Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  Aktualijos  >  Aktualus straipsnis

A. Vaišnys. Donelaitis ir kiti Seimo nutarimų herojai – svetimi kultūros politikos gairėms

Pagal   /  2014 gegužės 4  /  Komentarų nėra

Karaliaučiaus gubernatoriaus kabinetas. Atrodo, dienos pabaigoje liko tik vienas lankytojas. – Na, kas ten toks nedrąsus prie slenksčio mina? – juokiasi gubernatorius: – ar bene Donelaitis? Nejaugi tu vienas, ar ten su tavimi nėra nė vieno ministro ar viceministro iš Lietuvos?!

Karaliaučiaus gubernatoriaus kabinetas. Atrodo, dienos pabaigoje liko tik vienas lankytojas. – Na, kas ten toks nedrąsus prie slenksčio mina? – juokiasi gubernatorius: – ar bene Donelaitis? Nejaugi tu vienas, ar ten su tavimi nėra nė vieno ministro ar viceministro iš Lietuvos?!

Kristijonas Donelaitis lipa per slenkstį, patvirtindamas – ne, iš Lietuvos niekas jo nelydi, nors 300-osios gimimo sukakties metinės – beveik poryt. Gubernatorius akimirką pamąsto ir randa išeitį:

– Na, vis dėlto Tolminkiemio remontais galėtume pasirūpinti – kaip ne kaip, mūsų žemėse stovi muziejus. Tik aš sumaniau tokį dalyką: jeigu Lietuva iškilmingai paminės Stolypino 150-metį, tai mes galėsime ką nors nuveikti Tolminkiemyje, kaip nors tave pagerbti. Taip ir perduok Lietuvai.

Tokį anekdotą, atspindintį šiuolaikinę situaciją, teko papasakoti viešai Seime Nacionalinės premijos laureatams, susirinkusiems į savo darbų pristatymą. O kas belieka – mūsų tikrovė ir yra panaši į šekspyrišką humorą. Mat Donelaitis turėtų ir toliau būti nedrąsus, nes nežinia, kiek jo vardas atrodys tinkamas minėti Lietuvos valdžioms tiek Vilniuje, tiek užsieniuose. Nors ir negaliu būti tikras, ar iš tikrųjų Lietuvoje ministrui pirmininkui Piotrui Stolypinui nepasisektų geriau nei Donelaičiui.

Lietuvos kultūros politika „nemano“, kad pastatyti lietuviui, Didžiojo lietuvių kalbos žodyno pradininkui paminklą Rusijos antrosios sostinės centre yra vertingas laimėjimas.

Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija dar 2007 metais pradėjo rengti K. Donelaičio 300 gimimo metinių sukakties minėjimo programos gaires. Jas rengianti ekspertų darbo grupė, vadovaujama prof. habil. dr. Domo Kauno, pakeliavo po Lietuvą, surinko idėjas ir pasiūlymus, įskaitant ir Vokietijos baltistų sutikimą dalyvauti programoje. Iš pasiūlymų, vadovaujantis naujumo, originalumo ir tarptautiškumo principais, liko 105 pozicijos. Gairių svarstymas Seime kiek užtruko; tik 2010 metais Seimo nutarimu 2014-ieji buvo paskelbti Donelaičio metais.

Sudaryta K. Donelaičio 300 gimimo metinių sukakties minėjimo programa turi tikslą pateikti Lietuvos vardą pasitelkiant įvairias menų formas, kuriomis būtų interpretuojama donelaitika ir Lietuvos istorija. Tačiau šios programos įgyvendinimas yra idealistų reikalas. Pirmiausia dvejus metus iš eilės jiems tekdavo nustebti, kai Kultūros ministerija siūlydavo įrašyti lėšų į valstybės biudžeto projektą ties šia programa: „00“. Na, buvo galima ir kitaip skaityti: „–“. Po diskusijos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete vis dėlto atsirasdavo po 200-300 tūkstančių litų metams. Šios lėšos yra skiriamos skulptorių, dailininkų simpoziumams surengti (rezultatai yra pateikiami parodose „Skulptoriai skaito Donelaitį“), atitinkamiems literatūros šaltiniams parengti, „Metams“ į ispanų kalbą išversti ir – tikėkimės – išleisti Ispanijoje, kitiems tęstiniams projektams įgyvendinti.

Dešimtims iniciatyvų, kurias pateikė programai įvairūs kultūros ir švietimo darbuotojai, menkai padeda Seimo nutarimas dėl Donelaičio metų paskelbimo ir programos parengimo bei įgyvendinimo. Galbūt K. Donelaitis netelpa į Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių dokumento rėmus?

Svarstyti Komisijoje tokias problemas, kaip ekspozicijos atnaujinimas ir įrengimas Tolminkiemyje (Čistyje Prudy) – bereikšmis dalykas. Tik tada, kai patys Karaliaučiaus rašytojai (!) sunerimo, jog liuteronų bažnyčių pastatai (įskaitant „kirchę“ Tolminkiemyje) gali būti perduoti Rusios pravoslavų bažnyčiai („…В Калининградской области уже 35 лет работает музей-кирха Кристионаса Донелайтиса – великого поэта, входящего в список мирового культурного Наследия ЮНЕСКО ( в этом списке всего 240 имен от времен древнего Рима до 21 века ). В кирхе рядом с алтарем находится захоронение лютеранского пастора-поэта, музейная экспозиция размещена в кирхе и в доме пастора. Русская Православная церковь (РПЦ) выступила с просьбой передать здание музея бывшей лютеранской кирхи, в собственность РПЦ. Авторитет и административный ресурс РПЦ настолько велик, что правительство области, не обратившись к мнению общественности, быстро подготовило законопроект о передаче здания музея в собственность РПЦ…“).

Seimo komitetas taip pat turėjo „pažadinti“ Užsienio reikalų ir Kultūros ministerijas. Nors Seimo komisijai rekomendavus Kultūros ministras 2011-07-04 įsakymu ir sudarė darbo grupę „Dėl pasirengimo K. Donelaičio 300 gimimo metinių minėjimui Lietuvos dalies sudarymo“, ši grupė nė karto nebuvo susirinkusi. 2011-11-14 Rusijos Federacijos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministrai pasirašė 2012-2014 metų bendradarbiavimo sutartį ir, ja vadovaujantis, būtų galima tikėtis K. Donelaičio paminėjimo darbų anapus Nemuno, tačiau – primenu – kažkodėl ministerija iš pradžių neįžvelgė poreikio apskritai siūlyti lėšų K. Donelaičio programos 2012 metų daliai įgyvendinti.

Tad dešimtims iniciatyvų, kurias pateikė programai įvairūs kultūros ir švietimo darbuotojai, menkai padeda minėtas Seimo nutarimas dėl Donelaičio metų paskelbimo ir programos parengimo bei įgyvendinimo. Galbūt K. Donelaitis netelpa į Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių dokumento rėmus? Kultūros politikos kaitos gairės patvirtintos taip pat Seimo nutarimu 2010 metais. Tačiau tokiais atvejais nedera apskritai priiminėti dokumentų, kurių nenumatoma įgyvendinti, juos derinant tarpusavyje, laikytis, jais vadovautis, o kultūros žmones nuolat laikyti tam tikro kūrybinio streso būsenoje: „tęsime šįmet Donelaitį ar ne?“.

Taigi, dabar ta pati komisija, pirmininkaujama Česlovo Stankevičiaus, pasiūlė Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui svarstyti, kaip vykdomas Seimo nutarimas. Juolab kad „tęstinumas“ ar „tęsinys“ yra svetima sąvoka apskritai Lietuvos, ne vien jos kultūros politikai. Pavyzdžiui, jeigu pirmą kartą ir bus išverstas epinis kūrinys į ispanų kalbą – gali būti ir neišleistas; anokia čia problema – kas nustato prioritetus, tas žino, jog dabar kultūros politikos uždavinys – trūks plyš įkurti Baltų akademiją. Jeigu joje vienas iš numatytų keliolikos specialistų imtųsi donelaitikos kaip kultūros simbolio, gal 2014 metais UNESCO ir turės savo kalendoriuje šį Lietuvos vardą?

Kaip žinoma, politikos slengas turi tokį žodelį: „nemanau“. Tad pabaigoje – dar pora situacijų, charakterizuojančių kultūros politiką.

„Priešpaskutinė“. Štai Peterburge yra paženklinta vieta žodynininko Kazio Būgos paminklui pastatyti. Už šį rūpestį ir laimėjimą pirmiausia verta padėkoti buvusiam Lietuvos Respublikos generaliniam konsului Eitvydui Bajarūnui. Po to Vilniuje minėtos Seimo komisijos iniciatyva Dailininkų sąjungoje yra įvykęs ir paminklo konkursas, atrinktas projektas. Tačiau Lietuvos kultūros politika „nemano“, kad pastatyti lietuviui, Didžiojo lietuvių kalbos žodyno pradininkui paminklą Rusijos antrosios sostinės centre yra vertingas laimėjimas.

„Nepaskutinė“… Praėjusią vasarą, kai Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka rengėsi Vilniaus Gedimino prospekte atidengti parodą, skirtą Rainių žudynių 70-osios metinėms paminėti su tekstais anglų kalba, skirtą pirmiausia turistams, išgirdo klausimą: „Ar tiesa, kad bus parodytas visas tas siaubas? Gal nereikėtų to daryti, nes didelės nuotraukos šokiruos miesto svečius…“.

O tikriausiai reikėtų, kad mes, „drąsi šalis“, savo kultūros ir istorijos paveldą šiek tiek aptrintumėme ir juolab moderniomis priemonėmis jo nepateiktumėme.

Tiesa, dabar gali būti vienas šansas kultūros sklaidai – Lietuvos kino prioritetas. Juk atėjo pats metas statyti – buvusioje Lietuvos kino studijos pastatų teritorijoje jau lipdomos „Antakalnio terasos“, ten bus butai kiekvienam iš Jūsų. Vadinas, vietoje seno verta kurti naujus centrus – tiek Kino, tiek Baltų. Bet jei vis dėlto patikėsime, kad naujas prioritetas yra nuoširdžiai diegiamas, iš politinės elgsenos matyti, kad, aišku, Donelaitis, Maironis ir panašūs veikėjai neturėtų pretenduoti, kadangi vienodai atmetami. Nes ir dabar, Maironio metais, patį Maironį išstumti į tarptautines erdves – Šveicariją, Rusiją, Ukrainą ir ten paminėti, komisijai sunkiai sekasi, tuo klausimu paramos nėra. Tai ką jau ten filmas!

Bet būna gyvenime tikimybių, kai atsitiktinai kam nors iš paprastesnių lietuviškų herojų pavyks atsirasti kino dramoje (gal ne taip, kaip istoriniam „Žalgirio mūšiui“). Tarkime, jei pagal „mainų politiką“ iškeistume kurį nors tarp jų, pavyzdžiui, į Rusijos imperatoriaus apsilankymo sukakties minėjimą.

I. Saukienės nuotr.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas doc. Andrius Vaišnys, 2012 m. kovo 23 d.

  • Paskelbta: 7 m. atgal į 2014 gegužės 4
  • Autorius:
  • Paskutinė redagavimo data: gegužės 4, 2014 @ 6:57 am
  • Šaltinis: Aktualijos

Galbūt jums naudinga...

Renginys Šereiklaukio dvare

Plačiau →