25 metus, Šilutės tremtinių choras ,,Pamario aidas“ surengė  334 koncertus, kuriuose išdainavo 207 dainas.

    Pradžioje choro gretose dainavo virš 40  dainininkų, tačiau einant metams, ne vienas, palydimi savo dainos draugų, iškeliavo anapilin.  Šiandien kolektyve nuo pirmos repeticijos dainuoja  D. Narbutienė, V. Šarliokienė. A. Petrošius, R. Maciejauskienė, A. Vaičiūnienė, R. Petrauskienė, A. Vitkienė, E. Rimkienė, G. Juodzevičienė, V. Jokubėnas, A. Mitkus, M. Vilkas, B. Olisova.

   Kaip ir kasmet, choras aktyviai ruošiasi respublikinei politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventei ,,Leiskit į tėvynę“, kuri vyks Šilalėje ir 2018 metų Lietuvos respublikinei dainų šventei Vilniuje.

     Šiuo metu, už nepailstamą kultūrinę, visuomeninę veiklą, garsinant Šilutės miesto vardą šalies kultūrinėje erdvėje,chorų dirigentui, kompozitoriui, pedagogui Vytautui Jovaišai siūloma suteikti Šilutės Garbės piliečio vardą.

    Dainininkai sako, kad dar ne vienus metus dainuos šiame  chore, kad kolektyvas gyvena intensyvų laikotarpį,  paremtą naujais kūrybiniais ieškojimais ir kryptimis.  Į choro veiklą vis dažniau įsilieja jaunųjų dainininkų balsai, įnešdami jaunatviškų spalvų.

1 Komentaras

  1. Barbora parašė:

    Šaunus kolektyvas, vien dėmesys aprangai kelia profesionalų įvaizdį. Pasisekė choristams, kad turi tokius puikius, savo darbą mylinčius vadovus Nijolę Sniečkuvienę ir Vytautą Jovaišą. Vadovams kantrybės ir jėgų, o choristams malonių išgyvenimų ir geros nuotaikos dainuojant.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →