Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  2016  >  spalio
Nauja

Imperijų likimai ir Mažoji Lietuva

Pagal   /  2016 spalio 31  /  Aktualijos, Mažoji Lietuva  /  Komentarų nėra

Doc. dr. Martynas PURVINAS, Kaunas Besidomintys pasaulio istorija pastebi, kad per žinomesnius šimtmečius įvairiuose žemynuose kaleidoskopiškai keitėsi skirtingiausi valstybiniai dariniai: karalystės ir kunigaikštystės, chanatai ir kalifatai, mažytės respublikos ir didžiulės imperijos. Deja (ar laimei), visi tie dariniai nebuvo amžini – vieni gyvuodavo šimtmečius, kiti vos mėnesius ar savaites. Sudėtingų sistemų valdymo specialistai žino, kad didesnis […]

Plačiau →
Nauja

Martynas Purvinas. Vydūnas, Bitėnų kapinės ir Lietuva 1991-aisiais metais

Pagal   /  2016 spalio 24  /  Aktualijos, Kultūra, Pagėgių savivaldybė  /  Komentarų nėra

Vienas iš devynių M. Purvinienės 1991 m. rudenį parengtų Bitėnų – Rambyno kapinių metalinių vartų ir tvoros projekto variantų, susilaukęs didžiausio visuomenės palaikymo. Asmeninis dr. Martyno Purvino archyvas. Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas, www.voruta.lt 1987 m. po ilgų svarstymų ir pasmerkimų turėjau palikti Vilniaus inžinerinį statybos institutą kaip „nesovietinis dėstytojas“. Likęs be darbo ir ankstesnių įpareigojimų […]

Plačiau →
Nauja

Ar „Samsung Galaxy Note 7“ nesėkmė atveria galimybių langą konkurentams?

Pagal   /  2016 spalio 19  /  Aktualijos, Švietimas ir mokslas  /  Komentarų nėra

Visame pasaulyje parduota apie 2.5 mln. nesaugių „Samsung“ išmaniųjų. Išimdamas iš prekybos sprogstančią partiją ir organizuodamas pakeitimo programą gamintojas manė, kad ištaisė klaidą. Netrukus paaiškėjo, kad ir naujos partijos modeliai sprogsta. Skamba kaip anekdotas? Taip, bet tai tikriausia tiesa. Tai „Samsung“ istorija parašyta antroje 2016 metų pusėje. „Galaxy Note 7“ žadėjo būti viena karščiausių šių […]

Plačiau →
Nauja

5 priežastys įsigyti oro drėkintuvą

Pagal   /  2016 spalio 17  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Oro drėkintuvas – absoliučiai nepakeičiamas dalykas, ypač gyvenantiems bute. Varle.lt buitinės technikos ekspertas Justinas Kaušinis pateikia penkias priežastis, kodėl dabar verta investuoti į oro drėkintuvą. Priežastis nr.1 – neleiskite sau išdžiūti Šildymą pagaliau įjungė ir mes visi draugiškai užkimšome langus. Tokiu būdu kelias grynam orui – praktiškai užkirstas. Daugelis pamiršta, kad tinkamas žmonėms ir gyvūnams […]

Plačiau →
Nauja

8 dalykai, kurie privalo būti jūsų įmonės interneto svetainėje

Pagal   /  2016 spalio 17  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Apskaičiuota, kad JAV apie 50 % smulkaus verslo įmonių neturi interneto svetainės. Lietuvoje tai ko gero būtų dar didesnis skaičius – juk vis dar veikia daugybė įmonių ar parduotuvių, kurios priklauso senesnės kartos savininkams, užaugusiems be interneto ir jo suteikiamų galimybių. O kiek dar neprižiūrimų ir neatnaujinamų svetainių, kurios, galima sakyti, tik kaupia dulkes neišmatuojamoje […]

Plačiau →
Nauja

Vydūno fenomenas aktualus ir šiandien

Pagal   /  2016 spalio 12  /  Aktualijos, Kultūra, Pagėgių savivaldybė  /  Komentarų nėra

INI­CIA­TY­VA: Vy­dū­no drau­gi­jos na­rė Jur­gi­ta Ged­mi­nie­nė ti­ki­si, kad Vy­dū­no drau­gi­jos veik­la Šiau­liuo­se at­gis. Gied­riaus Baranausko nuo­tr. Živilė KAVALIAUSKAITĖ, skrastas.lt Ant­ra­die­nį Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je pri­sta­ty­tos Vy­dū­no kny­gos „Tau­res­nio žmo­niš­ku­mo už­te­kė­ji­mas“ ir „Vy­dū­nas apie mei­lę“. Pas­kai­tą apie Vy­dū­ną skai­tė jo kū­ry­bos ty­ri­nė­to­jas, fi­lo­so­fas, li­te­ra­tū­ro­lo­gas dr. Vac­lo­vas Bag­do­na­vi­čius. Pil­nu­tė­lę sa­lę pa­svei­ki­no Šiau­lių uni­ver­si­te­to folk­lo­ro an­samb­lis […]

Plačiau →
Nauja

Vytauto A. Gocento tapybos darbų paroda „Peizažas: Klaipėda, Šilutė, Rusnė. 2012–2016“

Pagal   /  2016 spalio 12  /  Aktualijos, Klaipėdos miesto savivaldybė, Kultūra, Neringos savivaldybė  /  1 Komentaras

Bibliotekininko ir kraštiečio Vytauto A. Gocento tapybos darbų rinkinys, pavadintas „Peizažas: Klaipėda, Šilutė, Rusnė. 2012–2016“, sudarytas iš autoriaus apžvalginės ir keturių tarptautinių tapybos plenerų, vykusių 2012–2016 m. Rusnėje, o taip pat Klaipėdoje bei Šilutėje etiudų. Autorius, dirbantis Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento Bibliotekos fondo plėtros skyriaus vadovu, savo žinias, energiją atidavė ne […]

Plačiau →
Nauja

Dr. Martynas Purvinas. Toliau tirpsta Mažosios Lietuvos paveldas

Pagal   /  2016 spalio 10  /  Aktualijos, Mažoji Lietuva, Svetur  /  Komentarų nėra

Iliustracijose – 2016 m. Samanynų dvaro rūmų liekanos. Nuotraukos iš V. Rotės rinkinio. Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas, www.mazoji-lietuva.lt Žinomas Rytprūsių tyrėjas Volfgangas Rote (W. Rothe), parengęs vertingų knygų apie Tolminkiemio apylinkes ir kitas vietoves, pranešė, kad šią vasarą sudegė jo gimtinė – Samanynų (Samonien) dvaro rūmai. Prieš dešimtmetį teko lankytis greta garsiojo Tolminkiemio stovėjusioje to […]

Plačiau →
Nauja

Ansas Lymantas: Mažosios Lietuvos metraštininkas išeivijoje

Pagal   /  2016 spalio 10  /  Aktualijos, Kultūra  /  Komentarų nėra

 KRAŠTIEČIAI. Ansas Lymantas su Erdmonu Simonaičiu, kuris 1923 m. buvo Klaipėdos krašto direktorijos vadovas, 1924-1926 m. – Šilutės apskrities viršininkas, 1930-1937 m. – Klaipėdos apskrities viršininkas, 1941-1945 m. kalintas koncentracijos stovyklose, po karo išeivijoje vadovavo Mažosios Lietuvos tarybai. © Klaipėdos universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyriaus nuotr. Andromeda MILINIENĖ, www.ve.lt „Nors kiti tave skaito laimingu, kad […]

Plačiau →
Nauja

Istorijos puslapiai. Lietuvos evangelikų vienybės pastangos prieš 80 metų

Pagal   /  2016 spalio 6  /  Aktualijos, Klaipėdos miesto savivaldybė  /  Komentarų nėra

Nuotraukoje: Lietuvos evangelikų suvažiavimas Kaune 1936 10 05, „Pagalba“, 1936 Nr.11, p.135 1936 10 05 Kaune įvyko Lietuvos evangelikų [liuteronų ir reformatų] suvažiavimas, kuriame dalyvavo apie 250 atstovų. Evangelikų bažnyčios padėties Lietuvoje (su Klaipėdos kraštu) sutvarkymui buvo išklausyti pranešimai „Lietuvos evangelikų bažnytiniai reikalai“, „Lietuvos evangelikų tautiniai reikalai“, „Švietimo ir auklėjimo reikalai“ ir „Klaipėdos krašto evangelikų […]

Plačiau →