Įkeliama...
Jūs esate čia:  Pradžia  >  2015
Nauja

Pokalbis su M. Mažvydo premijos laureatu. Perskaityti naujai

Pagal   /  2015 gruodžio 21  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Martyno Mažvydo premija už nuopelnus valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui 2015 m. paskirta Mikui Vaicekauskui, įvertinant jo darbus, susijusius su Kristijono Donelaičio palikimo tyrimais ir šaltinių publikavimu. Humanitarinių mokslų daktaras, literatūros istorikas, tekstologas, redaktorius dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriuje ir ,,Naujojo Židinio-Aidų“ redakcijoje. Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys – Motiejaus Valančiaus […]

Plačiau →
Nauja

XVIII a. lietuvininkų nuomonė: vokietis, nemokantis lietuviškai, yra nemokytas ir tamsus

Pagal   /  2015 gruodžio 14  /  Aktualijos, Kultūra  /  Komentarų nėra

Rusnė (Rytų Prūsija). Apie 1900 – 1919 m. Leidėjas A. Wabbel, Ruß  Indrė Urbaitė, LRT Radijo laida „Ryto garsai“, LRT.lt www.voruta.lt Jokūbo Brodovskio žodynas svarbus ne tik leksikografams, bet ir tautosakos tyrinėtojams, nes daugelį dabar vartojamų patarlių XVIII a. pirmą kartą užrašė būtent jis, sako Lietuvos mokslų premijos laureatas Vincentas Drotvinas. „Gal biblinė, gal iš […]

Plačiau →
Nauja

Kelionė Mažosios Lietuvos panemuniais ir pamariais

Pagal   /  2015 gruodžio 7  /  Aktualijos, Kultūra, Mažoji Lietuva  /  Komentarų nėra

Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius Laiko mašiną atsukus… 2015-ųjų metų pabaigoje pasirodė Lietuvos istorijos ir etnografijos mylėtojų laukta Martyno Purvino I knyga iš serijos „Mažosios Lietuvos panemuniais ir pamariais“. Tai puikaus dizaino ir geros poligrafinės kultūros leidinys su iliustracijomis (gyvenviečių aprašymo santr. vokiečių ir rusų kalbomis, 344 p., tiražas 1500 egz.), skirtas buv. Ragainės apskrities senųjų […]

Plačiau →
Nauja

Tylus gyvenimas šimtmečių pakelėje

Pagal   /  2015 lapkričio 2  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Bardėnų kaimo trobelės mirksi langų akimis prie šimtmečių kelio. Autoriaus nuotrauka Eugenijus SKIPITIS Pasukus laikrodį valanda atgal, paskutiniai šio rudens medžių lapai vis tiek krenta pagal gamtos tvarkaraštį. Tiesiog nustebtum vienuoliktą valandą išvydęs lapų kritimo pietų pertrauką. O dar sunkiau taptų rudeniui geriant popiečio arbatą surasti kaimą, apie kurį 2000 m. išleistame enciklopediniame žodyne „Šilutės […]

Plačiau →
Nauja

Tylūs pokalbiai su kraštiečiais. Mokytojas ir muzika

Pagal   /  2015 spalio 30  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Elena STANKEVIČIENĖ, Pagėgiai   Su Mokytoju jaukiai susėdame ant Senjorų sofutės bibliotekoje, abu leidome ore plazdėti kavos aromatui, lyti pusbalsiu tariamų monologo žodžių lietui, o atvėrus širdį – šventoms tylos valandėlėms. Galvojau, kad Mokytoją pažįstu gerai, nes pažįstu seniai, kelias dešimtis metų stebiu Jį einantį Pagėgių gatvikėmis – į darbą, į bažnyčią, į kokį renginį… […]

Plačiau →
Nauja

Skaitytojus pasiekė aštuntasis žurnalo-almanacho „Rambynas“ numeris

Pagal   /  2015 spalio 27  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Jau aštunti metai iš eilės rugsėjo pabaigoje Mažosios Lietuvos kultūrai, gamtai ir istorijai neabejingą visuomenės dalį pasiekia  gausiai iliustruotas žurnalas-almanachas „Rambynas“. Pradėtas nuo gražios idėjos, gimusios ant paties Rambyno kalno,  pirmą kartą 2008 m.  realizuotas vietinių entuziastų ir tarptautinių lėšų dėka, šiandien jis išsivystė į visuomenėje pripažintą, prenumeruojamą, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo dalinai […]

Plačiau →
Nauja

Karaliaučiaus lietuvių kalbos mokytojų asociacijai – 20 metų

Pagal   /  2015 spalio 6  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

Emilija Algaudė Bukontienė, Uljanovo (Kraupiško) vidurinės mokyklos mokytoja Prabėgo lygiai dvidešimt metų, kai Kaliningrade (Karaliaučiuje) įkurta lietuvių kalbos mokytojų asociacija. Jos tikslas – skatinti lietuvių kalbos ugdymą, etninės kultūros mokymą Karaliaučiaus švietimo bei kultūros įstaigose.             2003 metų spalio 24d. Rusijos Federacijos Švietimo ministerija ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija pasirašė susitarimą „Dėl bendradarbiavimo švietimo […]

Plačiau →
Nauja

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2015 metais. Lapkritis

Pagal   /  2015 spalio 3  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

1905 11 01 Tilžėje mirė Kristupas Voska, spaudos darbuotojas. Organizavo Maž. Lietuvos kultūrinę veiklą, redagavo „Naujas žinias“ ir kt. laikraščius, parengė kalendorių „Lietuviškos kalendros“ (1890 m.). Gimė 1861 12 21 Stulbeikyje (Tilžės aps.). 1800 11 02 Lankupiuose (Venckų vls., Klaipėdos aps.) gimė Jokūbas Ašmonas, sakytojas, giesmių kūrėjas ir vertėjas, Vydūno dėdė, pamokslų knygos (apie 1866 […]

Plačiau →
Nauja

Rėzos Donelaitis – intriguojantys istorijos faktai

Pagal   /  2015 rugsėjo 29  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

‘’Šitas kūrinys daro garbę lietuvių tautai…” Liudvikas Martynas Rėza Rugsėjo 26 d., šeštadienį,  Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje pristatytas Martyno Liudviko Rėzos Raštų IV tomas, skirtas lietuvių literatūros pradininko, Tolminkiemio kunigo Kristijono Donelaičio(1714-1780) kūrinių pirmiesiems leidimams. Neatsitiktinai dienos šviesą išvydęs solidus akademinis leidinys visuomenei pristatytas ne sostinėje, o M.L.Rėzos gimtinėje –Kuršių nerijoje,  Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje. […]

Plačiau →
Nauja

Prof. dr. Antanas Trimakas (g. 1902 06 19 – 1964 02 27 )

Pagal   /  2015 rugsėjo 24  /  Aktualijos  /  Komentarų nėra

LR diplomatas, teisininkas, žurnalistas, spaudos darbuotojas, pedagogas  JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas, Lietuvos Laisvės Komiteto ir Lietuvos delegacijos Pavergtųjų Tautų Seime narys, Pavergtųjų Tautų Seimo politinės komisijos pirmininkas, Lietuvos Krikščionių Demokratų partijos aktyvus narys išeivijoje, Tarptautinio krikščionių demokratų sąjūdžio narys, Ateitininkų organizacijos narys (nuo 1918 m), Lietuvių Teisininkų draugijos centro valdybos […]

Plačiau →